M79

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
این نوشتار نیازمند منبع است . با ویرایش آن و اضافه کردن منابع معتبر ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .
این یک نوشتار خرد است . با ویرایش آن ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .

M79 یا مسیه 79 یک خوشه کروی در صورت فلکی حمل است.این جرم ازقدر 8.5 است و در فاصله 40 هزار سال نوری از زمین واقع شده است. این جرم در فهرست NGC عدد 1904 را به خود اختصاص داده است.

پرونده:M79a.jpg