صفحه‌هایی که بیشتر از همه به آن‌ها پیوند داده شده‌است

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰۰.

نمایش (۵۰۰تای قبلی | ۵۰۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. خورشید‎‏ (۱۹۷ پیوند)
 2. زمین‎‏ (۱۹۴ پیوند)
 3. ستاره‎‏ (۱۸۵ پیوند)
 4. سال نوری‎‏ (۱۵۶ پیوند)
 5. قدر‎‏ (۱۲۴ پیوند)
 6. تلسکوپ‎‏ (۱۰۳ پیوند)
 7. جرم‎‏ (۱۰۲ پیوند)
 8. کهکشان‎‏ (۹۶ پیوند)
 9. سیاره‎‏ (۸۵ پیوند)
 10. صورت فلکی‎‏ (۸۲ پیوند)
 11. ماه‎‏ (۷۵ پیوند)
 12. منظومه شمسی‎‏ (۷۰ پیوند)
 13. سرعت‎‏ (۶۹ پیوند)
 14. سحابی‎‏ (۶۸ پیوند)
 15. صورت فلکی سنبله‎‏ (۶۶ پیوند)
 16. انرژی‎‏ (۶۴ پیوند)
 17. صورت فلکی آندرومدا‎‏ (۶۲ پیوند)
 18. صورت فلکی قوس‎‏ (۶۲ پیوند)
 19. صورت فلکی عقرب‎‏ (۶۱ پیوند)
 20. صورت فلکی دب اکبر‎‏ (۶۱ پیوند)
 21. صورت فلکی گیسو‎‏ (۶۰ پیوند)
 22. صورت فلکی جبار‎‏ (۶۰ پیوند)
 23. صورت فلکی ثور‎‏ (۵۹ پیوند)
 24. مدار‎‏ (۵۹ پیوند)
 25. نور‎‏ (۵۸ پیوند)
 26. صورت فلکی دجاجه‎‏ (۵۷ پیوند)
 27. صورت فلکی اسد‎‏ (۵۷ پیوند)
 28. صورت فلکی حوت‎‏ (۵۷ پیوند)
 29. صورت فلکی دلو‎‏ (۵۷ پیوند)
 30. میل‎‏ (۵۷ پیوند)
 31. صورت فلکی ذات الکرسی‎‏ (۵۷ پیوند)
 32. صورت فلکی جدی‎‏ (۵۵ پیوند)
 33. صورت فلکی مارافسای‎‏ (۵۵ پیوند)
 34. صورت فلکی خرچنگ‎‏ (۵۵ پیوند)
 35. بعد‎‏ (۵۵ پیوند)
 36. صورت فلکی تازی ها‎‏ (۵۵ پیوند)
 37. صورت فلکی شلیاق‎‏ (۵۵ پیوند)
 38. صورت فلکی حمل‎‏ (۵۵ پیوند)
 39. صورت فلکی قیفاووس‎‏ (۵۴ پیوند)
 40. صورت فلکی جوزا‎‏ (۵۴ پیوند)
 41. صورت فلکی برساوش‎‏ (۵۴ پیوند)
 42. اتم‎‏ (۵۳ پیوند)
 43. صورت فلکی نهر‎‏ (۵۳ پیوند)
 44. صورت فلکی اژدها‎‏ (۵۳ پیوند)
 45. صورت فلکی سکستان‎‏ (۵۲ پیوند)
 46. صورت فلکی اکلیل شمالی‎‏ (۵۲ پیوند)
 47. صورت فلکی خرگوش‎‏ (۵۲ پیوند)
 48. صورت فلکی عوا‎‏ (۵۲ پیوند)
 49. صورت فلکی فرس اعظم‎‏ (۵۲ پیوند)
 50. صورت فلکی جاثی‎‏ (۵۲ پیوند)
 51. صورت فلکی دب اصغر‎‏ (۵۲ پیوند)
 52. صورت فلکی اسب کوچک‎‏ (۵۲ پیوند)
 53. صورت فلکی شیر کوچک‎‏ (۵۱ پیوند)
 54. گرانش‎‏ (۵۰ پیوند)
 55. صورت فلکی حوت جنوبی‎‏ (۵۰ پیوند)
 56. صورت فلکی ارابه ران‎‏ (۵۰ پیوند)
 57. صورت فلکی قنطورس‎‏ (۵۰ پیوند)
 58. صورت فلکی تلمبه‎‏ (۵۰ پیوند)
 59. صورت فلکی جام‎‏ (۵۰ پیوند)
 60. صورت فلکی مار‎‏ (۵۰ پیوند)
 61. صورت فلکی ترازو‎‏ (۵۰ پیوند)
 62. صورت فلکی توکان‎‏ (۵۰ پیوند)
 63. صورت فلکی سگ کوچک‎‏ (۵۰ پیوند)
 64. صورت فلکی روباه‎‏ (۵۰ پیوند)
 65. صورت فلکی مثلث‎‏ (۵۰ پیوند)
 66. صورت فلکی کلاغ‎‏ (۵۰ پیوند)
 67. صورت فلکی کلب اکبر‎‏ (۵۰ پیوند)
 68. صورت فلکی کوره‎‏ (۵۰ پیوند)
 69. صورت فلکی زرافه‎‏ (۵۰ پیوند)
 70. صورت فلکی عقاب‎‏ (۵۰ پیوند)
 71. صورت فلکی تکشاخ‎‏ (۴۹ پیوند)
 72. فضا‎‏ (۴۹ پیوند)
 73. صورت فلکی مار باریک‎‏ (۴۹ پیوند)
 74. صورت فلکی ماهی زرین‎‏ (۴۹ پیوند)
 75. صورت فلکی سپر‎‏ (۴۹ پیوند)
 76. صورت فلکی کشتی‌دم‎‏ (۴۹ پیوند)
 77. صورت فلکی نهنگ‎‏ (۴۹ پیوند)
 78. صورت فلکی چلیپا‎‏ (۴۹ پیوند)
 79. صورت فلکی مرغ بهشتی‎‏ (۴۹ پیوند)
 80. صورت فلکی تور‎‏ (۴۸ پیوند)
 81. صورت فلکی سه‌پایه‎‏ (۴۸ پیوند)
 82. صورت فلکی آبمار‎‏ (۴۸ پیوند)
 83. صورت فلکی چلپاسه‎‏ (۴۸ پیوند)
 84. صورت فلکی آتشدان‎‏ (۴۸ پیوند)
 85. صورت فلکی کبوتر‎‏ (۴۸ پیوند)
 86. صورت فلکی پیکان‎‏ (۴۸ پیوند)
 87. صورت فلکی سیاهگوش‎‏ (۴۸ پیوند)
 88. صورت فلکی سنگتراش‎‏ (۴۸ پیوند)
 89. صورت فلکی ساعت‎‏ (۴۸ پیوند)
 90. صورت فلکی کوهمیز‎‏ (۴۸ پیوند)
 91. صورت فلکی تلسکوپ‎‏ (۴۸ پیوند)
 92. صورت فلکی تاج جنوبی‎‏ (۴۸ پیوند)
 93. صورت فلکی بادبان‎‏ (۴۸ پیوند)
 94. صورت فلکی اسکنه‎‏ (۴۸ پیوند)
 95. صورت فلکی گونیا‎‏ (۴۸ پیوند)
 96. صورت فلکی درنا‎‏ (۴۸ پیوند)
 97. صورت فلکی دلفین‎‏ (۴۸ پیوند)
 98. صورت فلکی دوپرگار‎‏ (۴۸ پیوند)
 99. صورت فلکی آفتاب‌پرست‎‏ (۴۸ پیوند)
 100. صورت فلکی گرگ‎‏ (۴۸ پیوند)
 101. صورت فلکی هندی‎‏ (۴۸ پیوند)
 102. صورت فلکی مگس جنوبی‎‏ (۴۸ پیوند)
 103. صورت فلکی قطب‌نما‎‏ (۴۸ پیوند)
 104. صورت فلکی میکروسکوپ‎‏ (۴۸ پیوند)
 105. صورت فلکی ماهی پرنده‎‏ (۴۸ پیوند)
 106. صورت فلکی طاووس‎‏ (۴۸ پیوند)
 107. صورت فلکی مثلث جنوبی‎‏ (۴۸ پیوند)
 108. کهکشان راه شیری‎‏ (۴۸ پیوند)
 109. صورت فلکی هشتک‎‏ (۴۸ پیوند)
