M25

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
این نوشتار نیازمند منبع است . با ویرایش آن و اضافه کردن منابع معتبر ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .
این یک نوشتار خرد است . با ویرایش آن ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .

M25 یا مسیه 25 که در فهرست NGC عدد ۴۷۲۵ را دارد یک خوشه باز می باشد که در صورت فلکی قوس قرار دارد.این جرو از قدر پنج است و در فاصله 2هزار سال نوری از زمین قرار دارد.