صفحه‌های بدون پیوند میان‌ویکی

پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحات پیوندی به صفحه‌ای به زبان دیگر نمی‌دارند:

نمایش در پائین تا ۵۰۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰۰.

نمایش (۵۰۰تای قبلی | ۵۰۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. DiezelSun (فیلسوف)
 2. M1
 3. M10
 4. M100
 5. M101
 6. M102
 7. M103
 8. M104
 9. M105
 10. M106
 11. M107
 12. M108
 13. M109
 14. M11
 15. M110
 16. M12
 17. M13
 18. M14
 19. M15
 20. M16
 21. M17
 22. M18
 23. M19
 24. M2
 25. M20
 26. M21
 27. M22
 28. M23
 29. M24
 30. M25
 31. M26
 32. M27
 33. M28
 34. M29
 35. M3
 36. M30
 37. M31
 38. M32
 39. M33
 40. M34
 41. M35
 42. M36
 43. M37
 44. M38
 45. M39
 46. M4
 47. M40
 48. M41
 49. M42
 50. M43
 51. M44
 52. M45
 53. M46
 54. M47
 55. M48
 56. M49
 57. M5
 58. M50
 59. M51
 60. M52
 61. M53
 62. M54
 63. M55
 64. M56
 65. M57
 66. M58
 67. M59
 68. M6
 69. M60
 70. M61
 71. M62
 72. M63
 73. M64
 74. M65
 75. M66
 76. M67
 77. M68
 78. M69
 79. M7
 80. M70
 81. M71
 82. M72
 83. M73
 84. M74
 85. M75
 86. M76
 87. M77
 88. M78
 89. M79
 90. M8
 91. M80
 92. M81
 93. M82
 94. M83
 95. M84
 96. M85
 97. M86
 98. M87
 99. M88
 100. M89
 101. M9
 102. M90
 103. M91
 104. M92
 105. M93
 106. M94
 107. M95
 108. M96
 109. M97
 110. M98
 111. M99
 112. Quenching
 113. آخرالنهر
 114. آذرگوی
 115. آزمایش آماندا
 116. آسترونو مگ
 117. آسمان نما
 118. آشکارساز
 119. آلبرت اینشتین
 120. آلفا قنطورس
 121. آلودگی نوری
 122. آماج خورشیدی
 123. آنالما
 124. آنتروپی
 125. آنومالی خروج از مرکزی
 126. آنومالی متوسط
 127. آنومالی واقعی
 128. آپولو 1
 129. آپولو 13
 130. آپولو 20
 131. آپولو 8
 132. آپولو ۱۱
 133. آپولو ۱۷
 134. آکندریت
 135. آیو
 136. ابر اورت
 137. ابر تقارن
 138. ابر ماژلانی بزرگ
 139. ابر مولکولی
 140. ابر های ماژلانی
 141. ابرنواختر
 142. ابزارهای رصدی
 143. ابط‌الجوزا
 144. ابوالقاسم غفاری
 145. ابوریحان بیرونی
 146. ابَر خوشه
 147. ابیراهی
 148. ابیراهی رنگی
 149. اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی
 150. اتم
 151. اتمسفر
 152. اتوگایدر
 153. اثر دوپلر
 154. اثر دینامو
 155. اثر زیمان
 156. اجتماع ستاره ای
 157. اجرام آسمانی
 158. اجرام غیرستاره ای
 159. اجزای لازم برای شکل گیری ستارگان
 160. اختر فیزیک
 161. اختفا
 162. اختلاف منظر
 163. ادموند هالی
 164. ادوین هابل
 165. ارتفاع
 166. ارنست رادرفورد
 167. اروپا
 168. اریس
 169. اسا
 170. استقرار تلسکوپ
 171. استقرار مناسب برای عکاسی نجومی
 172. استوای آسمان
 173. استیفن هاوکینگ
 174. اسطرلاب
 175. اسطرلاب مسطح
 176. اسپوتنیک 1
 177. اسپوتنیک 2
 178. اسپيكول ها
 179. اسپین
 180. اصل عدم قطعیت
 181. اصل کوپرنیک
 182. اعتدال بهاری
 183. اعتدال پاییزی
 184. افق
 185. افق رویداد
 186. اقامت
 187. اقمار گالیله ای
 188. المجسطی
 189. الکترومغناطیس
 190. الکترون
 191. الکسی لئونوف
 192. امواج الکترومغناطیسی
 193. امواج رادیویی
 194. امواج مرئی
 195. انبساط عالم
 196. انجمن نجوم آسمان سبلان اردبیل
 197. انحراف محوری زمین
 198. انرژی
