بارش آلفا جدی

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
این نوشتار نیازمند منبع است . با ویرایش آن و اضافه کردن منابع معتبر ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .


نام یک بارش شهابی کوچک که کانون آن در صورت فلکی جدی قرار دارد و در بازه اواخر تیر تا اواخر مرداد روی می دهد و از عرضهای جنوبی تر بهتر دیده می شود.

پارامتر zhr آن 6 است ولی در آن شهاب های پرنور (آذرگوی) با رد های طولانی دیده می شود.

مشاهدات نشان میدهند که مدار دنباله دار سازنده این بارش مدار پیچیده ای داردو شاید دو مدار جداگانه بعنوان منبع بارش وجود داشته باشد.

یکی از مدارها با مدار دنباله دار honda-mrkos-pajdusakova/p مطابقت دارد.