 110. صورت فلکی شاه‌تخته‎‏ (۴۸ پیوند)
 111. صورت فلکی سیمرغ‎‏ (۴۸ پیوند)
 112. طول موج‎‏ (۴۷ پیوند)
 113. طیف‎‏ (۴۴ پیوند)
 114. نیرو‎‏ (۴۴ پیوند)
 115. هیدروژن‎‏ (۴۳ پیوند)
 116. فیزیک‎‏ (۴۳ پیوند)
 117. الکترون‎‏ (۴۱ پیوند)
 118. چگالی‎‏ (۴۰ پیوند)
 119. وپ:تام‎‏ (۳۹ پیوند)
 120. ویکی‌پدیا:درخواست تغییر وضعیت محافظت‎‏ (۳۹ پیوند)
 121. ویکی‌پدیا:خرابکاری‎‏ (۳۹ پیوند)
 122. وپ:خ‎‏ (۳۹ پیوند)
 123. قدر ظاهری‎‏ (۳۹ پیوند)
 124. وپ:قفل‎‏ (۳۹ پیوند)
 125. وپ:مدیر‎‏ (۳۹ پیوند)
 126. ویکی‌انبار‎‏ (۳۹ پیوند)
 127. ویکی‌پدیا:الگوهای حساس‎‏ (۳۹ پیوند)
 128. W:ویکی‌پدیا:مستندسازی الگوها‎‏ (۳۷ پیوند)
 129. W:ویکی‌پدیا:تراگنجانش‎‏ (۳۷ پیوند)
 130. /موقت‎‏ (۳۵ پیوند)
 131. خوشه کروی‎‏ (۳۵ پیوند)
 132. فهرست NGC‎‏ (۳۵ پیوند)
 133. مریخ‎‏ (۳۳ پیوند)
 134. مشتری‎‏ (۳۳ پیوند)
 135. کهکشان مارپیچی‎‏ (۳۳ پیوند)
 136. زهره‎‏ (۳۱ پیوند)
 137. زحل‎‏ (۳۰ پیوند)
 138. دما‎‏ (۲۸ پیوند)
 139. امواج الکترومغناطیسی‎‏ (۲۸ پیوند)
 140. ستاره‌شناس‎‏ (۲۸ پیوند)
 141. دوربین دوچشمی‎‏ (۲۷ پیوند)
 142. گاز‎‏ (۲۶ پیوند)
 143. میدان مغناطیسی‎‏ (۲۵ پیوند)
 144. دنباله دار‎‏ (۲۵ پیوند)
 145. سیاهچاله‎‏ (۲۵ پیوند)
 146. هلیوم‎‏ (۲۵ پیوند)
 147. اورانوس‎‏ (۲۴ پیوند)
 148. عطارد‎‏ (۲۴ پیوند)
 149. الکترومغناطیس‎‏ (۲۴ پیوند)
 150. ابرنواختر‎‏ (۲۴ پیوند)
 151. دایرة البروج‎‏ (۲۳ پیوند)
 152. ناسا‎‏ (۲۳ پیوند)
 153. نیوتن‎‏ (۲۳ پیوند)
 154. فشار‎‏ (۲۲ پیوند)
 155. پروتون‎‏ (۲۲ پیوند)
 156. فهرست مسیه‎‏ (۲۲ پیوند)
 157. کرانه‌های کیهان‎‏ (۲۲ پیوند)
 158. پرتو فروسرخ‎‏ (۲۱ پیوند)
 159. مولکول‎‏ (۲۱ پیوند)
 160. سرعت نور‎‏ (۲۰ پیوند)
 161. خوشه باز‎‏ (۲۰ پیوند)
 162. رصدخانه‎‏ (۲۰ پیوند)
 163. دنباله‌دار‎‏ (۱۹ پیوند)
 164. ماهواره‎‏ (۱۹ پیوند)
 165. قمر‎‏ (۱۹ پیوند)
 166. فوتون‎‏ (۱۹ پیوند)
 167. درخشندگی‎‏ (۱۸ پیوند)
 168. تکانه زاویه ای‎‏ (۱۸ پیوند)
 169. کوتوله سفید‎‏ (۱۸ پیوند)
 170. دوره تناوب‎‏ (۱۸ پیوند)
 171. آلبرت اینشتین‎‏ (۱۷ پیوند)
 172. آلودگی نوری‎‏ (۱۷ پیوند)
