دوربین CCD: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
 +
{{نوشتار خرد}}
 +
 
<p>
 
<p>
 
== دوربين CCD ==
 
== دوربين CCD ==
 
[[File:CCD.jpg|بندانگشتی]]
 
[[File:CCD.jpg|بندانگشتی]]
</p><p>اين روزها ضبط داده هاي نجومي با تلسكوپ هاي بزرگ  و متوسط به ندرت با وسايل عكاسي انجام ميشود. اشكار سازهاي الكترونيكي موسوم به وسايل جفت شده به بار change couplet devices يا CCD  جانشين دوربين ها و وسايل عكاسي شده اند.دوربين هاي ديجيتال و ويديوي خانگي نيز  مجهز به تراشه هاي CCDاند.يك CCD تشكيل شده است از ويفر  سيليسيوم كه در ارايه اي دو بعدي به تعداد زيادي جز تصوير يا پيكسل تقسيم شده است. وقتي نور به يك جز برخورد ميكند بار الكتريكي در پيكسل انبار ميشود.مقدار بار ذخيره شده با  تعداد  فوتون هاي نوري كه بر پيكسل فرود امده رابطه مستقيم دارد يعني متناسب با شدت نور در ان نقطه است. با كنترل الكترونيكي بار جمع شده ميتوان تصويري دو بعدي ساخت و بر صفحه رايانه اورد. مساحت اين وسيله فقط  چند سانتي متر مربع است كه متضمن ميليون ها پيكسل است. پيكسل معمولا در شبكه اي تنظيم شده اند.  CCD ها مزيت هاي چندي نسبت به فيلم يا  صفحه عكاسي دارند و بازده انها خيلي بيشتر است.CCD  تقريبا 75 درصد فوتون هايي را كه بر ان مي تابد ضبط  ميكند در  حالي كه اين رقم براي صفحه عكاسي كمتر از 5 درصد است. پس با يك تلسكوپ معين زمان نوردهي به CCD ده تا بيست مرتبه كمتر از صفحه عكاسي است.در تصوير گيري نجومي CCD جزئياتي را اشكاز ميسازد كه عكاسي نشان نمي دهد.
+
</p><p>اين روزها ضبط داده‌هاي نجومي با تلسكوپ‌هاي بزرگ  و متوسط به ندرت با وسايل عكاسي انجام مي‌شود. آشكارسازهاي الكترونيكي موسوم به وسايل جفت شده به بار change couplet devices يا CCD  جانشين دوربين‌ها و وسايل عكاسي شده‌اند. دوربين‌هاي ديجيتال و ويديوي خانگي نيز  مجهز به تراشه‌هاي CCD هستند. يك CCD تشكيل شده است از ويفر  سيليسيوم كه در آرايه‌اي دو بعدي به تعداد زيادي جز تصوير يا پيكسل تقسيم شده است. وقتي نور به يك جز برخورد مي‌كند بار الكتريكي در پيكسل انبار مي‌شود. مقدار بار ذخيره شده با  تعداد  فوتون‌هاي نوري كه بر پيكسل فرود آمده رابطه مستقيم دارد. يعني متناسب با شدت نور در آن نقطه است. با كنترل الكترونيكي بار جمع شده مي‌توان تصويري دو بعدي ساخت و بر صفحه‌ی رايانه آورد. مساحت اين وسيله فقط  چند سانتيمتر مربع است كه پشتوانه‌ی ميليون‌ها پيكسل است. پيكسل‌ها معمولا در شبكه‌اي تنظيم شده‌اند.  CCD ها مزيت‌هاي چندي نسبت به فيلم يا  صفحه‌ی عكاسي دارند و بازده آنها خيلي بيشتر است. CCD  تقريبا 75 درصد فوتون‌هايي را كه بر آن مي‌تابد، ضبط  مي‌كند؛ در  حالي كه اين رقم براي صفحه‌ی عكاسي كمتر از 5 درصد است. پس با يك تلسكوپ معين، زمان نوردهي به CCD ده تا بيست مرتبه كمتر از صفحه‌ی عكاسي است. در تصويرگيري نجومي، CCD جزئياتي را آشكاز مي‌سازد كه عكاسي نشان نمي‌دهد.
 
</p>
 
</p>
  

نسخهٔ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۸

این یک نوشتار خرد است . با ویرایش آن ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .


دوربين CCD

اين روزها ضبط داده‌هاي نجومي با تلسكوپ‌هاي بزرگ و متوسط به ندرت با وسايل عكاسي انجام مي‌شود. آشكارسازهاي الكترونيكي موسوم به وسايل جفت شده به بار change couplet devices يا CCD جانشين دوربين‌ها و وسايل عكاسي شده‌اند. دوربين‌هاي ديجيتال و ويديوي خانگي نيز مجهز به تراشه‌هاي CCD هستند. يك CCD تشكيل شده است از ويفر سيليسيوم كه در آرايه‌اي دو بعدي به تعداد زيادي جز تصوير يا پيكسل تقسيم شده است. وقتي نور به يك جز برخورد مي‌كند بار الكتريكي در پيكسل انبار مي‌شود. مقدار بار ذخيره شده با تعداد فوتون‌هاي نوري كه بر پيكسل فرود آمده رابطه مستقيم دارد. يعني متناسب با شدت نور در آن نقطه است. با كنترل الكترونيكي بار جمع شده مي‌توان تصويري دو بعدي ساخت و بر صفحه‌ی رايانه آورد. مساحت اين وسيله فقط چند سانتيمتر مربع است كه پشتوانه‌ی ميليون‌ها پيكسل است. پيكسل‌ها معمولا در شبكه‌اي تنظيم شده‌اند. CCD ها مزيت‌هاي چندي نسبت به فيلم يا صفحه‌ی عكاسي دارند و بازده آنها خيلي بيشتر است. CCD تقريبا 75 درصد فوتون‌هايي را كه بر آن مي‌تابد، ضبط مي‌كند؛ در حالي كه اين رقم براي صفحه‌ی عكاسي كمتر از 5 درصد است. پس با يك تلسكوپ معين، زمان نوردهي به CCD ده تا بيست مرتبه كمتر از صفحه‌ی عكاسي است. در تصويرگيري نجومي، CCD جزئياتي را آشكاز مي‌سازد كه عكاسي نشان نمي‌دهد.

منبع

كتاب نجوم به زبان ساده