رخگرد: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (جایگزینی متن - 'ي' به 'ی')
سطر ۱: سطر ۱:
 
[[پرونده:Lunar libration with phase2.gif|بازسازی نحوه رخگرد ماه طی یك ماه قمری|چپ|قاب ]]
 
[[پرونده:Lunar libration with phase2.gif|بازسازی نحوه رخگرد ماه طی یك ماه قمری|چپ|قاب ]]
 
'''رخگرد'''
 
'''رخگرد'''
به طور کلی به تغییراتی که در سطح قابل مشاهدۀ [[ماه]] رخ می دهد و ما به عنوان ناظر زمینی مشاهده گر آن هستیم رخگرد یا لیبراسیون گفته می شود. این رخ گرد به سه نوع اصلی تقسیم بندی می شود: رخگرد طولی، رخگرد عرضی و رخگرد روزانه در نتیجه رخگرد طولی، رصدکننده نه تنها می‌تواند "چهره" ماه را ببیند بلکه "گونه هایش" را هم می‌تواند مشاهده کند. بر اثر رخگرد عرضی، رأس "پیشانی" و زیر "چانه" ماه متناوبا آشکار می‌شود. رخگردهای روزانه به مکان بیننده بر روی زمین بستگی دارد.
+
به طور کلی به تغییراتی که در سطح قابل مشاهدۀ [[ماه]] رخ می‌دهد و ما به عنوان ناظر زمینی مشاهده‌گر آن هستیم، رخگرد یا لیبراسیون گفته می‌شود. این رخگرد به سه نوع اصلی تقسیم بندی می‌شود: رخگرد طولی، رخگرد عرضی و رخگرد روزانه. در نتیجه رخگرد طولی، رصدکننده نه تنها می‌تواند "چهره" ماه را ببیند بلکه "گونه هایش" را هم می‌تواند مشاهده کند. بر اثر رخگرد عرضی، رأس "پیشانی" و زیر "چانه" ماه متناوبا آشکار می‌شود. رخگردهای روزانه به مکان بیننده بر روی زمین بستگی دارد.
  
  
 
== عوامل ایجاد این پدیده ==
 
== عوامل ایجاد این پدیده ==
  
عوامل ایجاد کننده این پدیده عبارتند از :
+
عوامل ایجاد‌ کننده این پدیده عبارتند از:
  
*1-[[ بیضی]] بودن[[ مدار]] ماه.که باعث می شود [[سرعت]] زاویه ای [[ماه]] در مدارش تغییر کندو رخگردطولی را ایجاد می کند.
+
*1-[[ بیضی]] بودن[[ مدار]] ماه که باعث می شود [[سرعت]] زاویه‌ای [[ماه]] در مدارش تغییر کند و رخگرد طولی را ایجاد می‌کند.
  
  
*2- میل مداری ماه نسبت به صفحه [[دایره البروج]] . که باعث رخگرد عرضی می شود.
+
*2- میل مداری ماه نسبت به صفحه [[دایره البروج]] که باعث رخگرد عرضی می‌شود.
  
  
سطر ۲۳: سطر ۲۳:
  
  
همان طور که میدانید [[ماه]] در حرکات مداری خود بدور[[ زمین]] از قوانین سه گانه کپلر طبعیت می کند.از آنجاییکه مدار چرخش ماه بدور زمین بیضی است بر اساس قانون دوم کپلر هرگاه ماه به زمین نزدیکتر شود سرعت حرکت مداری آن بیشتر وهرگاه از آن دور شود سرعت حرکت مداری آن کمتر می شود.
+
همان طور که می‌دانید [[ماه]] در حرکات مداری خود به دور[[ زمین]] از قوانین سه گانه کپلر طبعیت می‌کند. از آنجایی که مدار چرخش ماه بدور زمین بیضی است بر اساس قانون دوم کپلر هرگاه ماه به زمین نزدیکتر شود سرعت حرکت مداری آن بیشتر و هرگاه از آن دور شود سرعت حرکت مداری آن کمتر می‌شود.
  
