صفحه‌های کوتاه

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۲۰ نتیجه در محدودهٔ #۲۱ تا #۴۰.

نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. (تاریخچه) ‏فوکوس ‏[۳۶۴ بایت]
 2. (تاریخچه) ‏رصدگر ‏[۳۸۳ بایت]
 3. (تاریخچه) ‏صورت فلکی قنطورس ‏[۳۹۹ بایت]
 4. (تاریخچه) ‏انقباض هلم هولتسی ‏[۴۰۷ بایت]
 5. (تاریخچه) ‏خوشه کندو ‏[۴۱۰ بایت]
 6. (تاریخچه) ‏بارش آلفا تک شاخ ‏[۴۱۱ بایت]
 7. (تاریخچه) ‏حروف یونانی و علامت های ریاضی ‏[۴۲۹ بایت]
 8. (تاریخچه) ‏M105 ‏[۴۳۲ بایت]
 9. (تاریخچه) ‏M25 ‏[۴۳۳ بایت]
 10. (تاریخچه) ‏صورت فلکی مثلث جنوبی ‏[۴۳۳ بایت]
 11. (تاریخچه) ‏M86 ‏[۴۳۴ بایت]
 12. (تاریخچه) ‏M79 ‏[۴۳۷ بایت]
 13. (تاریخچه) ‏M70 ‏[۴۳۹ بایت]
 14. (تاریخچه) ‏M67 ‏[۴۴۲ بایت]
 15. (تاریخچه) ‏M91 ‏[۴۴۲ بایت]
 16. (تاریخچه) ‏M85 ‏[۴۴۳ بایت]
 17. (تاریخچه) ‏M71 ‏[۴۴۵ بایت]
 18. (تاریخچه) ‏M93 ‏[۴۴۶ بایت]
 19. (تاریخچه) ‏M65 ‏[۴۴۹ بایت]
 20. (تاریخچه) ‏M87 ‏[۴۵۶ بایت]

نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)