 173. نصف النهار‎‏ (۱۷ پیوند)
 174. فضانورد‎‏ (۱۷ پیوند)
 175. امواج رادیویی‎‏ (۱۷ پیوند)
 176. پرتو ایکس‎‏ (۱۷ پیوند)
 177. ستاره شناسی‎‏ (۱۷ پیوند)
 178. سیارک‎‏ (۱۷ پیوند)
 179. نپتون‎‏ (۱۶ پیوند)
 180. نجوم‎‏ (۱۶ پیوند)
 181. حجم‎‏ (۱۶ پیوند)
 182. ماده‎‏ (۱۶ پیوند)
 183. فضاپیما‎‏ (۱۶ پیوند)
 184. پرتو فرابنفش‎‏ (۱۶ پیوند)
 185. جهان‎‏ (۱۶ پیوند)
 186. پارسک‎‏ (۱۵ پیوند)
 187. بسامد‎‏ (۱۵ پیوند)
 188. کمیت‎‏ (۱۵ پیوند)
 189. گالیله‎‏ (۱۵ پیوند)
 190. بیضی‎‏ (۱۵ پیوند)
 191. شهاب‎‏ (۱۵ پیوند)
 192. بار الکتریکی‎‏ (۱۵ پیوند)
 193. استوای سماوی‎‏ (۱۵ پیوند)
 194. اتمسفر‎‏ (۱۴ پیوند)
 195. نوترون‎‏ (۱۴ پیوند)
 196. اکسیژن‎‏ (۱۴ پیوند)
 197. تلسکوپ فضایی هابل‎‏ (۱۴ پیوند)
 198. جو زمین‎‏ (۱۴ پیوند)
 199. ستاره نوترونی‎‏ (۱۴ پیوند)
 200. زمان‎‏ (۱۴ پیوند)
 201. نسبیت عام‎‏ (۱۳ پیوند)
 202. دایره البروج‎‏ (۱۳ پیوند)
 203. کاربر:هانیه امیری‎‏ (۱۳ پیوند)
 204. راه شیری‎‏ (۱۳ پیوند)
 205. شهاب سنگ‎‏ (۱۳ پیوند)
 206. واحد نجومی‎‏ (۱۳ پیوند)
 207. میدان الکتریکی‎‏ (۱۳ پیوند)
 208. کیهان‌شناسی‎‏ (۱۳ پیوند)
 209. کهکشان بیضوی‎‏ (۱۲ پیوند)
 210. افق‎‏ (۱۲ پیوند)
 211. شارل مسیه‎‏ (۱۲ پیوند)
 212. صور فلکی‎‏ (۱۲ پیوند)
 213. ذرات بنیادی‎‏ (۱۲ پیوند)
 214. جو‎‏ (۱۲ پیوند)
 215. غول سرخ‎‏ (۱۲ پیوند)
 216. بارش شهابی‎‏ (۱۱ پیوند)
 217. کهکشان‌‎‏ (۱۱ پیوند)
 218. دقیقه قوسی‎‏ (۱۱ پیوند)
 219. نسبیت‎‏ (۱۱ پیوند)
 220. مهبانگ‎‏ (۱۱ پیوند)
 221. قدر مطلق‎‏ (۱۱ پیوند)
 222. دایره‎‏ (۱۱ پیوند)
 223. سیاره کوتوله‎‏ (۱۱ پیوند)
 224. انفجار بزرگ‎‏ (۱۱ پیوند)
 225. خوشه ستاره ای‎‏ (۱۱ پیوند)
 226. خروج از مرکز‎‏ (۱۱ پیوند)
 227. عالم‎‏ (۱۱ پیوند)
 228. مکانیک کوانتومی‎‏ (۱۱ پیوند)
 229. کاربر:Space‎‏ (۱۱ پیوند)
 230. خوشه پروین‎‏ (۱۱ پیوند)
 231. اسپین‎‏ (۱۱ پیوند)
 232. کیهان‎‏ (۱۱ پیوند)
 233. ستاره دوتایی‎‏ (۱۱ پیوند)
 234. حضیض‎‏ (۱۱ پیوند)
 235. انبساط عالم‎‏ (۱۱ پیوند)
 236. کهکشان آندرومدا‎‏ (۱۰ پیوند)
 237. ویلیام هرشل‎‏ (۱۰ پیوند)
 238. M31‎‏ (۱۰ پیوند)
