تلسکوپ اشمیت و ماکستوف کاسگرین

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
این نوشتار نیازمند منبع است . با ویرایش آن و اضافه کردن منابع معتبر ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .

تلسکوپ های شکستی و بازتابی هرکدام مزایا و معایبی دارند که عمده ایرادات اپتیکی آنها خطای رنگی و خطابی کرویت است .

کاسگرین در حقیقت یک مدل اپتیکی است به این شکل که آینه اصلی ( شیئی ) در انتهای لوله قرار میگیرد ( مانند تلسکوپ های نیوتنی )اما آینه ثانویه به صورت عمود بر آینه اصلی قرار میگیرد و نور بازتابیده از آینه اصلی را دوباره به سمت آینه اصلی هدایت می‌کند .

سوراخی در وسط آینه اصلی قرار دارد که نور در نهایت در آن کانونی می شود و عدسی چشمی در آن قرار می گیرد .

این مدل تا اینجا مزیت هایی بر تلسکوپ های نیوتن دارد ( از جمله کوتاه شدن طول لوله تلسکوپ به نسبت تلسکوپ های نیوتنی )اما مشکل اصلی این نوع اپتیک ، اعوجاجی است که در لبه های تصویر به وجود می آید .

برای رفع این مشکل تیغه تصحیح کننده ای در ابتدای لوله تلسکوپ قرار میگیرد که نور ورودی را بر اساس شکل آینه طوری تغییر دهد تا خطا های آینه به حداقل برسد .

2 نوع تیغه تصحیح کننده با انحنا های داخلی و خارجی متفاوت وجود دارند .

  • تیغه های اشمیت
  • تیغه های ماکستوف

تلسکوپ های کاسگرین بر اساس نوع تیغه تصحیح کننده به انواع " اشمیت - کاسگرین " و " ماکستوف - کاسگرین " تقسیم می شوند .