 199. انرژی تاریک
 200. انرژی جنبشی
 201. انرژی جنبشی انتقالی
 202. انرژی مدار
 203. انرژی مکانیکی
 204. انرژی پتانسیل
 205. انریکو فرمی
 206. انسلادوس
 207. انفجار بزرگ
 208. انفجار پرتو گاما
 209. انقباض هلم هولتسی
 210. انقلاب زمستانی
 211. انوشه انصاری
 212. اهله ماه
 213. اوج و حضیض
 214. اورانوس
 215. اورانیوم
 216. اولین تلسکوپ ها
 217. اپتیک تطابقی
 218. اکسپلورر 1
 219. اکسیژن
 220. ایزوتوپ
 221. ایستگاه فضایی بین‌المللی
 222. ایستگاه فضایی میر
 223. باد خورشیدی
 224. بادهای خورشیدی
 225. بار الکتریکی
 226. بارش آلفا تک شاخ
 227. بارش آلفا جدی
 228. بارش آندرومدایی
 229. بارش اتا دلوی
 230. بارش ارابه رانی
 231. بارش اسدی
 232. بارش بتا ثوری
 233. بارش برساوشی
 234. بارش جباری
 235. بارش جوزایی
 236. بارش ربعی
 237. بارش شلیاقی
 238. بارنارد
 239. باریون
 240. باز آلدرین
 241. بازتاب نسبی
 242. برج حمل
 243. بردار
 244. برنامه آسمان شب
 245. بزرگنمایی
 246. بطلمیوس
 247. بعد و میل
 248. بلازار
 249. بهرام مبشر
 250. بوزجانی
 251. بوزون
 252. بوزون هیگز
 253. بی نهایت
 254. بیشترین کشیدگی
 255. بیضی
 256. تابش الکترومغناطیسی
 257. تابش جسم سیاه
 258. تابش زمینه کیهانی
 259. تابش سنکروترون
 260. تابش سیکلوترونی
 261. تبهگنی
 262. تتیس
 263. تحلیل طیف خورشیدی
 264. تحول ستارگان
 265. تداخل سنج رادیویی
 266. تداخل سنجی
 267. تربیع
 268. ترفندهای عکاسی از آسمان شب
 269. تریتون
 270. تشکیل پیش‌ستاره
 271. تصحیح ردیابی
 272. تعادل هیدرواستاتیک
 273. تعیین فاز ماه و سیارات داخلی
 274. تلسکوپ
 275. تلسکوپ آپوکروماتیک
 276. تلسکوپ اشمیت-کاسگرین
 277. تلسکوپ اشمیت و ماکستوف کاسگرین
 278. تلسکوپ بازتابی
 279. تلسکوپ دابسونی
 280. تلسکوپ رادیویی
 281. تلسکوپ ریچی کرتین
 282. تلسکوپ ریکاردی هوندرز
 283. تلسکوپ شکستی
 284. تلسکوپ فضایی
 285. تلسکوپ فضایی جیمز وب
 286. تلسکوپ فضایی هابل
 287. تلسکوپ نیوتنی
 288. توان تفکیک
 289. توان گردآوری نور
 290. تورم خود به خودی
 291. توری پراش
 292. تولد ستارگان
 293. تپ اختر
 294. تکانه خطی
 295. تکانه زاویه ای
 296. تکینگی
 297. تیتان
 298. تیله آبی
 299. تیکو براهه
 300. ثابت استفان بولتزمان
 301. ثابت پلانک
 302. ثابت کیهان شناختی
 303. ثابت گرانش
 304. ثانیه قوسی
 305. جایگاه زمین در جهان
 306. جدایی زاویه ای
 307. جرم
 308. جزر و مد
 309. جسم سیاه
 310. جسم فرانپتونی
 311. جمینای4
 312. جمینای ۱۱
 313. جیمز آ.وان آلن
 314. جیمز کلارک ماکسول
 315. حجم
 316. حد دانژون
 317. حد روچ
 318. حد قدر
 319. حد چاندراسکار
 320. حروف یونانی
 321. حروف یونانی و علامت های ریاضی
 322. حرکات زمین
 323. حرکت انتقالی
 324. حرکت ترقصی
 325. حرکت تقدیمی
 326. حرکت خاصه
 327. حرکت رجوعی
 328. حرکت شعاعی
 329. حرکت فضایی
 330. حرکت موشک
 331. حرکت ویژه
 332. حلقه کرپ
 333. حلقه‌های زحل
 334. حیات در مریخ
 335. حیات هوشمند در جهان
 336. حیوانات در فضا
 337. خاصیت پخی
 338. خاموشی رادیویی
 339. خروج از مرکز
 340. خلأ
 341. خواجه نصیرطوسی
 342. خواص فیزیکی ستارگان
 343. خورشید
 344. خورشید گرفتگی
 345. خوشه باز
 346. خوشه ستاره ای
 347. خوشه سنبله
 348. خوشه قلائص
 349. خوشه پروین
 350. خوشه کروی
 351. خوشه کندو
 352. خوشه کهکشانی
