مدار سهمی

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

خروج از مرکز مدار سهمی برابر یک است ، در نتیجه معادله مدار به شکل زیر تبدیل می شود :

(1)Parabolic2.png

برای محاسبه انرژی مکانیکی در این نوع مدار با توجه به اینکه انرژی پایسته است مقدار آن را در حضیض محاسبه می کنیم. چون در نقطه حضیض ،سرعت مولفه ای در راستای شعاع ندارد می‌توانیم مقدار آن را با h/r برابر قرار دهیم . پس :

(2)Parabolic1.png

همچنین مقدار θ را در معادله 1 برابر صفر می گذاریم تا فاصله حضیض را به دست آوریم .

(3)Parabolic3.png

با ترکیب معادله 2 و 3 به نتایج زیر میرسیم :

(4)Parabolic4.png

سرعت به دست آمده در معادله بالا را سرعت فرار نیز می نامیم .

زاویه مسیر یک جسم در مدار سهمی عبارتست از :

(5)Parabolic5.png

حال با استفاده از اتحاد های مثلثاتی زیر معادله 5 را ساده می کنیم :

(6)Parabolic6.png

در نتیجه :

(7)Parabolic7.png

  • با توجه به نتیجه بالا می‌توان نشان داد که اگر یک دسته پرتو نور موازی با محور اصلی آینه ای سهموی بتابند ، در کانون آینه کانونی می شوند.*

Parabolic8.png

منبع[ویرایش]

Orbital Mechanics For Engineering Students _Howard Curtis