بنابراین سرعت حرکت مداری ماه به دور زمین نیز ثابت نیست.از طرف دیگر سرعت چرخش ماه بدور خود ثابت است.این تفاوت سرعت در حرکت انتقالی ماه با حرکت وضعی اش باعث جلوافتادن یا عقب ماندن سطح رو به زمین ماه می شود که نتیجه آن نوسان چهره ی [[ماه]] به چپ و یا راست است.در نتیجه در مواقعی ما می توانیم بخش هایی از شرق یا غرب ماه را ببینیم که قبلا" دیده نمی شد.حداکثر مقدار این تغییر حدود 9/7 درجه می باشد،به این معنی که حداکثر جابجایی افقی قرص ماه 9/7 درجه است.این پدیده مانند آن است که شما یک [[کره]] را حول یکی از محورهای آن به سمت راست ویا چپ بچرخانید.
+
بنابراین سرعت حرکت مداری ماه به دور زمین نیز ثابت نیست.از طرف دیگر سرعت چرخش ماه بدور خود ثابت است.این تفاوت سرعت در حرکت انتقالی ماه با حرکت وضعی‌اش باعث جلوافتادن یا عقب ماندن سطح رو به زمین ماه می‌شود که نتیجه آن نوسان چهره‌ی [[ماه]] به چپ و یا راست است. در نتیجه در مواقعی ما می‌توانیم بخشهایی از شرق یا غرب ماه را ببینیم که قبلا" دیده نمی‌شد. حداکثر مقدار این تغییر حدود 9/7 درجه می‌باشد؛ به این معنی که حداکثر جابجایی افقی قرص ماه 9/7 درجه است.این پدیده مانند آن است که شما یک [[کره]] را حول یکی از محورهای آن به سمت راست ویا چپ بچرخانید.
  
در این حالت فرضا با چرخاندن آن به سمت راست،مناطقی از سمت چپ آن دیده می شود،درحالیکه مناطق لبه سمت راست آن از دید شما پنهان می شود. در نتیجه شما می توانید بخش های بیشتری از جسم را در طول یک بازه ی زمانی ببینید.نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد ای است که رخگرد ماه با [[چشم غیر مسلح]] وبرای افراد عادی قابل تشخیص نیست.با بررسی عوارض سطح ماه،بویژه در لبه ها،با ابزار های نجومی وهمچنین کمی تجربه می توان این پدیده را مشاهده نمود.
+
در این حالت فرضا با چرخاندن آن به سمت راست، مناطقی از سمت چپ آن دیده می‌شود، در حالی که مناطق لبه سمت راست آن از دید شما پنهان می‌شود. در نتیجه شما می‌توانید بخشهای بیشتری از جسم را در طول یک بازه‌ی زمانی ببینید. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که رخگرد ماه با [[چشم غیر مسلح]] و برای افراد عادی قابل تشخیص نیست. با بررسی عوارض سطح ماه، به ویژه در لبه‌ها، با ابزارهای نجومی و همچنین کمی تجربه می‌توان این پدیده را مشاهده نمود.
  
  
سطر ۴۱: سطر ۴۱:
 
== رخگرد عرضی ==
 
== رخگرد عرضی ==
 
[[پرونده:576 Libration-lat.jpg| تمایل محور دوران ماه ، معلول رخگرد عرضیاست|وسط|قاب ]]
 
[[پرونده:576 Libration-lat.jpg| تمایل محور دوران ماه ، معلول رخگرد عرضیاست|وسط|قاب ]]
این نوع رخگرد به علت تمایل محور چرخش کره [[ماه]] با صفحه [[دایرة البروج]](صفحه [[مدار]] حرکت زمین به دور [[خورشید]])به وجود می آید.مقدار این تمایل محوری حداکثر 6/6 درجه است که از مجموع تمایل مداری ماه با دایرة البروج (حدود 1/5 درجه)وتمایل محور چرخش ماه نسبت به مدار حرکتی اش(حدود5/1 درجه)بدست می آید.رخگر عرضی موجب می شود که ناظر زمینی اندکی فراتر از قطب شمال واندکی پایین تر از قطب جنوب ماه که در حالت عادی قابل رویت نیستند را مشاهده کند.به بیان ساده بر اثر این نوع رخگرد ،ماه به سمت بالا یا پایین نوسان می کند.
+
این نوع رخگرد به علت تمایل محور چرخش کره [[ماه]] با صفحه [[دایرة البروج]](صفحه [[مدار]] حرکت زمین به دور [[خورشید]])به وجود می‌آید. مقدار این تمایل محوری حداکثر 6/6 درجه است که از مجموع تمایل مداری ماه با دایرة‌البروج (حدود 1/5 درجه)وتمایل محور چرخش ماه نسبت به مدار حرکتی‌اش (حدود5/1 درجه) بدست می‌آید.رخگر عرضی موجب می‌شود که ناظر زمینی اندکی فراتر از قطب شمال و اندکی پایینتر از قطب جنوب ماه که در حالت عادی قابل رویت نیستند را مشاهده کند. به بیان ساده بر اثر این نوع رخگرد، ماه به سمت بالا یا پایین نوسان می‌کند.
  
