صورت فلکی پیکان

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

صورت فلكي سهم يا تير(لاتين Sagitta)كه دربعضي اطلس هاي آسمان شب با نام Arrow ذكر شده است، جزو48 صوري است كه توسط بطليميوس كشف گرديده است.

همچنين در انجمن بين المللی نجوم در بين ليست 88 صورت فلكی آسمان يك صورت مستقل وشناخته شده می باشد.

ستاره ها

آلفا- تير

نام اين ستاره Sham ميباشد.ستاره ي غول زرد باقدر 4.3 و درفاصله ي 610 سال نوری از ما قرار گرفته است.

بتا - تير

ستاره ای با قدر 4.3 به همراه ستاره ي آلفاكه شكل پر هاي تير هاي ارتش روم رو درست ميكنند .

گاما - تير

این ستاره ي غول با قدر 3.4 در فاصله 170 سال نوري به ما قرار گرفته است .

دلتا - تير

يك ستاره ي 3.6 امی كه از لحاظ بصري دو تايي به نظر مي آيد.

اپسيلون - تير

مجموعه ي 4 تايي از ستاره ها با قدر 5.66 است.

اتا - تير

ستاره اي در حال حركت Hyades با قدري در حدود 5.1 دارد .

منبع

فروم نجومی آوااستار