خوشه باز: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۴: سطر ۴:
 
[[پرونده:M45.jpg|[[خوشه پروین]]([[M45]])  پرنورترین [[خوشه باز]] آسمان|چپ|قاب]]
 
[[پرونده:M45.jpg|[[خوشه پروین]]([[M45]])  پرنورترین [[خوشه باز]] آسمان|چپ|قاب]]
  
یک خوشه [[ستاره]] ای باز(به انگلیسی: open cluster) گروهی از ستارگان است که از یک [[سحابی]] به وجود آمده‌اند و غالبا حد اكثر از چند صد [[ستاره]] تشكیل شده اند و [[گرانش]] بین آنها نسبت به [[خوشه های کروی]] بسیار كم تر است. خوشه‌های [[ستاره]] ای باز در [[کهکشان‌های مارپیچی]] و [[کهکشان]] های نامنظم بسیار کم پیدا می‌شوند.
+
یک خوشه [[ستاره]]‌ای باز (به انگلیسی: open cluster) گروهی از ستارگان است که از یک [[سحابی]] به وجود آمده‌اند و غالبا حد اكثر از چند صد [[ستاره]] تشكیل شده‌اند و [[گرانش]] بین آنها نسبت به [[خوشه‌های کروی]] بسیار كمتر است. خوشه‌های [[ستاره]]‌ای باز در [[کهکشان‌های مارپیچی]] و [[کهکشان]]‌های نامنظم بسیار کم پیدا می‌شوند.
  
خوشه های ستاره ای باز معمولا از ستارگان جوان و پر جرم تشکیل شده اند به همین دلیل اکثر ستاره های آنها آبی رنگ هستند.
+
خوشه‌های ستاره‌ای باز معمولا از ستارگان جوان و پر جرم تشکیل شده‌اند به همین دلیل اکثر ستاره‌های آنها آبی رنگ هستند.
ترکیبی پراکنده از ده تا چند صد ستاره جوان یا حتی ۳۰۰۰ ستاره  که از یک سحابی وتقریبا در یک زمان بوجود آمده ودارای ارتباط گرانشی ناچیزی با هم هستند.خوشه های باز در بازوهای مارپیچی ودرون قرص یا صفحه کهکشانی دیده می شوند(برخلاف خوشه های کروی ک در هاله اطراف کهکشان وجود دارند) وابعاد آنها در حد چند ده سال نوری است.فاصله ستاره ها در یک خوشه بطورمتوسط ۲ تا ۳ سال نوری است. ستاره های یک خوشه باز تنها از لحاظ جرم متفاوت می باشند واز لحاظ ترکیب شیمیایی و سن و فاصله تا خورشید بسیار مشابه هستند به همین دلیل دانشمندان به آنها به دید آزمایشگاهی برای بررسی مدلهای ستاره ای نگاه می کنند .خوشه پروین  و خوشه کندوی عسل خوشه قلائص از خوشه های معروف آسمان هستند.این خوشه ها با نام خوشه کهکشانی ((galactic clusterهم شناخته می شوند.در حالی که عمر خوشه های کروی حداقل ۱۰ میلیارد سال است عمر خوشه های باز کمتر از یک میلیارد سال ودر حد چند صد میلیون سال است.خوشه های باز بعداز مدتی پراکنده شده وخوشه بودن آنها دیگر قابل تشخیص نخواهد بود.برای تشخیص ستارگان یک خوشه از ستارگان زمینه آسمان از بررسی حرکات نسبی آنها استفاده می شود.ستارگان یک خوشه تقریبا دارای حرکت نسبی مشابه در فضا هستند.
+
ترکیبی پراکنده از ده تا چند صد ستاره جوان یا حتی ۳۰۰۰ ستاره  که از یک سحابی و تقریبا در یک زمان بوجود آمده و دارای ارتباط گرانشی ناچیزی با هم هستند. خوشه‌های باز در بازوهای مارپیچی و درون قرص یا صفحه کهکشانی دیده می‌شوند (برخلاف خوشه‌های کروی ک در هاله‌ی اطراف کهکشان وجود دارند) و ابعاد آنها در حد چند ده سال نوری است. فاصله‌ی ستاره‌ها در یک خوشه بطور متوسط ۲ تا ۳ سال نوری است. ستاره‌های یک خوشه باز تنها از لحاظ جرم متفاوت می‌باشند واز لحاظ ترکیب شیمیایی و سن و فاصله تا خورشید بسیار مشابه هستند به همین دلیل دانشمندان به آنها به دید آزمایشگاهی برای بررسی مدلهای ستاره‌ای نگاه می‌کنند. خوشه‌ی پروین  و خوشه‌ی کندوی عسل و خوشه قلائص، از خوشه‌های معروف آسمان هستند.این خوشه‌ها با نام خوشه‌ی کهکشانی ((galactic cluster هم شناخته می‌شوند. در حالیکه عمر خوشه‌های کروی حداقل ۱۰ میلیارد سال است، عمر خوشه‌های باز کمتر از یک میلیارد سال و در حد چند صد میلیون سال است. خوشه‌های باز بعداز مدتی پراکنده شده و خوشه بودن آنها دیگر قابل تشخیص نخواهد بود. برای تشخیص ستارگان یک خوشه از ستارگان زمینه آسمان از بررسی حرکات نسبی آنها استفاده می‌شود. ستارگان یک خوشه تقریبا دارای حرکت نسبی مشابه در فضا هستند.
  