 239. ابر نواختر‎‏ (۱۰ پیوند)
 240. انتقال به سرخ‎‏ (۱۰ پیوند)
 241. تلسکوپ بازتابی‎‏ (۱۰ پیوند)
 242. یوری گاگارین‎‏ (۱۰ پیوند)
 243. منطقه البروج‎‏ (۹ پیوند)
 244. پلوتون‎‏ (۹ پیوند)
 245. شتاب‎‏ (۹ پیوند)
 246. خورشید گرفتگی‎‏ (۹ پیوند)
 247. ایستگاه فضایی بین‌المللی‎‏ (۹ پیوند)
 248. رصد‎‏ (۹ پیوند)
 249. عرض جغرافیایی‎‏ (۹ پیوند)
 250. عکاسی عمق آسمان‎‏ (۹ پیوند)
 251. ستاره متغیر‎‏ (۹ پیوند)
 252. فرمیون‎‏ (۸ پیوند)
 253. متغیر قیفاووسی‎‏ (۸ پیوند)
 254. فرکانس‎‏ (۸ پیوند)
 255. نوترینو‎‏ (۸ پیوند)
 256. پرتو گاما‎‏ (۸ پیوند)
 257. سحابی سیاره‌ای‎‏ (۸ پیوند)
 258. سحابی سیاره نما‎‏ (۸ پیوند)
 259. اوج‎‏ (۸ پیوند)
 260. آپولو ۱۱‎‏ (۸ پیوند)
 261. اروپا‎‏ (۸ پیوند)
 262. اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی‎‏ (۸ پیوند)
 263. نیل آرمسترانگ‎‏ (۸ پیوند)
 264. موج‎‏ (۸ پیوند)
 265. اعتدال بهاری‎‏ (۸ پیوند)
 266. نوامبر‎‏ (۸ پیوند)
 267. اجرام مسیه‎‏ (۸ پیوند)
 268. ۲۰۱۴ (میلادی)‎‏ (۸ پیوند)
 269. ادوین هابل‎‏ (۷ پیوند)
 270. ستاره قطبی‎‏ (۷ پیوند)
 271. رشته اصلی‎‏ (۷ پیوند)
 272. اشعه ایکس‎‏ (۷ پیوند)
 273. ثابت پلانک‎‏ (۷ پیوند)
 274. کیهان شناسی‎‏ (۷ پیوند)
 275. تابش الکترومغناطیسی‎‏ (۷ پیوند)
 276. لپتون‎‏ (۷ پیوند)
 277. حرکت تقدیمی‎‏ (۷ پیوند)
 278. ابرغول‎‏ (۷ پیوند)
 279. نمودار هرتسپرونگ-راسل‎‏ (۷ پیوند)
 280. جسم سیاه‎‏ (۷ پیوند)
 281. مقارنه‎‏ (۷ پیوند)
 282. شعرای یمانی‎‏ (۷ پیوند)
 283. صورت فلکی مار آبی‎‏ (۷ پیوند)
 284. کره سماوی‎‏ (۷ پیوند)
 285. آپولو‎‏ (۷ پیوند)
 286. عدسی‎‏ (۷ پیوند)
 287. ۲ نوامبر‎‏ (۷ پیوند)
 288. یکشنبه‎‏ (۷ پیوند)
 289. سحابی خرچنگ‎‏ (۷ پیوند)
 290. بطلمیوس‎‏ (۷ پیوند)
 291. اخترشناسی‎‏ (۷ پیوند)
 292. چشم غیر مسلح‎‏ (۷ پیوند)
 293. ارتفاع‎‏ (۷ پیوند)
 294. انرژی جنبشی‎‏ (۷ پیوند)
 295. یون‎‏ (۷ پیوند)
 296. آنومالی متوسط‎‏ (۷ پیوند)
 297. M42‎‏ (۷ پیوند)
 298. حرکت انتقالی‎‏ (۷ پیوند)
 299. طول و عرض جغرافیایی‎‏ (۶ پیوند)
 300. کوازار‎‏ (۶ پیوند)
 301. یوهان کپلر‎‏ (۶ پیوند)
