صورت فلکی جاثی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
== صورا فلکی جاثی ==
+
<h2> صورا فلکی جاثی </h2>
 
+
<p>نام یک صورت فلکی در نیمکره شمالی آسمان، قهرمان کبیر یونانی هرکول یا " هراکلس (heracules)یا " هرکولس " ( Hercules ) .
نام یک صورت فلکی در نیمکره شمالی آسمان، قهرمان کبیر یونانی هرکول یا " هراکلس (heracules)یا " هرکولس " ( Hercules ) .
+
</p><p><br />
 
+
</p>
 
+
<h2> افسانه ها </h2>
 
+
<p>او ماموریت داشت یک اژدهای آبی چند سر را بکشد . این نبرد نخست نا امید کننده به نظر می رسید . به جای هر سری که هرکول از بدن اژدها قطع می کرد ، دو سر می روئید . تمام جانوران از هرکول پشتیبانی می کردند ، مگر یک خرچنگ – که از سوی الهه " هرا " ( hera ) که از هرکول نفرت داشت – فرستاده شده بود . اگرچه خرچنگ مرتب پاشنه پای قهرمان را گاز می گرفت ، ولی بالاخره او موفق شد بر اژدهای بزرگ پیروز شود. شیر نیمیا را از پای در آورد ، گراز وحشی " اریمانت " ( erymanth )را زنده به دام انداخت . او " استیمفالید " ( stymphalide ) پرنده آهنین بال شکمباره و حریص را ، که مانع تابش خورشید شده بود ، با نیزه های خود به زیر کشید . گوزن " کرینیا " ( keynea ) را که جانوری با شاخ طلایی بود ، یک سال تمام تعقیب کرد و بالاخره او را به چنگ آورد . او تنها در یک روز اصطبل " آگیا " ( augia ) را ، که در آن سه هزار گاو یک سال تمام نگاه داری شده بودند ، تمیز و پاکیزه کرد . او گاومیش وحشی پادشاه " مینو " ( mino ) و هیولای اسب پیکر آدم خوار " دیوید " ( diomede ) را به چنگ آورد . او در جنگ با ملکه آمازونها پیروز شد و گاوهای سرخ ارغوانی رنگ " گریونری " ( geryoneu ) را به دست آورد . بالاخره ، همانطور که پیشتر بیان شد ، بر اژدهای لادون غلبه یافت و با دستان خالی " زربروس " ( zerberus ) سگ جهنمی را خفه کرد . وقتی انسان به تمام این عملیات قهرمانانه نظر می افکند ، صورت فلکی هرکول ( جاثی ) متواضع تر و بی تکلف تر در نظرش جلوه می کند . هرکول ، با کهکشان راه شیری نیز ارتباط داده می شود . می گویند خداوند " هرمس " در ماموریتی از جانب زئوس هرکول نوزاد را بر سینه الهه " هرا " که خفته بود گذاشت . نوزاد با تغذیه از این شیر خدایی چنان قوی و قدرتمند شد که در میان فنا پذیران مثل و مانند نداشت . وقتی که " هرا " از خواب بیدار شد ، هرکول کوچک را با شدت و سرعت از سینه خود جدا کرد ، شیر او تا دور دستها ی آسمان پاشید و راه شیری را به وجود آورد .
== افسانه ها ==
+
</p><p><br /><img src="/images/e/e1/M13_DSS_Noel_c800.jpg" _fck_mw_filename="M13 DSS Noel c800.jpg" _fck_mw_location="left" _fck_mw_type="frame" alt="M13 DSS Noel c800.jpg" class="fck_mw_frame fck_mw_left" />
 
