خروج از مرکز

از ویکی نجوم
(تغییرمسیر از برون مرکزی)
پرش به: ناوبری، جستجو
پرونده:OrbitalEccentricityDemo.svg
خروج از مرکز در شکل های مختلف ( خاکستری = دایره، قرمز = بیضی ، سبز = سهمی ، آبی = هذلولی )


در تعاریف مربوط به بیضی ، خروج از مرکر عبارت است از فاصله دو کانون ،تقسیم بر قطر اطول ( قطر بزرگ ) بیضی

مقدار خروج از مرکز باید بزرگتر-مساوی صفر و کوچکتر از 1 باشد .

هرچه خروج از مرکز به صفر نزدیک تر باشد ، بیضی به دایره شبیه می شود ( خروج از مرکز دایره ، صفر است )

و هرچه خروج از مرکز به 1 نزدیک تر باشد بیضی کشیده تر می شود .

در علم ریاضیات و هندسه، برون‌مرکزی یا خروج از مرکز برابر با نسبت قطر کوچک به قطر بزرگ در مقاطع مخروطی مانند دایره و بیضی است. برون‌مرکزی، انحراف یک مقطع مخروطی را از دایره بودن می‌سنجد. خروج از مرکز را با e نشان می‌دهند.

به طور خاص:

برون‌مرکزی دایره برابر با ۰ است.

برون‌مرکزی بیضی بین ۰ تا ۱ است. این عدد در صورت ۰ بودن دایره بودن مقطع را نشان می‌دهد و نمی‌تواند ۱ باشد.

برون‌مرکزی سهمی ۱ است

برون‌مرکزی هذلولی بیشتر از ۱ است.

در صورتی که خروج از مرکز دو مقطع مخروطی یکسان باشد آن دو مقطع یکسانند (و برعکس).


تعریف[ویرایش]

هریک از مقاطع مخروطی می‌توانند بدین‌گونه تعریف شوند: مکان هندسی نقاطی که فاصلهٔ آنها از یک نقطه (کانون) و یک خط (هادی) دارای نسبتی ثابت باشند. این نسبت، خروج از مرکز است و با e نمایش می‌یابد.

اگر یک صفحه، مخروطی را در زوایای مختلف قطع کند، برون‌مرکزی برابراست با:

4f0b567650d5340f3c7a9a64df9a2992.png

که در آن آلفا زاویه صفحه با افق و بتا زاویه بین مخروط و افق است.

در حالت دیگر، خروج از مرکز برابر است با ‌c تقسیم بر a که c نصف فاصلهٔ بین دو کانون است و a اندازهٔ قطر بزرگ.

منبع[ویرایش]

ویکی پدیا فارسی