 302. بردار‎‏ (۶ پیوند)
 303. ثابت گرانش‎‏ (۶ پیوند)
 304. دستگاه SI‎‏ (۶ پیوند)
 305. کمربند کوییپر‎‏ (۶ پیوند)
 306. رصدگاه‎‏ (۶ پیوند)
 307. M16‎‏ (۶ پیوند)
 308. ابیراهی‎‏ (۶ پیوند)
 309. شفق قطبی‎‏ (۶ پیوند)
 310. گروه محلی‎‏ (۶ پیوند)
 311. صورت فلکی قیطس‎‏ (۶ پیوند)
 312. کوارک‎‏ (۶ پیوند)
 313. اختلاف منظر‎‏ (۶ پیوند)
 314. پاد ماده‎‏ (۶ پیوند)
 315. سرعت شعاعی‎‏ (۶ پیوند)
 316. گرما‎‏ (۶ پیوند)
 317. اختر فیزیک‎‏ (۶ پیوند)
 318. تابش زمینه کیهانی‎‏ (۶ پیوند)
 319. پلاسما‎‏ (۶ پیوند)
 320. فوکوس‎‏ (۶ پیوند)
 321. گانیمد‎‏ (۵ پیوند)
 322. نجوم کروی‎‏ (۵ پیوند)
 323. M87‎‏ (۵ پیوند)
 324. شاتل‎‏ (۵ پیوند)
 325. کاربر:Sun rise‎‏ (۵ پیوند)
 326. M51‎‏ (۵ پیوند)
 327. M1‎‏ (۵ پیوند)
 328. اجرام آسمانی‎‏ (۵ پیوند)
 329. صورت فلکی ارابه‌ران‎‏ (۵ پیوند)
 330. ارنست رادرفورد‎‏ (۵ پیوند)
 331. ماه گرفتگی‎‏ (۵ پیوند)
 332. اثر دوپلر‎‏ (۵ پیوند)
 333. ثانیه قوسی‎‏ (۵ پیوند)
 334. مقابله‎‏ (۵ پیوند)
 335. سرس‎‏ (۵ پیوند)
 336. صورت فلکی حوا‎‏ (۵ پیوند)
 337. قوانین کپلر‎‏ (۵ پیوند)
 338. سحابی نشری‎‏ (۵ پیوند)
 339. باز آلدرین‎‏ (۵ پیوند)
 340. سحابی جبار‎‏ (۵ پیوند)
 341. سهمی‎‏ (۵ پیوند)
 342. تلسکوپ رادیویی‎‏ (۵ پیوند)
 343. تلسکوپ شکستی‎‏ (۵ پیوند)
 344. تکانه خطی‎‏ (۵ پیوند)
 345. نوردهی‎‏ (۵ پیوند)
 346. مرکز جرم‎‏ (۵ پیوند)
 347. معادله مدار‎‏ (۵ پیوند)
 348. تکانه‎‏ (۵ پیوند)
 349. ماده تاریک‎‏ (۵ پیوند)
 350. ابر ماژلانی بزرگ‎‏ (۵ پیوند)
 351. صورت فلکی سوسمار‎‏ (۵ پیوند)
 352. M81‎‏ (۵ پیوند)
 353. طیف امواج الکترومغناطیسی‎‏ (۵ پیوند)
 354. هذلولی‎‏ (۵ پیوند)
 355. مقطع مخروطی‎‏ (۵ پیوند)
 356. تیتان‎‏ (۵ پیوند)
 357. پلوتو‎‏ (۵ پیوند)
 358. کاربر:Ehsan‎‏ (۵ پیوند)
 359. جزر و مد‎‏ (۴ پیوند)
 360. سرعت زاویه ای‎‏ (۴ پیوند)
 361. M15‎‏ (۴ پیوند)
 362. الگو:Main other‎‏ (۴ پیوند)
 363. همگن‎‏ (۴ پیوند)
 364. مبانی ستاره‌شناسی‎‏ (۴ پیوند)
 365. کهکشان کوتوله‎‏ (۴ پیوند)
 366. جاذبه‎‏ (۴ پیوند)
 367. میدان دید‎‏ (۴ پیوند)
 368. کره آسمان‎‏ (۴ پیوند)