+
</p><p><br />
او ماموریت داشت یک اژدهای آبی چند سر را بکشد . این نبرد نخست نا امید کننده به نظر می رسید . به جای هر سری که هرکول از بدن اژدها قطع می کرد ، دو سر می روئید . تمام جانوران از هرکول پشتیبانی می کردند ، مگر یک خرچنگ – که از سوی الهه " هرا " ( hera ) که از هرکول نفرت داشت – فرستاده شده بود . اگرچه خرچنگ مرتب پاشنه پای قهرمان را گاز می گرفت ، ولی بالاخره او موفق شد بر اژدهای بزرگ پیروز شود. شیر نیمیا را از پای در آورد ، گراز وحشی " اریمانت " ( erymanth )را زنده به دام انداخت . او " استیمفالید " ( stymphalide ) پرنده آهنین بال شکمباره و حریص را ، که مانع تابش خورشید شده بود ، با نیزه های خود به زیر کشید . گوزن " کرینیا " ( keynea ) را که جانوری با شاخ طلایی بود ، یک سال تمام تعقیب کرد و بالاخره او را به چنگ آورد . او تنها در یک روز اصطبل " آگیا " ( augia ) را ، که در آن سه هزار گاو یک سال تمام نگاه داری شده بودند ، تمیز و پاکیزه کرد . او گاومیش وحشی پادشاه " مینو " ( mino ) و هیولای اسب پیکر آدم خوار " دیوید " ( diomede ) را به چنگ آورد . او در جنگ با ملکه آمازونها پیروز شد و گاوهای سرخ ارغوانی رنگ " گریونری " ( geryoneu ) را به دست آورد . بالاخره ، همانطور که پیشتر بیان شد ، بر اژدهای لادون غلبه یافت و با دستان خالی " زربروس " ( zerberus ) سگ جهنمی را خفه کرد . وقتی انسان به تمام این عملیات قهرمانانه نظر می افکند ، صورت فلکی هرکول ( جاثی ) متواضع تر و بی تکلف تر در نظرش جلوه می کند . هرکول ، با کهکشان راه شیری نیز ارتباط داده می شود . می گویند خداوند " هرمس " در ماموریتی از جانب زئوس هرکول نوزاد را بر سینه الهه " هرا " که خفته بود گذاشت . نوزاد با تغذیه از این شیر خدایی چنان قوی و قدرتمند شد که در میان فنا پذیران مثل و مانند نداشت . وقتی که " هرا " از خواب بیدار شد ، هرکول کوچک را با شدت و سرعت از سینه خود جدا کرد ، شیر او تا دور دستها ی آسمان پاشید و راه شیری را به وجود آورد .
+
</p>
 
+
<h2> اجرام عمقی آسمان در این صورت فلکی </h2>
 
+
<p>M13 یکی از مشخص ترین خوشه های کروی قابل رویت از نیمکره ی شمالی است.در شب های صاف این مجموعه به صورت جرمی با قدر 6 همانند <a _fcknotitle="true" href="%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87">ستاره</a> ای مات در امتداد خط لبه ی غربی این<a _fcknotitle="true" href="%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C">صورت فلکی</a> ملاحظه میشود .این خوشه شامل حدود 300000 ستاره به فاصله ی 23000 <a _fcknotitle="true" href="%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C">سال نوری</a> از زمین است . M92 از دیگر خوشه های کروی است که درخشندگی آن در حد M13 میباشد .
[[پرونده:M13 DSS Noel c800.jpg|خوشه M13|قاب|چپ]]
+
</p><p><br />
 
+
</p>
 
+
<h2> پیدا کردن این صورت فلکی </h2>
 
+
<p>جاثی یا بر زانو نشسته صورت فلكی است كه در غرب شلیاق واقع است. اگر خطی را از نسر واقع در <a _fcknotitle="true" href="%D8%B4%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%82">شلیاق</a> به سماك رامح در <a _fcknotitle="true" href="%D8%B9%D9%88%D8%A7">عوا</a> وصل كنیم از میان جاثی خواهد گذشت.
== اجرام عمقی آسمان در این صورت فلکی ==
+
</p><p><br />
 
+
</p><p><a href="http://hmvini.persiangig.com/asemane%20kavir%2002/jasi.bmp">http://hmvini.persiangig.com/asemane%20kavir%2002/jasi.bmp</a>
M13 یکی از مشخص ترین خوشه های کروی قابل رویت از نیمکره ی شمالی است.در شب های صاف این مجموعه به صورت جرمی با قدر 6 همانند [[ستاره]] ای مات در امتداد خط لبه ی غربی این[[صورت فلکی]] ملاحظه میشود .این خوشه شامل حدود 300000 ستاره به فاصله ی 23000 [[سال نوری]] از زمین است . M92 از دیگر خوشه های کروی است که درخشندگی آن در حد M13 میباشد .
+
</p><p><br />
 
+
</p>
 
+
<h2>  </h2>
 
+
<h2>  </h2>
== پیدا کردن این صورت فلکی ==
+
<h2>  </h2>
 
+
<h2>  </h2>
جاثی یا بر زانو نشسته صورت فلكی است كه در غرب شلیاق واقع است. اگر خطی را از نسر واقع در [[شلیاق]] به سماك رامح در [[عوا]] وصل كنیم از میان جاثی خواهد گذشت.
+
<h2>  </h2>
 
+
<h2>  </h2>
 
+
<h2>  </h2>
 
+
<h2>  </h2>
 
+
<h2>  </h2>
 
+
<h2>  </h2>
 
+
<h2> منبع </h2>
== منبع==
+
<p>کتاب صورت های فلکی، ویکی پدیا،آسمان کویر
کتاب صورت های فلکی
+
</p>
ویکی پدیا
 
آسمان کویر
 

نسخهٔ ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۱۴

صورا فلکی جاثی

نام یک صورت فلکی در نیمکره شمالی آسمان، قهرمان کبیر یونانی هرکول یا " هراکلس (heracules)یا " هرکولس " ( Hercules ) .


