روز نجومی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو
(منبع)
سطر ۱: سطر ۱:
{{نوشتار خرد}}'''روز نجومی'''، مدت زمانی که طول می کشد تا ستاره ها برای دومین بار از یك نقطه آسمان رد بشوند (برای این منظور، یك نقطه مرجع تعیین كرده و آن را ملاک قرار می دهیم). این زمان به دست می آید: 23:56:04
+
{{نوشتار خرد}}'''روز نجومی'''، مدت زمانی که طول می‌کشد تا ستاره‌ها برای دومین بار از یك نقطه آسمان رد بشوند (برای این منظور، یك نقطه مرجع تعیین كرده و آن را ملاک قرار می‌دهیم). این زمان به دست می‌آید: 23:56:04
  
در واقع ما در روز نجومی، [[کره سماوی]] را برای سنجش زمان ملاک قرار می دهیم. اما در [[روز خورشیدی]]، خورشید را ملاک قرار می دهیم.
+
در واقع ما در روز نجومی، [[کره سماوی]] را برای سنجش زمان ملاک قرار می‌دهیم. اما در [[روز خورشیدی]]، خورشید را ملاک قرار می‌دهیم.
  
چون [[زمین]] به دور [[خورشید]] می چرخد، باید هر روز 3 دقیقه و 56 ثانیه بیشتر بچرخد تا بتواند تا خورشید را در جای قبلی اش ببیند (چون هر روز حدود 1 درجه جلوتر رفته است). همین 4 دقیقه باعث میشود روز خورشیدی بلندتر از روز نجومی باشد (که در انتهای سال برابر یك روز می شود).
+
چون [[زمین]] به دور [[خورشید]] می‌چرخد، باید هر روز 3 دقیقه و 56 ثانیه بیشتر بچرخد تا بتواند خورشید را در جای قبلی‌اش ببیند (چون هر روز حدود 1 درجه جلوتر رفته است). همین 4 دقیقه باعث می‌شود روز خورشیدی بلندتر از روز نجومی باشد (که در انتهای سال برابر یك روز می‌شود).
  
[[روز خورشیدی]]، مدت زمانی است که طول می کشد تا خورشید برای دومین بار از یك نقطه معین فضا رد بشود. این زمان بطور متوسط 24:00:00 ساعت می باشد.
+
[[روز خورشیدی]]، مدت زمانی است که طول می‌کشد تا خورشید برای دومین بار از یك نقطه معین فضا رد بشود. این زمان بطور متوسط 24:00:00 ساعت می‌باشد.
  
  
زمان لازم برای دو عبور متوالی یک نقطه مرجع برای مثال اولین نقطه حمل( با میل سماوی صفر) از نصف النهار ناظر می باشد وبرابر است با 23 ساعت و56 دقیقه و091/4 ثانیه .این زمان را می توان بعنوان زمان چرخش حقیقی زمین بدور خود دانست چراکه موقعیت این نقطه مرجع در کنار ستارگان که بسیار دور هستند را می توان با دقت خوبی ثابت دانست.اگر نقطه مرجع مورد نظر را مرکز قرص خورشید در نظر بگیریم روزنجومی به روز خورشیدی ظاهری، تغییر نام خواهد داد.انواع روز به 24 قسمت به نام ساعت وهر ساعت به 60 دقیقه وهر دقیقه از 60 ثانیه تقسیم می شود.تعریف روز نجومی وخورشیدی ظاهری برای روز در تقویم هجری قمری تقویم رسمی مسلما نان صادق نیست زیرا در تقویم هجری قمری،روز از لحظه غروب خورشید آغاز ودر لحظه غروب خورشید روز بعد پایان می یابد.
+
زمان لازم برای دو عبور متوالی یک نقطه مرجع برای مثال اولین نقطه حمل( با میل سماوی صفر) از نصف النهار ناظر می‌باشد و برابر است با 23 ساعت و 56 دقیقه و 091/4 ثانیه. این زمان را می‌توان به عنوان زمان چرخش حقیقی زمین بدور خود دانست. چراکه موقعیت این نقطه مرجع در کنار ستارگان که بسیار دور هستند را می‌توان با دقت خوبی ثابت دانست.اگر نقطه مرجع مورد نظر را مرکز قرص خورشید در نظر بگیریم، روز نجومی به روز خورشیدی ظاهری، تغییر نام خواهد داد.انواع روز به 24 قسمت به نام ساعت و هر ساعت به 60 دقیقه وهر دقیقه از 60 ثانیه تقسیم می‌شود. تعریف روز نجومی و خورشیدی ظاهری برای روز در تقویم هجری قمری، تقویم رسمی مسلمانان صادق نیست؛ زیرا در تقویم هجری قمری، روز از لحظه غروب خورشید آغاز و در لحظه غروب خورشید روز بعد پایان می‌رسد.
  