 
== رخگرد روزانه ==
 
== رخگرد روزانه ==
سطر ۵۲: سطر ۵۲:
  
  
این نوع رخگرد در اثر موقعیت ناظر در کره [[زمین]] به وجود می آید.نیم کره هایی از ماه که توسط دو ناظر که در دو سوی کره قابل مشاهده هستند تفاوت های اندکی با هم دارند.قطر زمین در مقایسه با فاصله آن از ماه قابل توجه است.پس از گذشت 12 ساعت(نصف شبانه روز)شخصی که روی استوا است به اندازه قطر زمین در فضا جابجا می شود واین باعث می شود که مکان ناظر نسبت به ماه تغییر کند واین شخص مناطق دیگری از سطح ماه را ببیند.البته مقدار این نوع رخگرد حداکثر یک دجه خواهد بود واین مقدار به حدی کم است که تشخیص آن به سختی میسر است.برای اینکه این پدیده را با یک مثال به خاطر بسپارید کافی است یک جسم را در فاصله ای در مقابل خود قرار دهید.آنگاه به سمت راست ویا چپ حرکت کنید.متوجه می شوید که در اثر این حرکت،زوایای مختلفی از جسم را می توانید ببینید.
+
این نوع رخگرد در اثر موقعیت ناظر در کره [[زمین]] به وجود می‌آید. نیم‌کره‌هایی از ماه که توسط دو ناظر که در دو سوی کره قابل مشاهده هستند تفاوتهای اندکی با هم دارند. قطر زمین در مقایسه با فاصله آن از ماه قابل توجه است. پس از گذشت 12 ساعت (نصف شبانه روز) شخصی که روی استوا است به اندازه قطر زمین در فضا جابجا می‌شود واین باعث می‌شود که مکان ناظر نسبت به ماه تغییر کند واین شخص مناطق دیگری از سطح ماه را ببیند.البته مقدار این نوع رخگرد حداکثر یک درجه خواهد بود و این مقدار به حدی کم است که تشخیص آن به سختی میسر است. برای اینکه این پدیده را با یک مثال به خاطر بسپارید کافی است یک جسم را در فاصله‌ای در مقابل خود قرار دهید. آنگاه به سمت راست و یا چپ حرکت کنید. متوجه می‌شوید که در اثر این حرکت، زوایای مختلفی از جسم را می‌توانید ببینید.
  
پدیده رخگرد بویژه در مورد [[هلال]] های بسیار باریک می تواند نقش مهمی در بررسی وضعیت [[رویت پذیری هلال]] ایفا کند.
+
پدیده رخگرد بویژه در مورد [[هلال]] های بسیار باریک می‌تواند نقش مهمی در بررسی وضعیت [[رویت پذیری هلال]] ایفا کند.
  
  
سطر ۷۲: سطر ۷۲:
 
== منابع ==
 
== منابع ==
  
ویکی پدیا
+
ویکی‌پدیا
  
 
کتاب ماه نو  نوشته امیر حسن زاده؛ محمد احمدی و یوسف شعبانی
 
کتاب ماه نو  نوشته امیر حسن زاده؛ محمد احمدی و یوسف شعبانی

نسخهٔ ‏۷ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۳۴

پرونده:Lunar libration with phase2.gif
بازسازی نحوه رخگرد ماه طی یك ماه قمری

رخگرد به طور کلی به تغییراتی که در سطح قابل مشاهدۀ ماه رخ می‌دهد و ما به عنوان ناظر زمینی مشاهده‌گر آن هستیم، رخگرد یا لیبراسیون گفته می‌شود. این رخگرد به سه نوع اصلی تقسیم بندی می‌شود: رخگرد طولی، رخگرد عرضی و رخگرد روزانه. در نتیجه رخگرد طولی، رصدکننده نه تنها می‌تواند "چهره" ماه را ببیند بلکه "گونه هایش" را هم می‌تواند مشاهده کند. بر اثر رخگرد عرضی، رأس "پیشانی" و زیر "چانه" ماه متناوبا آشکار می‌شود. رخگردهای روزانه به مکان بیننده بر روی زمین بستگی دارد.


عوامل ایجاد این پدیده

عوامل ایجاد‌ کننده این پدیده عبارتند از:

  • 1-بیضی بودنمدار ماه که باعث می شود سرعت زاویه‌ای ماه در مدارش تغییر کند و رخگرد طولی را ایجاد می‌کند.


  • 2- میل مداری ماه نسبت به صفحه دایره البروج که باعث رخگرد عرضی می‌شود.


رخگرد باعث می‌شود که بیننده از زمین بتواند مجموعاً 59 درصد از سطح ماه را ببیند.


