طیف امواج الکترومغناطیسی

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

هر جسمی که دارای ارتعاش باید از خود امواج الکترومغناطیسی صاطع می کند. به گستره این امواج الکترومغناطیس، طیف الکترومغناطیسی می گویند. یا به صورتی دیگر می‌توان گفت: طیف الکترومغناطیسی هر جسم، نشانه پخش پرتوهای الکترومغناطیسی جذب شده و یا تولید شده توسط آن جسم است.

گسترش طیف‌های الکترومغناطیسی بگونه‌ای است که از بسامدهای کم (طول موج بلند) مورد استفاده در رادیوهای مدرن گرفته تا پرتوهای گاما با طول‌موج کوتاه (بسامد زیاد) را دربر می‌گیرد و می‌تواند طول‌موج‌هایی را در هزاران کیلومتر دورتر تا کسری از اندازه اتم پوشش دهد.محدوده طول موج‌های بلند به اندازه گیتی است اما محدوده طول‌موج کوتاه در حد طول پلانک است؛ همچنین در اصل، بی‌نهایت و زنجیره‌ای است.

طیف الکترومغناطیسی شامل پرتو رادیویی، پرتو فروسرخ، نور مرئی، پرتو فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما است.

طیف امواج الکترومغناطیس

هر موجی که دارای طول موج کمتر (بسامد بیشتر) باشد انرژی اش بیشتر است و در صورت شکست بیشتر می شکند.

پرونده:Atmospheric electromagnetic opacity.svg
برخی از امواج الکترومغناطیسی به علت خطرناک بودن آن ها برای موجودات زنده توسط جو زمین جذب می شوند. در این تصویر می‌توانید میزان رسیدن این امواج به سطح زمین را مشاهده کنید.

بنیاد و پایه[ویرایش]

پرتوهای الکترومغناطیسی با مواد مختلف در راه‌های گوناگون در بخش‌های گوناگون طیفی تعامل می‌کند.

گونه طیف تعامل اصلی با ماده
رادیو یک نوسان جمعی حامل بار در مواد توده‌ای (نوسان پلاسما).یک مثال می‌تواند نوسان الکترون‌ها در آنتن باشد.
ماکروویو از راه فروسرخ دور نوسان پلاسما، چرخش مولکولی
نزدیک فروسرخ ارتعاش مولکولی، نوسان پلاسما (فقط در فلزات)
قابل دیدن برانگیختگی مولکولی الکترون (شامل مولکول‌های رنگ‌دانه واقع در شبکیه چشم)، نوسان پلاسما (فقط در فلزات)
فرابنفش برانگیختگی مولکولی و ظرفیت اتمی الکترون، شامل پس‌زنی الکترون‌ها (اثر فوتوالکتریک)
پرتوهای ایکس برانگیختگی و پس‌زنی هسته اتمی الکترون، پراکندگی کامپتون (برای عددهای اتمی کم)
پرتوهای گاما تخلیه پر انرژی هسته الکترون‌ها در عنصرهای سنگین، پراکندگی کامپتون (برای هر عدد اتمی)، تحریک هسته‌های اتمی شامل شامل تفکیک از هسته
پرتوهای پر انرژی گاما ایجاد ذره و پاد ذره.در بسیاری از پر انرژی‌ها، یک فوتون می‌تواند به‌محض تعامل با ماده یک دوش از ذره‌ها و پاد ذره‌های پرانرژی بگیرد.

منبع[ویرایش]

نجوم دینامیکی

ویکی پدیا فارسی