افسانه ها

او ماموریت داشت یک اژدهای آبی چند سر را بکشد . این نبرد نخست نا امید کننده به نظر می رسید . به جای هر سری که هرکول از بدن اژدها قطع می کرد ، دو سر می روئید . تمام جانوران از هرکول پشتیبانی می کردند ، مگر یک خرچنگ – که از سوی الهه " هرا " ( hera ) که از هرکول نفرت داشت – فرستاده شده بود . اگرچه خرچنگ مرتب پاشنه پای قهرمان را گاز می گرفت ، ولی بالاخره او موفق شد بر اژدهای بزرگ پیروز شود. شیر نیمیا را از پای در آورد ، گراز وحشی " اریمانت " ( erymanth )را زنده به دام انداخت . او " استیمفالید " ( stymphalide ) پرنده آهنین بال شکمباره و حریص را ، که مانع تابش خورشید شده بود ، با نیزه های خود به زیر کشید . گوزن " کرینیا " ( keynea ) را که جانوری با شاخ طلایی بود ، یک سال تمام تعقیب کرد و بالاخره او را به چنگ آورد . او تنها در یک روز اصطبل " آگیا " ( augia ) را ، که در آن سه هزار گاو یک سال تمام نگاه داری شده بودند ، تمیز و پاکیزه کرد . او گاومیش وحشی پادشاه " مینو " ( mino ) و هیولای اسب پیکر آدم خوار " دیوید " ( diomede ) را به چنگ آورد . او در جنگ با ملکه آمازونها پیروز شد و گاوهای سرخ ارغوانی رنگ " گریونری " ( geryoneu ) را به دست آورد . بالاخره ، همانطور که پیشتر بیان شد ، بر اژدهای لادون غلبه یافت و با دستان خالی " زربروس " ( zerberus ) سگ جهنمی را خفه کرد . وقتی انسان به تمام این عملیات قهرمانانه نظر می افکند ، صورت فلکی هرکول ( جاثی ) متواضع تر و بی تکلف تر در نظرش جلوه می کند . هرکول ، با کهکشان راه شیری نیز ارتباط داده می شود . می گویند خداوند " هرمس " در ماموریتی از جانب زئوس هرکول نوزاد را بر سینه الهه " هرا " که خفته بود گذاشت . نوزاد با تغذیه از این شیر خدایی چنان قوی و قدرتمند شد که در میان فنا پذیران مثل و مانند نداشت . وقتی که " هرا " از خواب بیدار شد ، هرکول کوچک را با شدت و سرعت از سینه خود جدا کرد ، شیر او تا دور دستها ی آسمان پاشید و راه شیری را به وجود آورد .


<img src="/images/e/e1/M13_DSS_Noel_c800.jpg" _fck_mw_filename="M13 DSS Noel c800.jpg" _fck_mw_location="left" _fck_mw_type="frame" alt="M13 DSS Noel c800.jpg" class="fck_mw_frame fck_mw_left" />


اجرام عمقی آسمان در این صورت فلکی

M13 یکی از مشخص ترین خوشه های کروی قابل رویت از نیمکره ی شمالی است.در شب های صاف این مجموعه به صورت جرمی با قدر 6 همانند <a _fcknotitle="true" href="%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87">ستاره</a> ای مات در امتداد خط لبه ی غربی این<a _fcknotitle="true" href="%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C">صورت فلکی</a> ملاحظه میشود .این خوشه شامل حدود 300000 ستاره به فاصله ی 23000 <a _fcknotitle="true" href="%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C">سال نوری</a> از زمین است . M92 از دیگر خوشه های کروی است که درخشندگی آن در حد M13 میباشد .


پیدا کردن این صورت فلکی

جاثی یا بر زانو نشسته صورت فلكی است كه در غرب شلیاق واقع است. اگر خطی را از نسر واقع در <a _fcknotitle="true" href="%D8%B4%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%82">شلیاق</a> به سماك رامح در <a _fcknotitle="true" href="%D8%B9%D9%88%D8%A7">عوا</a> وصل كنیم از میان جاثی خواهد گذشت.


<a href="http://hmvini.persiangig.com/asemane%20kavir%2002/jasi.bmp">http://hmvini.persiangig.com/asemane%20kavir%2002/jasi.bmp</a>


منبع

کتاب صورت های فلکی، ویکی پدیا،آسمان کویر