حروف یونانی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۲۰: سطر ۲۰:
  
 
Ε ε اپسیلون epsilon  
 
Ε ε اپسیلون epsilon  
 +
 
Ζ ζ زتا zeta  
 
Ζ ζ زتا zeta  
 +
 
Η η اتا eta  
 
Η η اتا eta  
 +
 
Θ θ تتا theta  
 
Θ θ تتا theta  
 +
 
Ι ι یوتا iota  
 
Ι ι یوتا iota  
Κ κ کاپا kappa  
+
 
 +
Κ κ کاپا kappa
 +
 
 
Λ λ لاندا landa  
 
Λ λ لاندا landa  
 +
 
Μ μ مو mu  
 
Μ μ مو mu  
 +
 
Ν ν نو nu  
 
Ν ν نو nu  
 +
 
Ξ ξ کسی xi  
 
Ξ ξ کسی xi  
 +
 
Ο ο اُمیکرون omicron  
 
Ο ο اُمیکرون omicron  
 +
 
Π π پی pi  
 
Π π پی pi  
 +
 
Ρ ρ رو rho  
 
Ρ ρ رو rho  
Σ σ سیگما sigma  
+
 
 +
Σ σ سیگما sigma  
 +
 
 
Τ τ تاو tau  
 
Τ τ تاو tau  
 +
 
Υ υ اوپسیلون upsilon  
 
Υ υ اوپسیلون upsilon  
 +
 
Φ φ فی phi  
 
Φ φ فی phi  
 +
 
Χ χ خی chi  
 
Χ χ خی chi  
 +
 
Ψ ψ سای psi  
 
Ψ ψ سای psi  
 +
 
Ω ω امگا omega
 
Ω ω امگا omega

نسخهٔ ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۲۲

حروف یونانی یکی از قدیمی ترین الفبا های دنیاست که ابداع آن به چندین سال قبل از میلاد مسیح باز میگردد. کاربرد آن در علم ریاضی، فیزیک و شیمی دیده میشود؛ در ریاضیات در مبحث هندسه، در فیزیک در مبحث فرمول نویسی و نجوم و در شیمی در مبحث پرتو ها (معمولاً خارج شده از مواد رادیو اکتیو). اما برای توضیح کاربرد این حروف در علم نجوم باید به دنباله رابطه ای باشیم؛ معمولاً در هر صورت فلکی، پر نور ترین ستاره ی آن صورت فلکی را به نام ستاره ی آلفای آن صورت فلکی میشناسیم؛ مثل ستاره ی آلفا ی دجاجهبه ترتیب برای نام گذاری ستارگان صور فلکی بر اساس قدر ظاهری آنها از حروف یونانی استفاده میکنیم. هر چه ستاره ای کم نورتر باشد، به نسبت پرنورترین نامگذاری میشود. ستاره ی دوم با نام بتا و ستاره سوم با نام گاما و...شکل کوچک شکل بزرگ نام فارسی نام انگلیسی

Α α آلفا alpha

Β β بتا beta

Γ γ گاما gamma

Δ δ دلتا delta

Ε ε اپسیلون epsilon

Ζ ζ زتا zeta

Η η اتا eta

Θ θ تتا theta

Ι ι یوتا iota

Κ κ کاپا kappa

Λ λ لاندا landa

Μ μ مو mu

Ν ν نو nu

Ξ ξ کسی xi

Ο ο اُمیکرون omicron

Π π پی pi

Ρ ρ رو rho

Σ σ سیگما sigma

Τ τ تاو tau

Υ υ اوپسیلون upsilon

Φ φ فی phi

Χ χ خی chi

Ψ ψ سای psi

Ω ω امگا omega