M61

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
این نوشتار نیازمند منبع است . با ویرایش آن و اضافه کردن منابع معتبر ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .
این یک نوشتار خرد است . با ویرایش آن ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .

M61 یا مسیه 61 که در صورت فلکی سنبله قرار دارد یک کهکشان مارپیچی از قدر10 است که در فاصله 60 ملیونسال نوری از زمین واقع شده است.این جرم در فهرست NGC عدد 4303 را به خود اختصاص داده است.