ثابت استفان بولتزمان

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

یک متر ِ مربع از جسمی را در نظر بگیرید که در دمای T قرار دارد. می‌توان هم با آزمایش و هم به وسیله ی انتگرال گیری نشان داد که انرژی ِ کلی که از این سطح تابش می شود متناسب است با توان چهارم دما. یعنی اگر دما را دو برابر کنیم انرژی ساطع شده 4^2=16 برابر می‌شود. به عبارت ریاضی یعنی اگر a یک مقدار ثابت باشد و M انرژی ساطع شده از این سطح با مساحت واحد باشد خواهیم داشت

St (1).JPG

به این عدد ثابت که توان چهارم دما ضرب می شود تا انرژی حاصل شود و تناسب را به تساوی تبدیل کند ثابت استفان-بولتزمان می گویند. مقدار این ثابت بر اساس آزمایش در واحد SI برابر است با

8-^10*5.670400 ( J s^-1 m^-2 k^-4) و از تئوری (انتگرال گیری از تابع شدت روی تمام طول موجها) مقدار آن برابر می شود با:

St (2).JPG

که در این رابطه h ثابت پلانک، c سرعت نور ، Piهمان عدد پی و k ثابت بولتزمان در گازها است.<ref> Dictionary Of Geophysics Astrophysics And Astronomy </ref>

معمولا ثابت استفان بولتزمان را با حرف یونانی ِ سیگما ی ِ کوچک نشان می دهند. بنابر این اگر جسمی داشته باشیم به مساحت A و دمای T انرژیی که از این جسم به بیرون تابش می شود برابر خواهد بود با:

E=sigma*A*T^4 که sigma همان ثابت استفان بولتزمان است .

منبع[ویرایش]

<references />