پاد ماده: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (جایگزینی متن - 'ستارهای' به 'ستاره ای')
سطر ۱: سطر ۱:
[[رده:فیزیک]]{{نیازمند منبع}}{{نوشتار خرد}}
+
[[رده:فیزیک]]
<div align="justify">
+
در حالی که ماده متشکل از اتم هایی است که هسته آنها بار مثبت و الکترون هایشان بار منفی دارد، پادماده از اتم هایی تشکیل شده است که هسته های منفی و الکترون های مثبت، یا پوزیترون، دارند.
 +
پوزیترون ها ابتدا در سال 1932 در پرتوهای کیهانی کشف شدند که جو زمین را بمباران می کنند. امروزه، پاد ذره هایی از هر نوع با استفاده از شتابگرهای بزرگ هسته ای در آزمایشگاه تولید می شوند. جرم پوزیترون برابر جرم الکترون و بار آن اندازه ای مساوی ولی علامتی مخالف بار الکترون دارد. پادپروتون ها همان جرم پروتون ها را دارند ولی بارشان منفی است. اواین پاد اتم کاملا مصنوعی، یعنی پوزیترونی که دور پادپروتون می چرخد، در سال 1995 ساخته شد. هر ذره باردار پاد ذره ای با همان جرم و بار مخالف دارد. ذرات خنثی (مانند نوترون) هم پادذره ای دارند که جرم و برخی ویژگی هایش با ذره یکسان ولی ویژگی های دیگرش مخالف ذره است. هر ذره ای پاد ذره دارد.حتی پاد کوارک هم داریم. نیروی گرانشی ماده را از پاد ماده تمیز نمی دهد- ماده و پاد ماده یکدیگر را جذب می کنند.
 +
همین طور به کمک نوری که جسم گسیل می کند نمی توان تشخیص داد که آن جسم از ماده ساخته شده است یا پادماده. فقط از طریق روش های دقیق و اندازه گیری های دشوارتر اثرهای هسته ای است که می توان تعیین کرد یک کهکشان دوردست از ماده ساخته شده است یا پادماده.اما، اگر پادستاره ای به ستاره ای برخورد کند، داستان متفاوتی بوجود می آید. این دو متقابلا یکدیگر را نابود می کنند، و بیشتر ماده به انرژی تابشی تبدیل می شود(این چیزی بود که در سال 1995 برای پاداتم اتفاق افتاد، و به سرعت در پفی از انرژی نابود شد).این فرایند بیش از هر فرایند شناخته شده ای به ازای هر گرم ماده خروجی انرژی تولید می کند-E=mc2 ، با 100% تبدیل جرم.(شکافت و همجوشی هسته ای، بر خلاف آن، کمتر از 1% ماده موجود در واکنش را به انرژی تبدیل می کنند.) ماده و پادماده نمی توانند در محیط اطراف ما، لا اقل به مقدار فراوان و مدت زمان طولانی، وجود داشته باشند. زیرا جسم متشکل از پادماده به محض تماس با ماده کاملا به انرژی تابشی تبدیل می شود، و در این فرایند مقدار مساوی از ماده معمولی را مصرف می کند.مثلا اگر ماه از پادماده ساخته شده بود، به محض تماس سفینه های فضایی با آن، درخشی از تابش پرانرژی بوجود می آمد. هم سفینه فضایی و هم مقدار مساوی از پادماده ماه در انفجاری از انرژی تابشی ناپدید می شدند. چون این واقعه در ماموریت سفینه ها به ماه رخ نداده است، می دانیم که ماه پادماده نیست. <ref> فیزیک مفهومی/جلد دوم: ویژگی های ماده،گرما،صوت/تالیف پل جی.هیوئیت/ترجمه منیژه رهبر/انتشارات فاطمی </ref>  
  
==پادماده==
 
 
ماده از ذرات تشکیل شده و یکی از ویژگی‌هایی که برای طبقه بندی ذره به کار می رود؛ سرشت پاد ذره آن است. هر ذره دارای یک پاد ذره است که طول عمر و [[جرم]] یکسان با آن ذره دارد ولی دارای علامت [[بار الکتریکی]] مخالف ذره است. پاد ذره [[الکترون]]، [[پوزیترون]] است که در سال 1930 در واکنش‌هایی که از پرتوهای کیهانی به دست آمد کشف شد. برخلاف بار [[الکترون]]، بار پوزیترون مثبت، ولی [[انرژی]] سکون آن با الکترون برابر است. پاد پروتون در سال 1956 کشف شد و بارش منفی است.
 
