M67

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
این نوشتار نیازمند منبع است . با ویرایش آن و اضافه کردن منابع معتبر ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .
این یک نوشتار خرد است . با ویرایش آن ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .

M67 یا مسیه 67 یک خوشه باز در صورت فلکی سرطان است . این جرم از قدر 7.5 بوده و در فاصله 2250 سال نوری از زمین قرار دارد.این جرم در فهرست NGC عدد 2682 را به خود اختصاص داده است.

پرونده:Messier object 067.jpg