M71

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
این نوشتار نیازمند منبع است . با ویرایش آن و اضافه کردن منابع معتبر ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .
این یک نوشتار خرد است . با ویرایش آن ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .

M71 یا مسیه 71 یک خوشه کروی در صورت فلکی قوس است. این جرم در فاصله 12هزار سال نوری از زمین قرار دارد.این خوشه کروی از قدر 8.5 بوده و در فهرست NGC عدد 6838 را به خود اختصاص داده است.

پرونده:Messier71.jpg