اروپا

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
قمر اروپا که با شعاع 1525 کیلومتر کوچکترین قمر گالیله ای بشمار می آید.بین آِیو و گانیمد واقع شده است.چگالی این قمر که از نظر اندازه و جرم تقریبا با ماه برابر است، حدود 103ₓ 3.3 کیلوگرم در متر مکعب است و با نسبت بازتاب 0/64 بهترین منعکس کننده اقمار گالیله ای محسوب می گردد.

فضاناو ویجر1 از 732.230 کیلومتری قمر مزبور به ان نزدیک تر نگردید و به همین دلیل تصویر های آن در مقایسه با تصاویر دیگر اقمار گالیله ای از وضوح کمتری برخوردار است.عکس های مزبور روی هم رفته نشان می دهد که قمر اروپا شباهتی با قمر آیو ندارد و سطح ان تقریبا سفید و هموار است و نشانه ای از اتشفشان و گود های شهابی در آن دیده نمی شوند.ویجر2 به اروپا نزدیکتر شد و تصاویر خوب و روشنی از فاصله 204.030 کیلومتری از آن به زمین مخابره نمود. در عکس های مزبور خط های تاریک و روشنی که یکدیگر را قطع می کنند به چشم می خورد که عرضشان به حدود 40 کیلومتر و طول آن ها به هزاران کیلومتر می رسد.خطوط مزبور بوسیله شیار های کوتاه تری به عرض 10 کیلومتر قطع می گردند.

پوسته هموار و تقریبا صاف اروپا این تصور را ایجاد می کند که سطح قمر مزبور را پوسته ای از یخ به ستبرای حدود 100 کیلومتر فرا گرفته و یا پستی های آن را آب یخ بسته ای پوشانده و ظاهرا نا همواری ها را مخفی ساخته است.


منبع[ویرایش]

  • کتاب اطلس منظومه خورشیدی/نوشته:پاتریک مور و گری هانت/ترجمه:مهندس عباس جعفری