 369. آلبدو‎‏ (۴ پیوند)
 370. Thumb‎‏ (۴ پیوند)
 371. خوشه محلی‎‏ (۴ پیوند)
 372. M13‎‏ (۴ پیوند)
 373. همگنی‎‏ (۴ پیوند)
 374. جدایی زاویه ای‎‏ (۴ پیوند)
 375. سحابی حلقوی‎‏ (۴ پیوند)
 376. حرکت وضعی‎‏ (۴ پیوند)
 377. رادیواکتیو‎‏ (۴ پیوند)
 378. طول جغرافیایی‎‏ (۴ پیوند)
 379. ابوریحان بیرونی‎‏ (۴ پیوند)
 380. آشکارساز‎‏ (۴ پیوند)
 381. چشمی‎‏ (۴ پیوند)
 382. روز نجومی‎‏ (۴ پیوند)
 383. پروژه آپولو‎‏ (۴ پیوند)
 384. M84‎‏ (۴ پیوند)
 385. گذر زهره‎‏ (۴ پیوند)
 386. نسر واقع‎‏ (۴ پیوند)
 387. انرژی پتانسیل‎‏ (۴ پیوند)
 388. سرعت گریز‎‏ (۴ پیوند)
 389. قانون هابل‎‏ (۴ پیوند)
 390. تیکو براهه‎‏ (۴ پیوند)
 391. درجه‎‏ (۴ پیوند)
 392. نواختر‎‏ (۴ پیوند)
 393. دایره عظیمه‎‏ (۴ پیوند)
 394. سرعت فرار‎‏ (۴ پیوند)
 395. کمربند سیارکی‎‏ (۴ پیوند)
 396. فضاپیمای وستوک‎‏ (۴ پیوند)
 397. M32‎‏ (۴ پیوند)
 398. عبدالرحمان صوفی‎‏ (۴ پیوند)
 399. کاربر:Mahdad haghighi‎‏ (۴ پیوند)
 400. M22‎‏ (۴ پیوند)
 401. وویجر‎‏ (۴ پیوند)
 402. همسان‌گردی‎‏ (۴ پیوند)
 403. M82‎‏ (۴ پیوند)
 404. شباهنگ‎‏ (۴ پیوند)
 405. قانون تیتوس-بده‎‏ (۴ پیوند)
 406. نسبیت خاص‎‏ (۴ پیوند)
 407. ناهید‎‏ (۴ پیوند)
 408. راهپیمایی فضایی‎‏ (۴ پیوند)
 409. ابر های ماژلانی‎‏ (۴ پیوند)
 410. مدل تورمی‎‏ (۴ پیوند)
 411. M47‎‏ (۳ پیوند)
 412. M5‎‏ (۳ پیوند)
 413. M69‎‏ (۳ پیوند)
 414. M45‎‏ (۳ پیوند)
 415. M55‎‏ (۳ پیوند)
 416. M44‎‏ (۳ پیوند)
 417. M38‎‏ (۳ پیوند)
 418. M78‎‏ (۳ پیوند)
 419. طیف سنجی‎‏ (۳ پیوند)
 420. صورت فلکی خرس بزرگ‎‏ (۳ پیوند)
 421. M79‎‏ (۳ پیوند)
 422. M63‎‏ (۳ پیوند)
 423. M54‎‏ (۳ پیوند)
 424. مثلث تابستانی‎‏ (۳ پیوند)
 425. M86‎‏ (۳ پیوند)
 426. M64‎‏ (۳ پیوند)
 427. الگو:رچ‎‏ (۳ پیوند)
 428. منشور‎‏ (۳ پیوند)
 429. سیارات داخلی‎‏ (۳ پیوند)
 430. M49‎‏ (۳ پیوند)
 431. صورت فلکی سرطان‎‏ (۳ پیوند)
 432. لاپلاس‎‏ (۳ پیوند)
 433. مسابقه فضایی‎‏ (۳ پیوند)
 434. خلأ‎‏ (۳ پیوند)
 435. آپولو 1‎‏ (۳ پیوند)
 436. ایستگاه فضایی میر‎‏ (۳ پیوند)
 437. مسیه‎‏ (۳ پیوند)
