متغیر بلند دوره

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو


متغیرهایی که دوره تناوب بلندی دارند اجرامی هستند که ناپایداری را در دماهای بسیار پایینتر از دماهایی نشان می دهند که نوار ناپایداری را در نمودار رنگ - قدر معین می کند. دمای میانگین این ستاره ها حدود 3000 کلوین است، در حالیکه دمای متغیرهای قیفاووسی در گستره 8000 کلوین تا 9000 کلوین قرار دارد.متغیرهای بلند دوره ستارگانی هستند با اندازه بزرگ و نسبت به قیفاووسی ها ، تغییرات بسیار بیشتری در اندازه و درخشندگی از خود نشان می دهند. در حالیکه اندازه قیفاووسی ها ، در مدت یک تناوب تنها حدود 10 درصد تغییر می کند. اندازه متغیر های بلند دوره از حالت حداقل تا حداکثر می‌تواند چندین باز بزرگ شود.نور آنها نیز اغلب بسیار شدید تر از نور قیفاووسی ها تغییر می کند و به طور معمول ، تا حدود 3 یا 4 قدر کم و زیاد می شود. زمان تناوب تغییرات متغیرهای قیفاووسی بلند دوره از حدود 100 تا 800 روز است، که این مقدار از زمان تناوب قیفاووسی ها بیشتر است.منحنی نور این متغیر ها از یک چرخه تا چرخه دیگر همسان تکرار نمی شود، بلکه هم در شکل منحنی و هم در مقدار نورانیتی که در حالت حداقل و حداکثر به دست می آورد ، تفاویت هایی به چشم می خورد. هنگامی که نور متغیر بلند دوره به حداقل می رسد، این ستاره در میان سرد ترین ستارگانی که تاکنون مشاهده شده قرار می گیرد و دما آن چنان پایین می آید که بسیاری از مولکول ها را می‌توان در طیف آن دید.(از جمله مولکول آب که نشان می دهد جو متغیر بلند دوره حاوی بخار آب است) از روی برآوردهای آماری مکان متغیر های بلند دوره در کهکشان خودمان و دیگر کهکشان ها، نتیجه گیری شده است که این ستارگان هم در جمعیت های ستاره ای پیر و هم در جمعیت های ستاره ای نسبتا جوان وجود دارند. متغیر بودن ظاهرا به سردی بیش از حد آنها مربوط است تا به جرم و توزیع جرم. با وجود این تفاوت قابل ملاحظه ای در زمان تناوب متغیرهای بلند دوره بسیار پیر و متغیرهای بلند دورهای که در گروه ستاره ای جوان یافت می شوند،وجود دارد. آندسته که دوره تناوب نسبتا کوتاهتری دارند با ستارگان پیر مرتبط اند و نمونه هایی با دوره تناوب بلند تر در محیط های ستاره ای جوان یافت می شود.این امر به احتمال زیاد در نتیجه آن است که متعیرهای بلند دوره جوان ، جرم نسبتا زیادتری دارند.

منبع[ویرایش]

کتاب " ساختار ستارگان و کهکشان ها " پاول هاج ، ترجمه توفیق حیدرزاده ، انتشارات گیتاشناسی