 
می‌توان با یک پوزیترون و یک پاد [[پروتون]] یک [[اتم]] پاد هیدروژن ساخت که همانند [[اتم]] هیدروژن معمولی است. پاد ذره‌ها پایدارند اما وقتی ماده در کنار پاد ماده خود قرار گیرد، هر دو از میان می روند و به جای آنها [[فوتون]] تولید می شود. ممکن است [[کهکشان]]هایی متشکل از پاد ماده وجود داشته باشند ولی نمی‌توان آنها را با روش‌های متداول ستاره‌شناسی مشخص نمود. به این دلیل که [[نور]] و پاد نور یکسانند یا [[فوتون]] و پادفوتون ذره واحدی هستند با رصد [[نور]] یا سایر تابش‌های [[الکترومغناطیس]] که از [[کهکشان]]‌های دور به ما می‌رسد نمی‌توانیم بگوییم که [[کهکشان]] ازماده یا پادماده ساخته شده است.
 
</div>
 
  
 
== جستاره ای دیگر ==
 
== جستاره ای دیگر ==
سطر ۱۴: سطر ۱۰:
 
* [[فرمیون]]
 
* [[فرمیون]]
 
* [[الکترون]]
 
* [[الکترون]]
 +
 +
 +
== منبع ==
 +
 +
<references />

نسخهٔ ‏۹ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۵۹

در حالی که ماده متشکل از اتم هایی است که هسته آنها بار مثبت و الکترون هایشان بار منفی دارد، پادماده از اتم هایی تشکیل شده است که هسته های منفی و الکترون های مثبت، یا پوزیترون، دارند. پوزیترون ها ابتدا در سال 1932 در پرتوهای کیهانی کشف شدند که جو زمین را بمباران می کنند. امروزه، پاد ذره هایی از هر نوع با استفاده از شتابگرهای بزرگ هسته ای در آزمایشگاه تولید می شوند. جرم پوزیترون برابر جرم الکترون و بار آن اندازه ای مساوی ولی علامتی مخالف بار الکترون دارد. پادپروتون ها همان جرم پروتون ها را دارند ولی بارشان منفی است. اواین پاد اتم کاملا مصنوعی، یعنی پوزیترونی که دور پادپروتون می چرخد، در سال 1995 ساخته شد. هر ذره باردار پاد ذره ای با همان جرم و بار مخالف دارد. ذرات خنثی (مانند نوترون) هم پادذره ای دارند که جرم و برخی ویژگی هایش با ذره یکسان ولی ویژگی های دیگرش مخالف ذره است. هر ذره ای پاد ذره دارد.حتی پاد کوارک هم داریم. نیروی گرانشی ماده را از پاد ماده تمیز نمی دهد- ماده و پاد ماده یکدیگر را جذب می کنند. همین طور به کمک نوری که جسم گسیل می کند نمی توان تشخیص داد که آن جسم از ماده ساخته شده است یا پادماده. فقط از طریق روش های دقیق و اندازه گیری های دشوارتر اثرهای هسته ای است که می توان تعیین کرد یک کهکشان دوردست از ماده ساخته شده است یا پادماده.اما، اگر پادستاره ای به ستاره ای برخورد کند، داستان متفاوتی بوجود می آید. این دو متقابلا یکدیگر را نابود می کنند، و بیشتر ماده به انرژی تابشی تبدیل می شود(این چیزی بود که در سال 1995 برای پاداتم اتفاق افتاد، و به سرعت در پفی از انرژی نابود شد).این فرایند بیش از هر فرایند شناخته شده ای به ازای هر گرم ماده خروجی انرژی تولید می کند-E=mc2 ، با 100% تبدیل جرم.(شکافت و همجوشی هسته ای، بر خلاف آن، کمتر از 1% ماده موجود در واکنش را به انرژی تبدیل می کنند.) ماده و پادماده نمی توانند در محیط اطراف ما، لا اقل به مقدار فراوان و مدت زمان طولانی، وجود داشته باشند. زیرا جسم متشکل از پادماده به محض تماس با ماده کاملا به انرژی تابشی تبدیل می شود، و در این فرایند مقدار مساوی از ماده معمولی را مصرف می کند.مثلا اگر ماه از پادماده ساخته شده بود، به محض تماس سفینه های فضایی با آن، درخشی از تابش پرانرژی بوجود می آمد. هم سفینه فضایی و هم مقدار مساوی از پادماده ماه در انفجاری از انرژی تابشی ناپدید می شدند. چون این واقعه در ماموریت سفینه ها به ماه رخ نداده است، می دانیم که ماه پادماده نیست. <ref> فیزیک مفهومی/جلد دوم: ویژگی های ماده،گرما،صوت/تالیف پل جی.هیوئیت/ترجمه منیژه رهبر/انتشارات فاطمی </ref>


جستاره ای دیگر


منبع

<references />