M70

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
این نوشتار نیازمند منبع است . با ویرایش آن و اضافه کردن منابع معتبر ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .
این یک نوشتار خرد است . با ویرایش آن ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .

M70 یا مسیه 70 خوشه کروی در صورت فلکی قوساست .این خوشه از قدر9 بوده و در فاصله 28 هزار سال نوری قرار دارد.این جرم در فهرست NGC عدد6681 را به خود اختصاص داده است.