منطقه البروج

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
منطقة البروج: در تصویر بالا هر برج فلکی با ماه و صورت فلکی همنام خود نمایش داده شده است. قابل توجه اینکه این ترسیم به وضعیت فلکی 2500 سال قبل برمیگردد و امروزه نقشه منطقة البروج به اندازه 30 درجه جابجا شده است.
حرکت ماهانه زمین در هر برج فلکی منطبق با صورت فلکی همنام (وضعیت نجومی 2500 سال پیش)

منطقة البروج یکی از اولین و مهمترین نواحی آسمان شب است که همراه با خط مرکزی آن یعنی دایرة البروج مورد شناسایی قرار می گیرد. منطقة البروج نواریست که خورشید، ماه و سیارات از دید ناظر زمینی از آن عبور می کنند. و دایره میانی آن (دایرة البروج) سیر حرکت ظاهری سالانه خورشید است. ضمن اینکه زمین گردش سالانه را در مدار خود انجام می دهد، به نظر می رسد که خورشید، مسیری را نسبت به آسمان پشت سر خود در درون ستارگان می پیماید. این مسیر ظاهری را دایرة البروج یا دایره گرقتگی می نامند و عرضی شامل 8 درجه شمال و 8 درجه جنوب آن را، منطقه البروج می گویند. از آنجا که تمام سیارات کم و بیش در صفحه ای همخوان با زمین حرکت می کنند، لذا همه در درون نوار دایره البروج هستند.

در حدود قرن پنجم قبل از میلاد، اخترگویان بابلی و شاید یونانی، دایرة البروج را به 12 قسمت برابر که هر کدام حدود 30 درجه اند، تقسیم و هر یک را یک برج [خانه خورشید] همنام صور فلکی همراه و همزمان آن شناسایی کردند. نام تمام 12 برج به جز یکی (صورت فلکی میزان) از اسامی جانداران گرفته شده و به همین دلیل نام منطقه البروج در اصل "دایره حیوانات" بوده است.

برج های دوازده گانه فلکی

خورشید در طول سال با عبور ظاهری برج های دوازده گانه را طی می کند. خورشید به طور تقریبی هر ماه در یکی از این برجهای فلکی قرار دارد. به همین دلیل طالع بینان هر برج فلکی را مخصوص یک ماه از سال می دانند. امروزه برجهای فلکی بعلت حرکت تقدیمی زمین به اندازه حدود 30 درجه با صورت فلکی همنام خود عقب مانده اند بنحویکه تحویل سال نو و برج حمل نه در صورت فلکی حمل بلکه در صورت فلکی پیش از آن یعنی حوت انجام می شود. از سویی امروزه خورشید بر روی دایرة البروج از 13 صورت فلکی گذر می کند. سیزدهمین آن صورت فلکی حوا است که با هیچ برجی همنام نیست. برجهای دوازده گانه:

منبع

  • کتاب صورت های فلکی ترجمه مهندس احمد دالکی
  • ویکی پدیای فارسی