خوشه ستاره ای

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

40px-Camera-photo.svg.png

این نوشتار با رعایت حق تکثیر نیازمند افزودن تصویر است .


دو نوع خوشه می‌توانیم تعریف کنیم:خوشه باز و خوشه کروی

تعداد ستاره های خوشه کروی عمدتاً بیشتر بوده و پیرتر نیز هستند.معمولاً در هاله ی کهکشان یافت می شوند.ولی بارز ترین ویژگی که این دو نوع را از هم جدا می کند فاصله ی بیشتر ستاره ها از هم در خوشه های باز است که در نهایت به علت اثرات گرانشی از هم دور می شوند. صرف نظر از نوع خوشه،تمام ستاره های عضو خوشه،سن و ترکیب تقریباً یکسانی دارند؛چون هم زمان به وجود آمده اند.البته وقتی با تلسکوپ یا دوربین دوچشمی به این خوشه ها نگاه می کنیم ممکن است ستاره هایی وجود داشته باشند که متعلق به این خوشه نباشند،که این امر را می‌توانیم از طریق جهت و سرعت ستاره ها در یابیم(ستاره های مربوط به یک خوشه اغلب جهت و سرعت نسبتاً یکسانی دارند).نکته ی دیگر در خصوصِ خوشه ها این که به علت همبستگی ستاره ها با هم،درخشان ترین ستاره ی خوشه از نظر ظاهری،در واقعیت(از حیث ِقدر مطلق)هم درخشان ترین آن هاست.مطالعه ی خوشه های ستاره ای در کشیدن نمودار h-r برای این خوشه ها مفید است که می‌توان فاصله ی آن ها را با مقایسه تخمین زد(چون تعداد کمی از خوشه های ستاره ای آن قدر به ما نزدیک هستند که بتوانیم فاصله ی آن هار ا از روش اختلاف منظر به دست آوریم)

خوشهٔ ستاره ای مجموعه‌ای از ستارگان است که با نیروی گرانشی دوجانبه به یکدیگر پیوسته‌اند.

ستارگان هر خوشه، هم‌زمان و از یک ابر غبار و گاز زاده شده‌اند و بنابر این سن و ترکیبشان مشابه‌است، ولی نوع این ستارگان متفاوت است چون جرم‌های متفاوتی دارند. چرخه حیاتی ستاره را جرم آن تعیین می‌کند. دو نوع خوشه وجود دارند: خوشه کروی و خوشه باز. خوشه‌های کروی پیرترند و در هاله‌ای کروی پیرامون هسته کهکشان راه شیری قرار دارند ولی خوشه‌های جوانتر باز، در قرص کهکشان قرار گرفته‌اند.

ی‌شوند.

خوشه کروی در هرکول M13