فیزیک

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
این نوشتار خرد توسط مؤلف آن تکمیل می‌شود . لطفا شکیبا باشید . 


علم که روزگاری فلسفه طبیعی خوانده می شد، مطالعه موجودات زنده و غیر زنده، علوم زیستی و علوم فیزیکی را در برمی گیرد.علوم زیستی شامل زیست شناسی،جانور شناسی و گیاه شناسی است.علوم فیزیکی، زمین شناسی،اخترشناسی،شیمی و فیزیک را دربرمی گیرد.فیزیک فقط بخشی از علوم فیزیکی نیست. فیزیک علم پایه است و طبیعت و موضوع هایی بنیادی چون حرکت،نیروها،انرژی،ماده،گرما،صوت،نورو ساختار اتم ها را بررسی می کند.علم شیمی نشان می دهد که اتم ها چگونه با هم ترکیب می شوند، چگونه اتم ها برای تشکیل مولکول ها به هم می پیوندند، و چگونه مولکول ها به یکدیگر می پیوندند و مواد اطراف ما را به وجود می آورند.زیست شناسی پیچیده تر و شامل ماده زنده است.بنابراین بنیاد زیست شناسی بر شیمی، و بنیان شیمی بر فیزیک قرار دارد.مفاهیم فیزیک برای دست یافتن به این علوم پیچیده تر ضروری است.بدین دلیل فیزیک بنیادی ترین علم است.

فیزیک دانش تجربی است. فیزیکدان پدیده های طبیعت را مشاهده می کند و می کوشد الگوها و قواعدی مرتبط با این پدیده ها بیابد. این الگوها را نظریات فیزیکی می نامند، و پس از سامان یافتن و کاربرد وسیع، قوانین فیزیکی خوانده می شودند.

منبع[ویرایش]

  • کتاب فیزیک مفهومی/جلد اول مکانیک/مولف: پل جی.هیوئیت/ترجمه منیژه رهبر
  • فیزیک دانشگاهی/سیرز،زیمانسکی-یانگ،فریدمن/ترجمه محمود دیانی