 353. دایرة البروج
 354. دایره
 355. دایره عظیمه
 356. دبران
 357. دبلیومپ (WMAP)
 358. درآمدی بر نجوم و کیهان‌شناسی
 359. درجه کلوین
 360. درخشندگی
 361. دریای بحرانها
 362. دستگاه SI
 363. دستگاه مختصات perifocal
 364. دستگاه مختصات دکارتی
 365. دستگاه مختصات لخت زمین مرکز – استوایی (ECEF)
 366. دقیقه قوسی
 367. دما
 368. دنباله دار C/2011 L4
 369. دنباله دار آیسون
 370. دنباله دار سویفت – تاتل
 371. دنباله‌دار
 372. دوتایی اخترسنجی
 373. دوتایی گرفتی
 374. دوران بازترکیب
 375. دوربین CCD
 376. دوربین دوچشمی
 377. دوره تناوب
 378. دوره تناوب نجومی
 379. دوره تناوب هلالی
 380. دوره زمین مرکزی
 381. دوره کهکشانی
 382. دورۀ کیهانی
 383. دی اکسید کربن
 384. دیافراگم
 385. دیموس
 386. دیون
 387. ذات الحلق
 388. ذرات بنیادی
 389. ذرات سنگین با برهم کنش ضعیف
 390. رادیواکتیو
 391. راهپیمایی فضایی
 392. رخگرد
 393. رد مخروطی
 394. رده‌بندی طیفی ستارگان
 395. رسانا
 396. رشته اصلی
 397. رشته هابل
 398. رصدخانه
 399. رصدخانه زعفرانیه
 400. رصدخانه مراغه
 401. رصدخانه مهر بوشهر
 402. رصدخانه کالج هاروارد
 403. رصدگاه
 404. رصدگاه سه قلعه
 405. رصدگاه های استان تهران
 406. رصدگر
 407. رقابت صوفی
 408. رمبش
 409. روابط اصلی در مثلث کروی
 410. روز خورشیدی
 411. روز قمری
 412. روز متوسط خورشیدی
 413. روز نجوم
 414. روز نجومی
 415. روشنایی
 416. رویت هلال ماه
 417. ریموت کنترل
 418. زاویه ساعتی
 419. زاویه کشیدگی
 420. زحل
 421. زمان
 422. زمان خورشیدی
 423. زمین
 424. زهره
 425. زیج
 426. ساترن5
 427. ساختار و سطح سیارات
 428. سازمان فضایی اروپا
 429. سازمان فضایی ایتالیا
 430. سازمان فضایی ایران
 431. سازمان فضایی روسیه
 432. سازمان فضایی ژاپن
 433. سازمان ملی فضایی چین
 434. سال اعتدالی
 435. سال اعتدالی متغیر
 436. سال اعتدالی متوسط
 437. سال نوری
 438. سالی راید
 439. سایوز
 440. ستاره
 441. ستاره دوتایی
 442. ستاره قطبی
 443. ستاره متغیر
 444. ستاره نوترونی
 445. ستاره‌شناس
 446. ستارگان دورقطبی
 447. سحابی
 448. سحابی آمریکای شمالی
 449. سحابی بقایای ابر نواختر
 450. سحابی تاریک
 451. سحابی تور پرده
 452. سحابی دمبل کوچک
 453. سحابی رتیل
 454. سحابی سیاره‌ای
 455. سحابی هلیکس
 456. سحابی چشم گربه
 457. سحابی کله اسبی
 458. سحابی گل سرخ
 459. سرس
 460. سرسو
 461. سرعت
 462. سرعت زاویه ای
 463. سرعت شعاعی
 464. سرعت شعاعی و مماسی
 465. سرعت فرار
 466. سرعت مداری
 467. سرعت مماسی
 468. سرعت نور
 469. سرگئی کارالیوف
 470. سلسترون
 471. سماک اعزل
 472. سماک رامح
 473. سن عالم
 474. سهمی
 475. سوبراهمانیان چاندراسکار
 476. سیارات خارجی
 477. سیارات خاکی
 478. سیارات داخلی
 479. سیارات فراخورشیدی
 480. سیارات گازی
 481. سیاره
 482. سیاره تاب
 483. سیاره کوتوله
 484. سیاره ی X
 485. سیارک
 486. سیاهچاله
 487. شاتل
 488. شاتل آتلانتیس
 489. شاتل اندور
 490. شاتل بوران
 491. شاتل دیسکاوری
 492. شاتل چلنجر
 493. شاتل کلمبیا
 494. شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران
 495. شار تابشی
 496. شارل مسیه
 497. شتاب
 498. شتاب دهنده بزرگ هادرون
 499. شتاب زاویه ای
 500. شتاب گرانشی

نمایش (۵۰۰تای قبلی | ۵۰۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)