زمان

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

زمان کمیتی است بیانگر مدت انجام کاری.

زمان دو جنبه دارد.در مسائل مدنی و برخی مقاصد علمی هر کسی می خواهد بداند تا این که رویداد ها را مرتب کند. در بسیاری از کارهای علمی دانستن گذشت یک رویداد مهم است.بنابراین هر زمان استانداردی باید بتواند به دو پرسش پاسخ دهد: ((چه وقت رخ داده است؟)) و ((زمان تداوم آن چقدر است؟)).

یکای کمیت زمان در سیستم SI ،ثانیه می‌باشد. سایر واحدهای این کمیت عبارت‌اند از:

  • دقیقه
  • ساعت
  • شبانه روز
  • هفته
  • ماه
  • سال
  • دهه
  • قرن (سده)
  • هزاره


تاریخچه ای از زمان[ویرایش]

هر پدیده ای که تکرار می شود می‌تواند یک استاندارد احتمالی زمان باشد.چرخش زمین که طول روز را تعیین می کند، قرن ها به این طریق مورد استفاده قرار گرفته است.ساعت کوارتز که در آن یک حلقه کوارتز به طور پیوسته نوسان می کند، می‌تواند توسط مشاهده های اخترشناسی با چرخش زمین درجه بندی [۱]شود و برای اندازه گیری بازه های زمانی در آزمایشگاه به کار رود.البته این درجه بندی یاد شده را نمی‌توان با درستی خواسته شده در فناوری علمی و مهندسی نوین انجام داد.

برای برآورده ساختن نیاز به یک استاندارد زمانی بهتر، ساعت های اتمی توسعه یافتند.یک ساعت اتمی در موسسه ملی استانداردها و فناوری(NIST)در بولدر کلرادو، استانداردی برای زمان هماهنگ شده جهانی(UTC)در آمریکاست.سیگنال های زمانی آن از طریق موج کوتاه رادیو(ایستگاه WWVوWWVH)قابل دسترس است. سیزدهمین مجمع عمومی اوزان و مقیاس ها در سال 1346/1967 استاندارد ثانیه را بر پایه ساعت سزیمی(اتمی)پذیرفت:

یک ثانیه عبارت است از زمانی که طول می کشد تا نور گسیل شده(با طول موج خاص، از اتم سزیم)912631770 
 نوسان انجام دهد.

در واقع ساعت های اتمی به اندازه ای انطباق دارند که دو ساعت اتمی باید 6000 سال کار کنند تا 1 ثانیه با هم اختلاف پیدا کنند.


زمان زیجی و جهانی[ویرایش]

چرخش زمین مبنای اندازه گیری زمان است و در رابطه با زمان جهانی (UT) این آهنگ پک چرخش یکنواخت فرض می شود . اخیرا ساعت های بلوری و سپس ساعت های اتمی که امروزه دقت آنها 1در CodeCogsEqn111000.gif است نشان داده اند که چرخش زمین گاه به گاه نا منظم است . البته این انحراف از یکنواختی خیلی کوچکی حدود 1 یا 2 میلی ثانیه در روز ، و غیر قابل پیشگویی است . گذشت زمان در نظریه های گرانشی اجرام منظومه شمسی یکنواخت فرض می شود . این زمان طبق تعریف زمان زیجی (ET) است و امروزه کمیت های نجومی در تقویمها بر حسب این زمان جدول بندی می شوند . عصر هایی که زمان زیجی نسبت به آن اندازه گیری می شود عبارت است از ژانویه 1900 ، 0.5ET که به تفصیل در سال 1958 / 1337 چنین تعریف شد : " لحظه نزدیک به آغاز سال گاهنامه ای 1900 میلادی هنگامی که طول سماوی میانگین خورشید CodeCogsEqn----------.gif بود اندازه زمان زیجی دقیقا ساعت 12 روز صفر ژانویه 1900 بود .

عصر زمان جهانی ساعت 12 (UT) ژانویه 1900 است . گرچه این دو عصر به ظاهر با یک عبارت نشان داده می شوند ، ولی مطابق با یک لحظه از زمان نیستند . عصر زمان زیجی 4 ثانیه دیرتر از عصر زمان جهانی است . بنابر این زمان زیجی هر لحظه با فرمول زیر برای طول میانگین هندسی خورشید تعریف می شود :

CodeCogsEqn6666.gif

در اینجا T زمان زیجی است که بر حسب قرن ژولیانی برابر 36525 روز زیجی از عصر بنیادی اندازه گیری می شود .

منابع[ویرایش]

فیزیک هالیدی/جلد اول مکانیک و گرما

ویکی پدیا فارسی[۲]

کتاب نجوم کروی /نوشته و.م.اسمارت/مترجم : داود محمد زاده جسور / مرکز نشر دانشگاهی ،تهران/صفحه 476