گرما

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

تعریف گرما[ویرایش]

گرما انرژی داخلی گذرایی است، این انرژی از بخشی از یک سیستم به بخش دیگر و یا از یک سیستم به سیستم دیگر، صرفا به علت اختلاف دما جریان پیدا می کند.

گرما انرژی مبادله شده بین یک دستگاه و محیط پیرامون آن است که به علت اختلاف دمای بین آن دو صورت می گیرد.

مفهوم گرما[ویرایش]

اگر نوشابه سرد و یا چای داغ را روی میز بگذارید، دمای آن دو به ترتیب افزایش و کاهش می یابد تا با دمای اتاق برابر شود. در تعمیم این موضوع، نوشابه یا چای به عنوان دستگاه و اتاق به عنوان محیط در نظر گرفته می شود. پس دمای محیط و دستگاه طوری تغییر می کنند تا با هم برابر شوند و به اصطلاح به تعادل گرمایی برسند.

چنین تغییری در دما ناشی از تغییر در انرژی گرمایی دستگاه است که به دلیل انتقال انرژی بین دستگاه و محیط صورت گرفته است. انرژی مبادله شده گرما نام دارد.

انرژی گرمایی یک انرژی درونی است که مجموع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل مربوط به حرکت های کاتوره ای اتم ها، مولکول ها و اجزای میکروسکوپی دیگر داخل جسم است.


گرما وقتی مثبت است که انرژی گرمایی از محیط به دستگاه انتقال یابد (می گوییم گرما توسط دستگاه جذب شده است).

گرما وقتی منفی است که انرژی گرمایی از دستگاه به محیط آن انتقال یابد (می گوییم گرما آزاد یا تلف شده است).

منابع[ویرایش]

  • کتاب حرارت و ترمودینامیک/ نوشته مارک والدو زیمانسکی/ مرکز نشر دانشگاهی
  • کتاب مبانی فیزیک هالیدی(جلد اول: مکانیک و گرما)/انتشارات صفار