دبران

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

این نوشتار نیازمند منبع است . با ویرایش آن و اضافه کردن منابع معتبر ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .
این یک نوشتار خرد است . با ویرایش آن ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .

پرنورترین ستاره صورت فلکی ثور یا گاو ، دبران یا آلفا ثور نام دارد و در این صورت فلکی به رنگ قرمز قابل مشاهده می باشد و 13 امین ستاره درخشان آسمان است .این ستاره 25 مرتبه بزرگ تر از خورشید و 150 برابر درخشنده تر از آن است . ستارگان تشکیل دهنده ی صورت فلکی گاو یک خوشه ستاره ای باز بنام خوشه قلائص هستند . اما دبران جز این مجموعه نیست . این ستاره از کلمه عربی "الدبران" به معنی «دنباله رو» می باشد زیرا خوشه های ستاره ای پروین و قلائص را در آسمان دنبال می کند.دبران در طول تاریخ مدال درخشان ترین ستاره را داشته ، اما بدلیل دور شدن از ما دچار افت قدر شده است و درحال حاضر قدر ظاهری آن 0.84+ است ، بنابراین برای یافتنش با ستاره های کمربند شکارچی مشکلی نخواهیم داشت . اگر یک خط فرضی از چپ به راست از کمربند این صورت فلکی (جبار )امتداد بدهیم دبران را پیدا میکنیم. و در فاصله حدود 67 سال نوری از ما قرار دارد و شعاعش 44.2 برابر خورشید است .و مرحله هیدروژن سوزی را پشت سر گذاشته است.