رخگرد طولی

تغییر سرعت مداریماه حول زمین معلول رخگرد طولیاست


همان طور که می‌دانید ماه در حرکات مداری خود به دورزمین از قوانین سه گانه کپلر طبعیت می‌کند. از آنجایی که مدار چرخش ماه بدور زمین بیضی است بر اساس قانون دوم کپلر هرگاه ماه به زمین نزدیکتر شود سرعت حرکت مداری آن بیشتر و هرگاه از آن دور شود سرعت حرکت مداری آن کمتر می‌شود.

بنابراین سرعت حرکت مداری ماه به دور زمین نیز ثابت نیست.از طرف دیگر سرعت چرخش ماه بدور خود ثابت است.این تفاوت سرعت در حرکت انتقالی ماه با حرکت وضعی‌اش باعث جلوافتادن یا عقب ماندن سطح رو به زمین ماه می‌شود که نتیجه آن نوسان چهره‌ی ماه به چپ و یا راست است. در نتیجه در مواقعی ما می‌توانیم بخشهایی از شرق یا غرب ماه را ببینیم که قبلا" دیده نمی‌شد. حداکثر مقدار این تغییر حدود 9/7 درجه می‌باشد؛ به این معنی که حداکثر جابجایی افقی قرص ماه 9/7 درجه است.این پدیده مانند آن است که شما یک کره را حول یکی از محورهای آن به سمت راست ویا چپ بچرخانید.

در این حالت فرضا با چرخاندن آن به سمت راست، مناطقی از سمت چپ آن دیده می‌شود، در حالی که مناطق لبه سمت راست آن از دید شما پنهان می‌شود. در نتیجه شما می‌توانید بخشهای بیشتری از جسم را در طول یک بازه‌ی زمانی ببینید. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که رخگرد ماه با چشم غیر مسلح و برای افراد عادی قابل تشخیص نیست. با بررسی عوارض سطح ماه، به ویژه در لبه‌ها، با ابزارهای نجومی و همچنین کمی تجربه می‌توان این پدیده را مشاهده نمود.


رخگرد عرضی

تمایل محور دوران ماه ، معلول رخگرد عرضیاست

این نوع رخگرد به علت تمایل محور چرخش کره ماه با صفحه دایرة البروج(صفحه مدار حرکت زمین به دور خورشید)به وجود می‌آید. مقدار این تمایل محوری حداکثر 6/6 درجه است که از مجموع تمایل مداری ماه با دایرة‌البروج (حدود 1/5 درجه)وتمایل محور چرخش ماه نسبت به مدار حرکتی‌اش (حدود5/1 درجه) بدست می‌آید.رخگر عرضی موجب می‌شود که ناظر زمینی اندکی فراتر از قطب شمال و اندکی پایینتر از قطب جنوب ماه که در حالت عادی قابل رویت نیستند را مشاهده کند. به بیان ساده بر اثر این نوع رخگرد، ماه به سمت بالا یا پایین نوسان می‌کند.

رخگرد روزانه

اثر رخگرد باعث تغییر موقعیت عوارض لبه هلال ماه می‌شود.جابه‌جاییدریایبحران‌ها به وضوح مشخص است
این نوع رخگرد در اثر موقعیت ناظر در کره زمین به وجود می‌آید. نیم‌کره‌هایی از ماه که توسط دو ناظر که در دو سوی کره قابل مشاهده هستند تفاوتهای اندکی با هم دارند. قطر زمین در مقایسه با فاصله آن از ماه قابل توجه است. پس از گذشت 12 ساعت (نصف شبانه روز) شخصی که روی استوا است به اندازه قطر زمین در فضا جابجا می‌شود واین باعث می‌شود که مکان ناظر نسبت به ماه تغییر کند واین شخص مناطق دیگری از سطح ماه را ببیند.البته مقدار این نوع رخگرد حداکثر یک درجه خواهد بود و این مقدار به حدی کم است که تشخیص آن به سختی میسر است. برای اینکه این پدیده را با یک مثال به خاطر بسپارید کافی است یک جسم را در فاصله‌ای در مقابل خود قرار دهید. آنگاه به سمت راست و یا چپ حرکت کنید. متوجه می‌شوید که در اثر این حرکت، زوایای مختلفی از جسم را می‌توانید ببینید.

پدیده رخگرد بویژه در مورد هلال های بسیار باریک می‌تواند نقش مهمی در بررسی وضعیت رویت پذیری هلال ایفا کند.
منابع

ویکی‌پدیا

کتاب ماه نو نوشته امیر حسن زاده؛ محمد احمدی و یوسف شعبانی