الگو:موقعیت سیارات

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

موقعیت سیارات در آغاز سال جاری (۱۴۰۱ خورشیدی)

وضعیت و موقعیت سیارات در ۱ فروردین ۱۴۰۱ (۲۱ مارس ۲۰۲۲)


سیارات داخلی

دو سیاره داخلی عطارد (نزدیکترین سیاره به خورشید) و ناهید معمولا در منطقةالبروج نزدیک به خورشید هستند و همواره قبل (پگاه) یا بعد (غروبگاه) از خورشید و همجوار آن دیده می شوند. عطارد ۲۸ درجه و ناهید ۴۶ درجه بیشترین فاصله زاویه ای را از خورشید پیدا می کنند. عطارد ممکنست در شرایط مساعد از ستارگان هم پرنورتر دیده شود. ناهید روشنترین شیء آسمانی بعد از خورشید و ماه است که با چشم غیرمسلح دیده می شود:

  • عطارد با قدر ۵٫۷ تا ۲٫۶- (متوسط ۱٫۵)؛

موقعیت و حلول سیاره زهره:

  • زهره با قدر ۳٫۸- تا ۴٫۶- (متوسط ۴٫۲-)؛

سیارات خارجی

  • مریخ: با قدر ۱٫۸۴ تا ۲٫۷۸- (متوسط ۱٫۸-) در بیشتر مواقع از ستارگان مرئی نیز روشنتر است. سالانه کمی بیشتر از نیمی از منطقةالبروج را طی می‌کند؛ (۱۱ درجه برج دلو).
  • سرس: با قدر ۶٫۷۵ تا ۸٫۹۵ (متوسط ۷٫۸۵) ظاهر می‌شود. یک سیاره کوتوله قابل توجه است و سالانه ۵۰٫۵درجه حرکت دارد. (۱۰ درجه برج جوزا).
  • مشتری: با قدر ۱٫۵- تا ۲٫۵- (متوسط ۲٫۳-) در بیشتر مواقع پس از زهره روشنترین شیء آسمانی است و سالانه ۳۳٫۵درجه حرکت دارد. (۱۹ درجه برج حوت).
  • زحل: با قدر ۱٫۴۶ تا ۰٫۸۹ (متوسط ۱٫۲) با چشم غیرمسلح به اندازه یک ستاره متوسط دیده می‌شود و سالانه ۱۱٫۷درجه حرکت دارد. (۲۱ درجه برج دلو).
  • اورانوس: با قدر ۵٫۹۴ تا ۵٫۶۷ (متوسط ۵٫۸) با چشم عادی بسختی تنها در شرایطی استثناء دیده می‌شود و سالانه ۳٫۸درجه حرکت سالانه دارد (۱۲ درجه برج ثور).
  • نپتون: با قدر ۷٫۹۷ تا ۷٫۸۲ (متوسط ۸) با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست و سالانه ۲٫۲درجه حرکت دارد. (۲۳ درجه برج حوت).
  • پلوتون: با قدر ۱۴٫۳۴ تا ۱۴٫۰۷ (متوسط ۱۴) ظاهر شده و سالانه ۲درجه حرکت سالانه دارد. مدار این سیاره کوتوله فعلاً در کمربند منطقةالبروجی سیارات قرار دارد. (۲۸٫۲ درجه برج جدی)