ماهواره لئو

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

ماهواره های واقع در مدار های کم ارتفاع (لئو)[ویرایش]

مدار های کم ارتفاع زمینی به مدار های واقع در ارتفاع 200 تا2000 کیلومتری سطح زمین اطلاق می شود. سرعت گردش ماهواره ها به دور زمین با کاهش ارتفاع مداری افزایش میابد .برای مثال ،زمان یک دور گردش ماهواره ای که در مداری به ارتفاع چهارصد کیلومتری از سطح زمین قرار دارد ،حدود 90 دقیقه است . این در حالی است که یک ماهواره واقع در مدار زمین ثابت به ارتفاع حدود 36000 کیلومتری سطح زمین به 24 ساعت زمان نیاز دارد تا یک بار به دور زمین بگردد .از طرفی ماهواره های واقع در مدار های کم ارتفاع تنها می‌توانند محدوده ای به شعاع حدود 1000 کیلومتر را بر سطح زمین پوشش دهند . بنابراین برای یک ارتباط بدون اختلال ،حتی برای کاربر های منطقه ای ،تعداد زیادی از این نوع ماهواره ها لازم است . قرار دادن ماهواره در مدار کم ارتفاع زمینی کم هزینه تر از پرتاب ماهواره به مدار زمین ثابت بوده و به دلیل نزدیک بودن ماهواره به زمین قدرت سیگنال کمتری مورد نیاز است (قدرت سیگنال با مجذور فاصله نسبت عکس دارد ،بنابراین این کاهش در فاصله های زیاد چشمگیر خواهد بود )از این رو بین تعداد ماهواره ها و هزینه آنها باید حالت بهینه انتخاب شود .لازم به ذکر است که میان تجهیزات ماهواره ای و ایستگاه زمینی در دو نوع ماهواره زمین ثابت و کم ارتفاع زمینی تفاوت زیادی وجود دارد . مجموعه ای از ماهواره ها که با هم به انجام ماموریتی معین بپردازند ،ناوگان ماهواره ای خوانده می شوند .دو نمونه از این مجموعه که با هدف برقراری مکالمات تلفنی در نقاط دوردست به وجود آمدند ،ایریدیوم و گلوبال استار نام دارد . به عنوان مثال ناوگان ایریدیوم که سراسر کره زمین را پوشش می دهد دارای 66 ماهواره است . مورد دیگری که ماهواره های کم ارتفاع زمینی امکان پذیر کرده اند ،پوشش غیر پیوسته است که در این حالت ،داده ها هنگام عبور ماهواره از فراز نقطه ای از زمین دریافت و در ماهواره ذخیره شده و سپس با حرکت ماهواره و رسیدن به نقطه ای دیگر از زمین ،ارسال می شوند .سامانه مخابراطی تجاری کسکید مربوط به پروژه ماهواره ای کسپوپ آژانس فضایی کانادا بر همین اساس طراحی شده است .

منبع[ویرایش]

کتاب نگاهی بر ماهواره های مخابراطی نویسنده :امیر برکاتی