صورت فلکی فرس اعظم

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
صورت فلکی فرس اعظم و محدوده آن در آسمان

صورت فلکی فَرَس اعظم یا اسب بالدار ( در انگلیسی : Pegasus )

در افسانه های یونانی گفته شده است که پگاسوس ( اسب بالدار) از مخلوط کف دریا با خون عفریته ای به نام مدوسا ، زمانی که برساوش ( بُرنده سر غول) سر او را قطع کرد متولد شد .

مشخصه اصلی این صورت فلکی چهارگوش بزرگی است که با وام گرفتن ستاره آلفا آندرومدا ، تکمیل می شود.

اگر دقت کنیم مشاهده می کنیم که اسب بالدار به صورت واژگون در آسمان قرار گرفته است و سر او به سمت جنوب است .

ستاره ها

ستاره آلفا-فرس با نام خاص مرکب الفرس ، در گوشه جنوب غربی مربع بزرگ قرار دارد.

طیف این ستاره از نوع A0IV و قدرش 2.5 و در فاصله 220 سال نوری از زمین است.

ستاره بتا-فرس با نام خاص منکب الفرس تا حدودی متغیر بوده و در سمت بالای پای اسب قرار دارد و گوشه شمال غربی چهارگوش را می سازد .

اجرام غیر ستاره ای

خوشه کروی M15 یکی از درخشان ترین خوشه های کروی آسمان ( قدر 6 ) در فاصله 4 درجه ای شمال غربی ستاره اپسیلون - فرس قرار دارد .

NGC 7331 به عنوان یکی از دهها کهکشان قدر دهم و مارپیچی در این صورت فلکی است .موضع آن در 9 درجه ای شمال غربی بتا-فرس است و در فاصله 50 میلیون سال نوری از راه شیری قرار دارد .

منابع

کتاب صورتهای فلکی /گری مکلر/ ترجمه احمد دالکی / گیتاشناسی