امواج مرئی

از ویکی نجوم
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۱۶ توسط 2.176.234.66 (بحث) (صفحه‌ای جدید حاوی ' امواج مرئی جز امواج الکترومغناطیس دسته بندی می شوند. تمام نور و امواجی که ما در ...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو

امواج مرئی جز امواج الکترومغناطیس دسته بندی می شوند. تمام نور و امواجی که ما در اطرافمان می بینیم شامل امواج مرئی می شوند که طول موج و فرکانس (بسامد) دو مولفه ی اصلی آن ها هستند. طول موج بر حسب واحدی به نام نانومتر بیان می شود. طول موج امواج مرئی بین 400 تا 700 نانومتر است که شامل تمامی رنگ ها و امواج مرئی اطراف ما و عالم می شود. نور نیز جز امواج مرئی می شود که رنگ آن در مرکز نوار رنگی امواج مرئی قرار دارد و قبل از این رنگ یعنی سفید با به عقب رفتن به رنگ بنفش نزدیک می شویم که طول موج آنها حدودا 400 نانومتر است و نزدیک به تابش فرابنفش است و با به جلو رفتن به نور یا رنگ قرمز نزدیک می شویم که طول موج آن ها حدودا 700 نانومتر است و نزدیک به پرتو های فروسرخ هستند و از آنجایی که طول موج با بسامد رابطه ی عکس دارد (مثلا با افزایش طول موج، بسامد کاهش می یابد.) و با افزایش طول موج انرژی موج کاهش می یابد در نتیجه انرزی امواج با رنگ بنفش بیشترین است و انرژی نور قرمز از همه کم تر است.


قابل ذکر است که امواج مرئی در وسط نوار امواج الکترومغناطیس واقع شده اند، یعنی در بین طول موج های 10 به توان 9- تا 10 به توان 6- . در عالم ذرات یا اجرامی وجود دارند که امواجی که از خود گسیل میکنند در طول موج امواج مرئی نیست و یا ایکه در اطراف یک جرم قسمتی وجود دارد که امواج مرئی گسیل نمی کند و برای رصد این اجرام یا قسمت ها به آشکارساز نیاز داریم.


چون در قسمت امواج الکترومغناطیس راجع به چندین موضوع بحث نشده است، می خواهم اطلاعات کوچکی راجع به آنها بدهم که خیلی که خارج از بحث امواج مرئی نیست: امواج الکترمغناطیس در بازه ای قرار می گیرند که طول موج آنها شامل 10به توان 12- ،10 به توان 9- ،نور مرئی، 10 به توان 6- ،10 به توان 3-، 10 به توان صفر یعنی 1 و 10 به توان 2 یعنی 100 نانومتر هستند. با کاهش طول موج یعنی رسیدن به 10 به توان 12- ، پرانرزی ترین موج یعنی پرتوی گاما را داریم، و با کاهش طول موج و افزایش بسامد و نزدیک شدن به ابتدای بازه به کم انرژی ترین پرتو یعنی امواج رادیویی می رسیم. پس به طور کلی امواج الکترومغناطیس 3 دسته می شوند: امواج کم انرژی (امواج رادیویی، ریزموج ها و پرتو های فروسرخ) ، نور مرئی (تمامی رنگ ها) و امواج پرانرژی (پرتوهای گاما، پرتوهای ایکس و پرتو های فرابنفش).