 438. پرتوهای کیهانی‎‏ (۳ پیوند)
 439. صورت های فلکی‎‏ (۳ پیوند)
 440. سن عالم‎‏ (۳ پیوند)
 441. متان‎‏ (۳ پیوند)
 442. انسلادوس‎‏ (۳ پیوند)
 443. کهکشان نامنظم‎‏ (۳ پیوند)
 444. منظومه خورشیدی‎‏ (۳ پیوند)
 445. اوج و حضیض‎‏ (۳ پیوند)
 446. یوهانس کپلر‎‏ (۳ پیوند)
 447. رده طیفی‎‏ (۳ پیوند)
 448. انرژی مکانیکی‎‏ (۳ پیوند)
 449. نیلز بوهر‎‏ (۳ پیوند)
 450. صورت فلکی کمان‎‏ (۳ پیوند)
 451. هوافضا‎‏ (۳ پیوند)
 452. ویجر ۲‎‏ (۳ پیوند)
 453. فیزیکدان‎‏ (۳ پیوند)
 454. دانشمند‎‏ (۳ پیوند)
 455. خواجه نصیرطوسی‎‏ (۳ پیوند)
 456. استوای آسمان‎‏ (۳ پیوند)
 457. سحابی بازتابی‎‏ (۳ پیوند)
 458. سحابی تاریک‎‏ (۳ پیوند)
 459. سحابی دمبل‎‏ (۳ پیوند)
 460. ذره بنیادی‎‏ (۳ پیوند)
 461. جیمز کلارک ماکسول‎‏ (۳ پیوند)
 462. اختروش‎‏ (۳ پیوند)
 463. صورت فلکی اسب بالدار‎‏ (۳ پیوند)
 464. کهکشان رادیویی‎‏ (۳ پیوند)
 465. خوشه قلائص‎‏ (۳ پیوند)
 466. فرضیه سحابی‎‏ (۳ پیوند)
 467. باد خورشیدی‎‏ (۳ پیوند)
 468. دوربین CCD‎‏ (۳ پیوند)
 469. اسطرلاب‎‏ (۳ پیوند)
 470. تعادل هیدرواستاتیک‎‏ (۳ پیوند)
 471. کالیستو‎‏ (۳ پیوند)
 472. ابر اورت‎‏ (۳ پیوند)
 473. روشنایی‎‏ (۳ پیوند)
 474. اریس‎‏ (۳ پیوند)
 475. دیافراگم‎‏ (۳ پیوند)
 476. المجسطی‎‏ (۳ پیوند)
 477. کاربر:هانيه اميري‎‏ (۳ پیوند)
 478. M36‎‏ (۳ پیوند)
 479. خلا‎‏ (۳ پیوند)
 480. بارش اسدی‎‏ (۳ پیوند)
 481. M80‎‏ (۳ پیوند)
 482. M4‎‏ (۳ پیوند)
 483. M43‎‏ (۳ پیوند)
 484. پردازش تصویر‎‏ (۳ پیوند)
 485. کاربر:Mostafa‎‏ (۳ پیوند)
 486. قیفاووسی‎‏ (۳ پیوند)
 487. نیتروژن‎‏ (۳ پیوند)
 488. سپتامبر‎‏ (۳ پیوند)
 489. شار تابشی‎‏ (۳ پیوند)
 490. دبلیومپ‎‏ (۳ پیوند)
 491. روز خورشیدی‎‏ (۳ پیوند)
 492. درجه کلوین‎‏ (۳ پیوند)
 493. ابیراهی رنگی‎‏ (۳ پیوند)
 494. هندسه فضا‎‏ (۳ پیوند)
 495. استوا‎‏ (۳ پیوند)
 496. خوشه کهکشانی‎‏ (۳ پیوند)
 497. M101‎‏ (۳ پیوند)
 498. صورت فلکی تیر‎‏ (۳ پیوند)
 499. کربن‎‏ (۳ پیوند)
 500. اجرام سماوی‎‏ (۳ پیوند)

نمایش (۵۰۰تای قبلی | ۵۰۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)