مولکول

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

مولکول[ویرایش]

مولکول، کوچک‌ترین ذره یک ماده شیمیایی خالص است که ویژگی‌های آن ماده را دارد. یک مولکول از دو یا چند اتم تشکیل شده که با پیوند شیمیایی به هم متصلند. البته مولکول بعضی عناصر (همچون گازهای بی‌اثر) تنها از یک اتم تشکیل شده است.

اتم‌های یک مولکول می‌تواند از یک نوع باشد و هم می‌تواند از چند نوع باشد.

نسبت اتمها در یک مولکول خاص همیشه ثابت است. برای مثال در مولکول آب نسبت اتم‌های هیدروژن به اکسیژن همیشه ۲ است. تعداد اتم‌های موجود در یک مولکول به وسیله فرمول شیمیایی آن نشان داده می‌شود. البته باید توجه داشت که تنها فرمول شیمیایی نشان‌دهنده ویژگی‌های ماده نیست. ممکن است دو ماده فرمول شیمیایی یکسانی داشته باشند، اما ویژگی‌های آنها کاملاً متفاوت باشد. برای مثال اتانول و دی‌متیل اتر فرمول شیمیایی یکسان، اما خواص شیمیایی متفاوت دارند. به این مواد ایزومر گفته می‌شود.


یک مولکول، مجموعه‌ای از اتم‌های یک مادهٔ مشخص دارای فرمول شیمیایی است. کلمه مولکول از زبان لاتین گرفته شده وبه معنی یک تودهٔ کوچکی از مواد می‌باشد برای مثال مولکول متان(CH۴) از یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن تشکیل شده است.

یک مولکول ذره‌ای از موادی است که دارای قابلیت حرکت و مستعد دادن واکنش شیمیایی با مواد دیگر هستند در حالی که اتم از ذرات کوچک ثابت تری تشکیل شده و جابجای آنها نیازمند انرژی بسیار زیادی است که برای انجام واکنش‌های هسته‌ای ضروری است.


خاصیت مولکولها[ویرایش]

مولکول‌های یک ماده در حال جنبش و حرکت دایمی هستند این جنبش مولکول‌ها حرکت براون نام دارد که برای اولین بار توسط روبرت براون در سال ۱۸۲۱میلادی کشف شده است. وقتی ماده به شکل گاز است مولکول‌ها دارای جنبش بسیار زیاد هستند و فضای ما بین مولکول‌ها زیاد است در حالت مایع فضای بین مولکولی کمتر و جنبش مولکول‌ها نیز کمتر است در حالت جامد مولکول‌ها به صورت منظمی چیده شدند و دارای چرخش به دور یک فضای مشخص هستند دمای یک ماده نشانگر میزان جنبش مولکول‌های آن ماده است

نیروی واندروالس یک نیروی ضعیفی است که بیانگرفاصلهٔ بین مولکول‌هاست .


ماکرومولکول‌ها[ویرایش]

مولکول‌هایی که دارای اندازهٔ خیلی بزرگ هستند و حداقل از چندین هزار اتم تشکیل شدند: مثل پروتئینها، اسید های نوکلئیک و کربوهیدراتها.


ترکیبات غیر مولکولی[ویرایش]

شامل دو دستهٔ بزرگ هستند؛ فلزات و ترکیبات یونی.


فلزات[ویرایش]

فلزات که از دسته‌ای از اتم‌های مرتبط با هم تشکیل شده و دارای پیوند فلزی می‌باشد.


ترکیبات یونی[ویرایش]

ترکیبات یونی مجموعه‌ای از اتم‌های دارای پیوند‌های یونی می‌باشند.


منبع[ویرایش]

ویکی پدیا فارسی[۱]