طیف نشری

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
این نوشتار خرد توسط مؤلف آن تکمیل می‌شود . لطفا شکیبا باشید . 


اتم ها نمی‌توانند در حالت بر انگیخته پایدار بمانند. زیرا همان طور که می دانید الکترونها دوست دارند همیشه در تراز نرژی پایین تری حضور داشته باشند. بنا بر این الکترونی که در تراز بالاتر است با از دست دادن انرژی به تراز پایین تر سقوط می کند.

این انرژی ِ از دست رفته چه می شود؟

به صورت یک فوتون تابش می شود. یعنی الکترون با تابش یک فوتون، انرژی از دست می دهد و به تراز پایین تر سقوط می کند. (هیچ راه دیگری برای از دست دادن این انرژی وجود ندارد)

فوتونی که دارای انرژی E است، فرکانس آن را می‌توان به این صورت بیان کرد:
Gیif.latex.gif


گسیل یک فوتون با فرکانس v که به علت سقوط الکترون به تراز پایین تر رخ داده است :

O8nx9g7mhfxi7nkdqxad.PNG

اگر تعداد زیادی اتم داشته باشیم که در حالت بر انگیخته باشند، الکترون این اتمها به تراز پایین تر سقوط کرده و فوتونی در تعدادی فرکانس خاص آزاد می کنند. پس این اتمها در حالت بر انگیخته از خود نور گسیل می کنند تا به حالت پایه برسند. بررسی طیف این نور بسیار جالب است.


اگر الکترون از تراز i به تراز f ارتقا یابد به اندازه تفاوت انرژی این دو تراز یعنی به اندازه( Ef – Ei) انرژی جذب می‌کند و در برگشت در صورتی که به همان تراز i برگردد همان مقدار انرژی را نشر می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هرچه تفاوت انرژی دو لایه بیشتر باشد انرژی نور نشری بیشتر و طول موج آن کوتاه تر است. طول موج تابش نشر شره در انتقالات را می‌توان با بکار گیری فرمول زیر محاسبه کرد.<ref name="multiple">فروم نجومی آوااستارطیف</ref>


Archive.0082.12.jpg

مثال[ویرایش]

در شکل زیر کلیه انتقالات الکترونی اتم هیدروژن نشان داده شده اند چنانچه روشن است در انتقالات اتم هیدروزن چندین سری دیده می‌شود:

Archive.0082.7.jpg
  • 1)سری لیمان ( ni→n1 ) :چون در این انتقالات برگشت به تراز اول صورت میگیرد. انرژی نور حاصله بسیار بالا بوده و طول موج ان به قدری کوتاه است که در منطفه فرا بنفش قرار می گیرد. از این رو سری لیمان طیف قابل دیدن ندارد.


  • 2)سری بالمر ( ni→n2 ) : در این سری ، الکترون برانگیخته به تراز دوم بر می‌گردد. انرژی وطول موج مربوط به این انتقالات در محدوده مرئی بوده و طیف آن قابل دیدن است
  • 3)طیف مرئی در سری بالمر ناشی از انتقالات زیر هستند ( n6→n2 ) به رنگ بنفش با طول موج ۴۱۰ نانومتر ( n5→n2 ) به رنگ آبی با طول موج ۴34 نانومتر ( n4→n2 ) به رنگ سبزبا طول موج 486 نانومتر ( n3→n2 ) به رنگ قرمز با طول موج۶۵۶ نانومتر
Archive.0082.9.jpg
  • 4)سری پاشن ( ni→n3 )  :بر گشت الکترون به تراز سوم میابشد. اختلاف انرژی در تراز های بالاتر کمتراست بنابراین در سری پاشن اختلاف انرژی به قدر کافی کم وطول موج به اندازه کافی بزرگ است که این انتقالات در محدوده فروسرخ قرار بگیرند از این روطیف سری پاشن هم قابل رویت نیست.


  • 5)سری براکت ( ni→n4 ) : برگشت به تراز چهارم است و مانند سری لیمان در محدوده فروسرخ قرار گرفته از این رو سری براکت نیز طیف مرئی ندارد.


هم در طیف نشری و هم در طیف جذبی هر عنصر ، طول موجهای معینی وجود دارد که از ویژگیهای مشخصه آن عنصر است. یعنی طیف های نشری و جذبی هیچ دو عنصری مثل هم نیست.


اتم هر عنصر دقیقا همان طول موجهایی از نور سفید را جذب می‌کند که اگر دمای آن به اندازه کافی بالا رود و یا به هر صورت دیگر بر انگیخته شود، آنها را تابش می‌کند. <ref >مقاله منتشر شده در فدک به قلم فریبا خوش سیر </ref>

رسیدن به طیف نشری[ویرایش]

چندین راه برای رسیدن انرژی به اتم وجود دارد تا طیف نشری تولید شود. این جا دو راه طبیعی برای تولید طیف ِ نشری شرح داده خواهد شد که اغلب در اجرام ِ آسمانی ورای جو زمین (اجرام ِ نجومی ) رخ می دهد:

  • گرم کردن
  • تابش نور

گرم کردن

Dr03wela9dqim2xgitl.jpg

این ساده ترین روش برای تولید طیف نشری است. باز هم یک توده گاز رقیق را در نظر بگیرید که این بار بسیار داغ است. داغ بودن یعنی این که اتم های این گاز با سرعت بسیار بالایی در حال حرکت هستند. البته سرعت همه اتم ها یکسان نیست و اتمها در همه سرعت ها یافت می شوند اما دمای بالا سرعت هایی زیاد را هم مجاز می سازد.


در این حالت، اگر دو اتم به هم برخورد کنند و سرعتشان طوری باشد که بتوانند با استفاده از انرژی برخورد، الکترون را به تراز بالاتر بفرستند، درون این گاز تعداد بسیار زیادی اتم برانگیخته خواهیم داشت.اتم برانگیخته هم پایدار نیست و نوری گسیل می کند که طیف نشری دارد.
تابش نور


یک گاز سرد و بسیار رقیق را در فضا تصور کنید. اگر یک نور بسیار قوی با طیفی پیوسته به این گاز تابیده شود چه اتفاقی می افتد؟

این نور قوی با طیف پیوسته در واقع تعداد بسیار زیادی فوتون است که به این گاز می رسد. چون گاز رقیق است بیشتر فوتون ها از گاز رد می شوند اما فوتون هایی که انرژی درستی برای ِ فرستادن ِ الکترون به تراز بالاتر دارند توسط الکترون ها شکار می شوند و الکترون ها به کمک این انرژی به تراز بالاتر می روند و در نتیجه اکثر اتم های گاز بر انگیخته می شوند.<ref name="multiple">فروم نجومی آوااستارطیف</ref>

6ziuoxn2fpy2m8unkcy0.jpgمنابع[ویرایش]

  • <references />