مثلث کروی

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

مثلث کروی رویه ی سه ضلعی روی یک کره است که ضلعهای آن کمان هایی از دایره های عظیمه اند. این مثلث از سه زاویه تشکیل می شود که معمولا با حروف بزرگ انگلیسی نمایش داده می شوند. مثال :A و B و C و دارای سه ضلع است که هرکدام کمانهایی از دوایر عظیمه هستند که معمولا با حروف کوچک انگلیسی نمایش داده می شوند. مثلا: a و b و c مثلث کروی دارای خواصی متفاوت با مثلث مسطح است. از جمله:

مجموع سه زاویه یک مثلث کروی از 180 درجه بیشتر و از 270 درجه کمتر است.

اگر مجموع دو ضلع یک مثلث کروی برابر 180 درجه باشد، مجموع زوایای روبروی آنها نیز برابر 180درجه خواهد بود.

SPHERICAL TRIGONOMETRY1.png

روابط موجود بین اجزای یک مثلث کروی عبارتند از:

SPHERICAL-formul.jpg


یکی از موارد مهم استفاده از مثلثات کروی، مبحث تعیین قبله است. با فرض کروی بودن کره زمین، با توجه به اصلی که در مثلثات کروی برای تعیین نزدیکترین فاصله روی کره ذکر کردیم، برای تعیین قبله هر نقطه از کره زمین باید دایره عظیمه ای که از آن نقطه و مسجد الحرام می گذرد، بیابیم و با تعیین زاویه انحراف دایره عظیمه از نصف النهار شهر مورد نظر، زاویه انحراف قبله آن مکان را نسبت به شمال و جنوب جغرافیایی پیدا کنیم. با استفاده از این روش جهت قبله صحیح هر نقطه به دست می آید.