جرم

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

شتاب یک جسم علاوه بر نیرو های وارد و نیروهای اصطکاک، به لختی آن نیز بستگی دارد.مقدار لختی جسم به مقدار ماده موجود در آن بستگی دارد.با بیشتر شدن ماده، لختی نیز بیشتر می شود.هنگام بحث درباره مقدار ماده جسم، از واژه جرم استفاده می کنیم.با بیشتر شدن جرم جسم، لختی آن بزرگ تر می شود. جرم معیاری از لختی جسم مادی است. جرم نظیر تصور شهودی ما از وزن است. هنگام خودمانی صحبت کردن می گوییم چیزی ماده فراوان دارد که وزنش زیاد باشد.اما جرم و وزن متفاوت اند. می‌توان هر یک از آنها را به صورت زیر تعریف کرد:

جرم: مقدار ماده موجود در جسم است. همین طور معیاری است از لختی یا کندی جسم در واکنش به هر کوششی که بخواهد آن را به حرکت درآورد،متوقف کند، یا به هر ترتیب حالت حرکت آن را تغییر دهد.

وزن: نیرویی است که بر اثر گرانی به جسم وارد می شود.

در نبود شتاب، جرم و وزن با هم ارتباط مستقیم دارند.اگر جرم جسمی دو برابر شود، وزن آن نیز دو برابر می شود.اگر جرم نصف شود، وزن نیز نصف می شود.بدین سبب جرم و وزن اغلب به جای هم به کار گرفته می شوند. به همین ترتیب گاهی جرم و وزن را با یکدیگر اشتباه می گیرند زیرا معمولا به جای مقدار ماده موجود در اجسام(جرم)، جاذبه گرانشی آنها به زمین(وزن)را اندازه می گیرند.اما جرم بنیادی تر از وزن است؛ جرم کمیتی بنیادی است که بیشتر مردم اغلب به آن توجه نمی کنند.

یکای جرم در سیستم SI، کیلوگرم است. سایر واحدهای این کمیت عبارت‌اند از:

  • گِرَم
  • تُن
  • اونس
  • پوند
  • پنی
  • سوت
  • قیراط


تاریخچه ای از جرم

استاندارد SI یک استوانه پلاتین-ایریدیوم است که در سازمان بین المللی اوزان و مقیاسها در نزدیکی پاریس نگهداری می شود و بنا به توافق بین المللی به آن جرم 1 کیلوگرم اطلاق شده است.

دومین استاندارد جرم

جرم اتم ها را به جای مقایسه با کیلوگرم استاندارد می‌توان به طور خیلی دقیق تر با یکدیگر مقایسه کرد.به همین دلیل استاندارد دیگری برای جرم وجود دارد.مبنای این استاندارد بنا به توافق جهانی، اتم کربن 12 است که یکای اتمی جرم(u)به آن نسبت داده شده است.رابطه بین این دو یکا عبارت است از :

Mass.gif

جستاره ای دیگر


منابع

  • کتاب فیزیک مفهومی جلد اول/نویسنده:پل جی.هیوئیت/ترجمه منیژه رهبر
  • فیزیک هالیدی/جلد اول مکانیک و گرما