مدت روز نجومی به دلیل حرکت قهقرایی ورقص محوری محور چرخشی زمین در فضا حدود 0084/0 ثانیه خورشیدی متوسط کوتاهتر از مدت چرخش کامل زمین حول محورش است.روز نجومی بدلیل وابستگی فعالیت بشری به حرکت ظاهری روزانه خورشید ونبود وابستگی بین نقطه اعتدال فروردین(اولین نقطه حمل)با حرکت روزانه خورشید،در زندگی روزمره کاربرد ندارد وفقط در رصدخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
+
مدت روز نجومی به دلیل حرکت قهقرایی و رقص محوری محور چرخشی زمین در فضا، حدود 0084/0 ثانیه خورشیدی متوسط کوتاه‌تر از مدت چرخش کامل زمین حول محورش است. روز نجومی به دلیل وابستگی فعالیت بشری به حرکت ظاهری روزانه‌ی خورشید و نبود وابستگی بین نقطه اعتدال فروردین (اولین نقطه حمل) با حرکت روزانه خورشید، در زندگی روزمره کاربرد ندارد و فقط در رصدخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 
== منبع ==
 
== منبع ==
دانشنامه ستاره شناسی [http://www.haftaseman.ir]
+
دانشنامه ستاره‌شناسی [http://www.haftaseman.ir]
 
[[رده:نجوم کروی ]]
 
[[رده:نجوم کروی ]]

نسخهٔ ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۸

این یک نوشتار خرد است . با ویرایش آن ما را در پیشبرد اهداف ویکی نجوم یاری نمایید .

روز نجومی، مدت زمانی که طول می‌کشد تا ستاره‌ها برای دومین بار از یك نقطه آسمان رد بشوند (برای این منظور، یك نقطه مرجع تعیین كرده و آن را ملاک قرار می‌دهیم). این زمان به دست می‌آید: 23:56:04

در واقع ما در روز نجومی، کره سماوی را برای سنجش زمان ملاک قرار می‌دهیم. اما در روز خورشیدی، خورشید را ملاک قرار می‌دهیم.

چون زمین به دور خورشید می‌چرخد، باید هر روز 3 دقیقه و 56 ثانیه بیشتر بچرخد تا بتواند خورشید را در جای قبلی‌اش ببیند (چون هر روز حدود 1 درجه جلوتر رفته است). همین 4 دقیقه باعث می‌شود روز خورشیدی بلندتر از روز نجومی باشد (که در انتهای سال برابر یك روز می‌شود).

روز خورشیدی، مدت زمانی است که طول می‌کشد تا خورشید برای دومین بار از یك نقطه معین فضا رد بشود. این زمان بطور متوسط 24:00:00 ساعت می‌باشد.


زمان لازم برای دو عبور متوالی یک نقطه مرجع برای مثال اولین نقطه حمل( با میل سماوی صفر) از نصف النهار ناظر می‌باشد و برابر است با 23 ساعت و 56 دقیقه و 091/4 ثانیه. این زمان را می‌توان به عنوان زمان چرخش حقیقی زمین بدور خود دانست. چراکه موقعیت این نقطه مرجع در کنار ستارگان که بسیار دور هستند را می‌توان با دقت خوبی ثابت دانست.اگر نقطه مرجع مورد نظر را مرکز قرص خورشید در نظر بگیریم، روز نجومی به روز خورشیدی ظاهری، تغییر نام خواهد داد.انواع روز به 24 قسمت به نام ساعت و هر ساعت به 60 دقیقه وهر دقیقه از 60 ثانیه تقسیم می‌شود. تعریف روز نجومی و خورشیدی ظاهری برای روز در تقویم هجری قمری، تقویم رسمی مسلمانان صادق نیست؛ زیرا در تقویم هجری قمری، روز از لحظه غروب خورشید آغاز و در لحظه غروب خورشید روز بعد پایان می‌رسد.

مدت روز نجومی به دلیل حرکت قهقرایی و رقص محوری محور چرخشی زمین در فضا، حدود 0084/0 ثانیه خورشیدی متوسط کوتاه‌تر از مدت چرخش کامل زمین حول محورش است. روز نجومی به دلیل وابستگی فعالیت بشری به حرکت ظاهری روزانه‌ی خورشید و نبود وابستگی بین نقطه اعتدال فروردین (اولین نقطه حمل) با حرکت روزانه خورشید، در زندگی روزمره کاربرد ندارد و فقط در رصدخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع

دانشنامه ستاره‌شناسی [۱]