خوشه های باز از محل بازیابی شده ای متولد شده اند که عناصر سنگین از قبیل کربن وهیدروژن در خود دارند وماحصل تولد وانفجار ستارگان پیشین بوده اند.
+
خوشه‌های باز از محل بازیابی شده‌ای متولد شده‌اند که عناصر سنگین از قبیل کربن وهیدروژن در خود دارند و ماحصل تولد وانفجار ستارگان پیشین بوده‌اند.
  
برآورد می شود در کهکشان راه شیری در حدود ۲۰۰۰ خوشه باز وجود داشته باشد.
+
برآورد می‌شود در کهکشان راه شیری در حدود ۲۰۰۰ خوشه باز وجود داشته باشد.
  
  
 
== منابع ==
 
== منابع ==
  
دانشنامه ستاره شناسی
+
دانشنامه‌ی ستاره‌شناسی

نسخهٔ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۰

این یک نوشتار خرد است . با ویرایش آن ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .
خوشه پروین(M45) پرنورترین خوشه باز آسمان

یک خوشه ستاره‌ای باز (به انگلیسی: open cluster) گروهی از ستارگان است که از یک سحابی به وجود آمده‌اند و غالبا حد اكثر از چند صد ستاره تشكیل شده‌اند و گرانش بین آنها نسبت به خوشه‌های کروی بسیار كمتر است. خوشه‌های ستاره‌ای باز در کهکشان‌های مارپیچی و کهکشان‌های نامنظم بسیار کم پیدا می‌شوند.

خوشه‌های ستاره‌ای باز معمولا از ستارگان جوان و پر جرم تشکیل شده‌اند به همین دلیل اکثر ستاره‌های آنها آبی رنگ هستند. ترکیبی پراکنده از ده تا چند صد ستاره جوان یا حتی ۳۰۰۰ ستاره که از یک سحابی و تقریبا در یک زمان بوجود آمده و دارای ارتباط گرانشی ناچیزی با هم هستند. خوشه‌های باز در بازوهای مارپیچی و درون قرص یا صفحه کهکشانی دیده می‌شوند (برخلاف خوشه‌های کروی ک در هاله‌ی اطراف کهکشان وجود دارند) و ابعاد آنها در حد چند ده سال نوری است. فاصله‌ی ستاره‌ها در یک خوشه بطور متوسط ۲ تا ۳ سال نوری است. ستاره‌های یک خوشه باز تنها از لحاظ جرم متفاوت می‌باشند واز لحاظ ترکیب شیمیایی و سن و فاصله تا خورشید بسیار مشابه هستند به همین دلیل دانشمندان به آنها به دید آزمایشگاهی برای بررسی مدلهای ستاره‌ای نگاه می‌کنند. خوشه‌ی پروین و خوشه‌ی کندوی عسل و خوشه قلائص، از خوشه‌های معروف آسمان هستند.این خوشه‌ها با نام خوشه‌ی کهکشانی ((galactic cluster هم شناخته می‌شوند. در حالیکه عمر خوشه‌های کروی حداقل ۱۰ میلیارد سال است، عمر خوشه‌های باز کمتر از یک میلیارد سال و در حد چند صد میلیون سال است. خوشه‌های باز بعداز مدتی پراکنده شده و خوشه بودن آنها دیگر قابل تشخیص نخواهد بود. برای تشخیص ستارگان یک خوشه از ستارگان زمینه آسمان از بررسی حرکات نسبی آنها استفاده می‌شود. ستارگان یک خوشه تقریبا دارای حرکت نسبی مشابه در فضا هستند.

خوشه‌های باز از محل بازیابی شده‌ای متولد شده‌اند که عناصر سنگین از قبیل کربن وهیدروژن در خود دارند و ماحصل تولد وانفجار ستارگان پیشین بوده‌اند.

برآورد می‌شود در کهکشان راه شیری در حدود ۲۰۰۰ خوشه باز وجود داشته باشد.


منابع

دانشنامه‌ی ستاره‌شناسی