فهرست پرونده‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
 
تاریخ نام بندانگشتی اندازه توضیح نسخه‌ها
‏۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۰۶ Alt.jpg (پرونده) ۷ کیلوبایت   ۱
‏۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۰۵ Az.jpg (پرونده) ۹ کیلوبایت   ۱
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۸ Planetarium.jpg (پرونده) ۵۰ کیلوبایت   ۱
‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۸ Pegasus.jpg (پرونده) ۷۱ کیلوبایت   ۱
‏۲ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۰۵ Zatolhalagh.jpg (پرونده) ۳۷ کیلوبایت   ۱
‏۲۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۹ Polaris.GIF (پرونده) ۱۰۷ کیلوبایت   ۱
‏۲۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۲ Yuri gagarin.jpg (پرونده) ۳۷ کیلوبایت   ۱
‏۲۰ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۲ Parabola.jpg (پرونده) ۶۹ کیلوبایت   ۱
‏۱۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۸ Apogee-2.jpg (پرونده) ۷۹ کیلوبایت   ۱
‏۵ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۲ Solar system.jpg (پرونده) ۷۰ کیلوبایت   ۱
‏۵ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۰ Cuiper.jpg (پرونده) ۳۶ کیلوبایت   ۱
‏۵ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۰۹ Newton.jpg (پرونده) ۳۰ کیلوبایت   ۱
‏۴ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۴۶ Cosmic.jpg (پرونده) ۷۱ کیلوبایت   ۱
‏۲ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۴۰ BH.png (پرونده) ۲۹۷ کیلوبایت   ۱
‏۲ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۲۹ Andromeda.jpg (پرونده) ۲۲۶ کیلوبایت   ۱
‏۲ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۷ M45.jpg (پرونده) ۱۰۷ کیلوبایت   ۱
‏۳۱ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۸ Milky way.jpg (پرونده) ۴۹ کیلوبایت   ۱