در حال ویرایش حروف یونانی

پرش به: ناوبری، جستجو

هشدار: شما وارد نشده‌اید. نشانی آی‌پی شما برای عموم قابل مشاهده خواهد بود اگر هر تغییری ایجاد کنید. اگر وارد شوید یا یک حساب کاربری بسازید، ویرایش‌هایتان به نام کاربری‌تان نسبت داده خواهد شد، همراه با مزایای دیگر.

این ویرایش را می‌توان خنثی کرد. لطفاً تفاوت زیر را بررسی کنید تا تأیید کنید که این چیزی است که می‌خواهید انجام دهید، سپس تغییرات زیر را ذخیره کنید تا خنثی‌سازی ویرایش را به پایان ببرید.
نسخهٔ فعلی متن شما
سطر ۱: سطر ۱:
[[رده:سایر]] {{نیازمند منبع}}
+
حروف یونانی یکی از قدیمی ترین الفبا های دنیاست که ابداع آن به چندین سال قبل از میلاد مسیح باز میگردد. کاربرد آن در علم ریاضی، فیزیک و شیمی دیده میشود؛ در ریاضیات در مبحث هندسه، در فیزیک در مبحث فرمول نویسی و نجوم و در شیمی در مبحث پرتو ها (معمولاً خارج شده از مواد رادیو اکتیو). اما برای توضیح کاربرد این حروف در علم نجوم باید به دنباله رابطه ای باشیم؛ معمولاً در هر صورت فلکی، پر نور ترین ستاره ی آن صورت فلکی را به نام ستاره ی آلفای آن صورت فلکی میشناسیم؛ مثل ستاره ی آلفا ی دجاجه
حروف یونانی یکی از قدیمی ترین الفبا های دنیاست که ابداع آن به چندین سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. کاربرد آن در علم ریاضی، [[فیزیک]] و شیمی دیده می‌شود؛ در ریاضیات در مبحث هندسه، در فیزیک در مبحث فرمول نویسی و نجوم و در شیمی در مبحث پرتو ها (معمولاً خارج شده از مواد رادیو اکتیو). اما برای توضیح کاربرد این حروف در علم [[نجوم]] باید به دنباله رابطه ای باشیم؛ معمولاً در هر صورت فلکی، پر نور ترین ستاره ی آن [[صورت فلکی]] را به نام ستاره ی آلفای آن صورت فلکی میشناسیم؛ مثل [[ستاره]] آلفا ی دجاجه.
 
  
  
  
  
به ترتیب برای نام گذاری ستارگان [[صور فلکی]] بر اساس [[قدر ظاهری]] آنها از حروف یونانی استفاده میکنیم. هر چه ستاره ای کم نورتر باشد، به نسبت پرنورترین نامگذاری می‌شود. ستاره ی دوم با نام بتا و ستاره سوم با نام گاما و...
+
به ترتیب برای نام گذاری ستارگان صور فلکی بر اساس قدر ظاهری آنها از حروف یونانی استفاده میکنیم. هر چه ستاره ای کم نورتر باشد، به نسبت پرنورترین نامگذاری میشود. ستاره ی دوم با نام بتا و ستاره سوم با نام گاما و...
 
 
 
 
'''    α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ  ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω'''
 
  
  
سطر ۲۴: سطر ۲۰:
  
 
Ε ε اپسیلون epsilon  
 
Ε ε اپسیلون epsilon  
 
 
Ζ ζ زتا zeta  
 
Ζ ζ زتا zeta  
 
 
Η η اتا eta  
 
Η η اتا eta  
 
 
Θ θ تتا theta  
 
Θ θ تتا theta  
 
 
Ι ι یوتا iota  
 
Ι ι یوتا iota  
 
+
Κ κ کاپا kappa  
Κ κ کاپا kappa
 
 
 
 
Λ λ لاندا landa  
 
Λ λ لاندا landa  
 
 
Μ μ مو mu  
 
Μ μ مو mu  
 
 
Ν ν نو nu  
 
Ν ν نو nu  
 
 
Ξ ξ کسی xi  
 
Ξ ξ کسی xi  
 
 
Ο ο اُمیکرون omicron  
 
Ο ο اُمیکرون omicron  
 
 
Π π پی pi  
 
Π π پی pi  
 
 
Ρ ρ رو rho  
 
Ρ ρ رو rho  
 
+
Σ σ سیگما sigma  
Σ σ سیگما sigma  
 
 
 
 
Τ τ تاو tau  
 
Τ τ تاو tau  
 
 
Υ υ اوپسیلون upsilon  
 
Υ υ اوپسیلون upsilon  
 
 
Φ φ فی phi  
 
Φ φ فی phi  
 
 
Χ χ خی chi  
 
Χ χ خی chi  
 
 
Ψ ψ سای psi  
 
Ψ ψ سای psi  
 
 
Ω ω امگا omega
 
Ω ω امگا omega

لطفاً توجه داشته‌باشید که همهٔ مشارکت‌ها در ویکی نجوم ممکن است توسط دیگر مشارکت‌کنندگان تغییر یابند، ویرایش یا حذف شوند. اگر نمی‌خواهید نوشته‌هایتان بی‌رحمانه ویرایش شوند؛ بنابراین، آنها را اینجا ارائه نکنید.
شما همچنین به ما تعهد می‌کنید که خودتان این را نوشته‌اید یا آن را از یک منبع با مالکیت عمومی یا مشابه آزاد آن برداشته‌اید (ویکی نجوم:حق تکثیر را برای جزئیات بیشتر ببینید). کارهای دارای حق تکثیر را بدون اجازه ارائه نکنید!

برای ویرایش این صفحه، لطفاً به سوال زیر پاسخ دهید (اطلاعات بیشتر):

لغو | راهنمای ویرایش‌کردن (در پنجرهٔ تازه باز می‌شود)

الگوی به‌کاررفته در این صفحه: