ابَر خوشه

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
Super cluster1.jpg

گروه های بزرگ از کهکشان که می‌تواند به صورت چندین خوشه کهکشانی وگروههای کوچک کهکشانی ویا مناطق پر از کهکشان که بصورت صفحه ای یا رشته ای قرار دارند باشد.

ما در ابرخوشه محلی بامرکزیت خوشه سنبله که در فاصله 6۵ میلیونسال نوری قرار دارد واقع شده ایم.ابرخوشه محلی به شکل حجمی تخت از هزاران کهکشان تقریبا" عمود بر صفحه کهکشان راه شیری قرار دارد.نشانه هایی وجود دارد مبنی براینکه خوشه محلی کهکشانی به سوی مرکز ابرخوشه در حال حرکت است.

دیگر ابرخوشه های شناخته شده شامل ابرخوشه شیپلی که در ارتباط با جذب کننده بزرگ great atractor) ) می باشد٬ابرخوشه برساوش حوت که شامل هفت خوشه بزرگ کهکشانی بعلاوه رشته هایی است که از خوشه ها جداشده اند (این خوشه حدود 40 درجه از آسمان را می پوشاند وحدود یک میلیارد سال نوری ابعاد دارد) وابرخوشه گیسو/آبل 1367 که قسمتی ازمجموعه ای کهکشانی بانام دیواره ای کهکشانی است که از لبه دیده می شود ودر فاصله 300 میلیون سال نوری قرار دارد.جرم یک خوشه را می‌توان بدون در نظر داشتن روابط فاصله سنجی هابل با مطالعه حرکات اعضاءخوشه در مرزهای دور ونزدیک آن تحت تاثیر گرانش کل خوشه محاسبه کرد.ابرخوشه ها مربوط به ساختار کلی کیهان واز دید کلی به شکل حباب٬ دیواره ورشته با ابعاد حتی بیشتر از یک میلیارد سال نوری می باشند.بررسی این ابر خوشه ها در علم کیهان شناسی بسیار مهم است.

تعداد ابر خوشه های عالم 10 میلیون تخمین زده شده است.هرکدام از نقاط روشن در تصویر خود یک کهکشان هستند. <ref>دانشنامه </ref>


تصویر گرفته شده به وسیله پلانک از یک ابر خوشه کهکشانیمنبع

<references />