مختصات سمت - ارتفاع: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱۱: سطر ۱۱:
  
  
زاویه بین پای عمود نقطه شمال سماوی (در نزدیکی ستاره قطبی) با پای عمود جرم مورد نظر در جهت حرکت عقربه های ساعت برحسب درجه : دقیقه : ثانیه(قوسی).مقدار آن بین صفر تا ۳۶۰ درجه متغییر است.سمت نقطه ای که در شرق باشد۹۰ درجه :سمت نقطه ای که در جنوب باشد ۱۸۰ درجه و سمت نقطه ای که در غرب باشد ۲۷۰ درجه است.سمت خود نقطه شمال سماوی نیز صفر است.  
+
زاویه بین پای عمود نقطه شمال سماوی (در نزدیکی [[ستاره قطبی]]) با پای عمود جرم مورد نظر در جهت حرکت عقربه های ساعت برحسب درجه : دقیقه : ثانیه(قوسی).
 +
 
 +
مقدار آن بین صفر تا ۳۶۰ درجه متغییر است.سمت نقطه ای که در شرق باشد۹۰ درجه :سمت نقطه ای که در جنوب باشد ۱۸۰ درجه و سمت نقطه ای که در غرب باشد ۲۷۰ درجه است.سمت خود نقطه شمال سماوی نیز صفر است.  
 +
 
 
یکی از راههای بیان مختصات اجرام سماوی ٬استفاده از مولفه های سمت وارتفاع می باشد.بنابراین با داشتن سمت وارتفاع دقیق هر جرم می توان آنراموقعیت یابی و مشاهده نمود. این سیستم مختصات٬ مختصات سمت ارتفاعی نامیده می شود.سمت اجرام متغییر است یعنی با گذشت زمان مقدار آن تغییر می کند.
 
یکی از راههای بیان مختصات اجرام سماوی ٬استفاده از مولفه های سمت وارتفاع می باشد.بنابراین با داشتن سمت وارتفاع دقیق هر جرم می توان آنراموقعیت یابی و مشاهده نمود. این سیستم مختصات٬ مختصات سمت ارتفاعی نامیده می شود.سمت اجرام متغییر است یعنی با گذشت زمان مقدار آن تغییر می کند.
  
سطر ۲۰: سطر ۲۳:
  
  
زاویه بین جرم مورد نظر با افق ناظر بر حسب درجه:دقیقه :ثانیه(قوسی).این زاویه بین صفر تا نود درجه متغییر است.ارتفاع جرمی که در افق باشد صفر وارتفاع جرمی که در بالاترین نقطه بالای سر یا سرسو هم ۹۰ درجه است.
+
زاویه بین جرم مورد نظر با [[افق]] ناظر بر حسب درجه:دقیقه :ثانیه(قوسی).این زاویه بین صفر تا نود درجه متغییر است.ارتفاع جرمی که در افق باشد صفر وارتفاع جرمی که در بالاترین نقطه بالای سر یا سمت الراس ( سرسو) هم ۹۰ درجه است.
یکی از راههای بیان مختصات اجرام سماوی ٬استفاده از مولفه های سمت وارتفاع می باشد.بنابراین با داشتن سمت وارتفاع دقیق هر جرم می توان آنراموقعیت یابی و مشاهده نمود. این سیستم مختصات٬ مختصات سمت ارتفاعی نامیده می شود.ارتفاع اجرام به زمان بستگی دارد یعنی باگذشت زمان مقدار آن تغییر می کند.
+
 
ارتفاع هر قطبی که بالای افق باشد برابر با عرض جغرافیایی محل می باشد
+
[[ستاره قطبی]] به این دلیل که در امتداد محور شمالی زمین است همواره در محل خود ثابت است و سمت و ارتفاع آن تغییر نمی کند
 +
 
 +
ارتفاع ستاره قطبی در هر منطقه، برابر با عرض جغرافیایی آن منطقه می باشد
  
  
 
[[رده:نجوم رصدی]]
 
[[رده:نجوم رصدی]]

نسخهٔ ‏۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۱

مختصات سمت و ارتفاع یکی از دستگاه های مختصات است که برای مشخص کردن مکان اجرام سماوی به کار می رود.

این مختصات وابسته به مکان و زمان ناظر است و با تغییر مکان و زمان ، تغییر می کند .

برای درک صحیح این مختصات لازم است دو مولفه آن یعنی سمت و ارتفاع را معرفی کنیم.

سمت

مختصات سمت


زاویه بین پای عمود نقطه شمال سماوی (در نزدیکی ستاره قطبی) با پای عمود جرم مورد نظر در جهت حرکت عقربه های ساعت برحسب درجه : دقیقه : ثانیه(قوسی).

مقدار آن بین صفر تا ۳۶۰ درجه متغییر است.سمت نقطه ای که در شرق باشد۹۰ درجه :سمت نقطه ای که در جنوب باشد ۱۸۰ درجه و سمت نقطه ای که در غرب باشد ۲۷۰ درجه است.سمت خود نقطه شمال سماوی نیز صفر است.

یکی از راههای بیان مختصات اجرام سماوی ٬استفاده از مولفه های سمت وارتفاع می باشد.بنابراین با داشتن سمت وارتفاع دقیق هر جرم می توان آنراموقعیت یابی و مشاهده نمود. این سیستم مختصات٬ مختصات سمت ارتفاعی نامیده می شود.سمت اجرام متغییر است یعنی با گذشت زمان مقدار آن تغییر می کند.


ارتفاع

مختصات ارتفاع


زاویه بین جرم مورد نظر با افق ناظر بر حسب درجه:دقیقه :ثانیه(قوسی).این زاویه بین صفر تا نود درجه متغییر است.ارتفاع جرمی که در افق باشد صفر وارتفاع جرمی که در بالاترین نقطه بالای سر یا سمت الراس ( سرسو) هم ۹۰ درجه است.

ستاره قطبی به این دلیل که در امتداد محور شمالی زمین است همواره در محل خود ثابت است و سمت و ارتفاع آن تغییر نمی کند

ارتفاع ستاره قطبی در هر منطقه، برابر با عرض جغرافیایی آن منطقه می باشد