دستگاه SI

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

یکاهای SI در کنفرانس بین المللی اوزان و مقادیر سال1960 در پاریس تعریف شدند و جایگاه خود را به دست آوردند.جدول شماره (1) یکاهای SI و نمادهای مربوط به آنها را نشان می دهد.SIمبتنی بر دستگاه متریک است که دانشمندان فرانسوی پس از انقلاب 1791 آن را ابداع کردند.نظم و ترتیب این دستگاه آن را برای کارهای علمی مفید می سازد و دانشمندان سراسر جهان از آن استفاده می کنند.دستگاه متریک به دو دستگاه یکاها تقسیم می شود.در یکی از آنها یکای طول متر،یکای جرم کیلوگرم و یکای زمان ثانیه است.این دستگاه را متر-کیلوگرم-ثانیه می نامند(mks) و در فیزیک ترجیح داده می شود.شاخه دیگر دستگاه سانتی متر-گرم-ثانیه(cgs) است، که به علت مقادیر کمترش در شیمی ترجیح داده می شود. یک امتیاز مهم دستگاه متریک بهره گیری آن از نظر اعشاری است که در آن تمام یکاها با ضریب یا تقسیم بر 10 به هم مربوط می شوند.

SI.JPG

منبع[ویرایش]

  • کتاب فیزیک مفهومی جلد اول، مکانیک/نویسنده:پل جی.هیوئیت/ترجمه منیژه رهبر