ویکی نجوم:رویدادهای کنونی

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
امروز
دوشنبه
۲۲
اکتبر ۲۰۱۸
مقاله پیشنهادی هفته.png

ستارگان دورقطبی

Circum anim.gif
ستارگانی که روی استوای سماوی قرار دارند، 12 ساعت بالای افق و 12 ساعت زیر خط افق هستند و از شرق طلوع و در غرب غروب می کنند. ستارگانی که بالای استوای سماوی قرار دارند، در نقطه ای بین شمال و شرق طلوع و در نقطه ای بین شمال و غرب غروب می کنند.این ستارگان بیش از 12 ساعت بالای افق هستند.

ادامه ...


موقعیت سیارات در آغاز سال جاری (۲۰۱۸ میلادی)

سیارات داخلی

دو سیاره داخلی عطارد (نزدیکترین سیاره به خورشید) و ناهید معمولا در منطقةالبروج نزدیک به خورشید هستند و همواره قبل (پگاه) یا بعد (غروبگاه) از خورشید و همجوار آن دیده می شوند. عطارد ۲۸ درجه و ناهید ۴۶ درجه بیشترین فاصله زاویه ای را از خورشید پیدا می کنند. عطارد ممکنست در شرایط مساعد از ستارگان هم پرنورتر دیده شود. ناهید روشنترین شیء آسمانی بعد از خورشید و ماه است که با چشم غیرمسلح دیده می شود.

موقعیت سیارات در ۱۱ دی ۹۶ (۱ ژانویه ۲۰۱۸)

موقعیت و حلول سیاره عطارد:

  • اوج سحرگاهی عطارد ۱۱ دی ۹۶ (۱ ژانویه ۲۰۱۸)

موقعیت و حلول سیاره زهره:

  • طلوع سحرگاهی زهره (با کشیدگی ۲ درجه از خورشید)

سیارات خارجی

سیارات خارجی و موقعیت آنها در ۱۱ دی ۱۳۹۶ خورشیدی (۱ ژانویه ۲۰۱۸):

  • مریخ: با قدر ۱٫۸۴ تا ۲٫۷۸- در بیشتر مواقع از ستارگان مرئی نیز روشنتر است

سالانه کمی بیشتر از نیمی از منطقةالبروج را طی می‌کند؛ (۱۴ درجه برج عقرب)).

  • سرس: با قدر ۶٫۷۵ تا ۸٫۹۵ ظاهر می‌شود. یک سیارک قابل توجه است و سالانه ۵۰٫۵درجه حرکت دارد. (۱۸ درجه برج اسد)
  • مشتری: با قدر ۱٫۵- تا ۲٫۵- در بیشتر مواقع پس از زهره روشنترین شیء آسمانی است و سالانه ۳۳٫۵درجه حرکت دارد. (۱۷ درجه برج عقرب).
  • زحل: با قدر ۱٫۴۶ تا ۰٫۸۹ با چشم غیرمسلح به اندازه یک ستاره متوسط دیده می‌شود (۱ درجه برج جدی).
  • اورانوس: با قدر ۵٫۹۴ تا ۵٫۶۷ (متوسط ۵٫۸) با چشم عادی بسختی تنها در شرایطی استثناء دیده می‌شود و سالانه ۳٫۸درجه حرکت سالانه دارد (۲۳ درجه برج حمل).
  • نپتون: با قدر ۷٫۹۷ تا ۷٫۸۲ (متوسط ۷٫۹) با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست و سالانه ۲٫۲درجه حرکت دارد. (۱۲ درجه برج حوت).
  • پلوتون: با قدر ۱۴٫۳۴ تا ۱۴٫۰۷ ظاهر شده و سالانه ۲درجه حرکت سالانه دارد. مدار این سیاره کوتوله فعلاً در کمربند منطقةالبروجی سیارات قرار دارد. (۱۹ درجه برج جدی)


آخرین اخبار نجومی (مشاهده خبرهای بیشتر در آرشیو اخبار)

کپلر ناسا چند سیاره را که دور یک جفت ستاره می گردد کشف کرد

این سیستم به سیستم سیاره ای دوتایی معروف است 4900 سال نوری از زمین فاصله دارد و در صورت فلکی دجاجه واقع است .

کمتر از یک سال بعد از اعلام اولین سیاره سیستم دو ستاره ای b16 کپلر این کشف اثبات می کند که بیش از یک سیاره می‌تواند در حوزه یک ستاره دوتایی تشکیل شده و باقی بماند این کشف می‌تواند نشانگر تنوع سیستمهای ستاره ای در کهکشان ما باشد ستارهشناسان دو سیاره را در سیستم کپلر 47 یافتند که دور یک ستاره دوتایی می گردد ، یکی از این ستاره ها به اندازه خورشید است و 84درصد تابندگی خورشید را داراست ستاره دوم کوچک است یعنی یک سوم اندازه خورشید ولی با درخشش کمتر از یک درصد تابندگی خورشید .


ادامه خبر ...

کشف مولکول‌های قند در فضا

ستارهشناسان، اخیراً یک کشف شیرین صورت داده‌اند: مقادیری مولکول قند در سحابی پیرامون یک ستاره با فاصله چهارصد سال نوری از ما که می‌تواند احتمال وجود حیات فرازمینی را قوت بدهد.

این کشف، هیچ نشانی از رشد و نمو حیات فرازمینی نمی‌دهد، اما تصریح می‌کند که چنین کشفی بعید هم نیست. طبق این یافته، مولکول‌های غنی از کربن، که بنیان‌های شیمیایی حیات را شکل می‌دهند، حتی تا پیش از ایجاد سیارات هم امکان دارد در سحابی‌های پیش‌سیاره‌ای حاضر باشند.

ادامه خبر ...

درباره بخش اخبار صفحه رویدادهای کنونی ویکی نجوم