صورت فلکی تلمبه

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

Costant.gif

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان که در سال 1752 توسط Lacaille به مجموعه صورتهای فلکی افزوده شده است.

این صورت فلکی هیچ ستاره‌ی پرنور تر از قدر 4/4 ندارد و به صورتهای فلکی انجام نشده و در افسانه ها هم توضیحی ندارد. ستاره دلتا این صورت فلکی، ستاره‌های دوتایی بوده که شامل دوستاره با قدرهای 6/5 و 7/9 و جدایی زاویه‌ای 11 ثانیه قوسی است. ستاره زتا نیز ستاره‌ای دوتایی است با قدرهای 9/5 و 7/5 یاجدایی زاویه‌ای 5/9 دقیقه قوسی و از رده طیفی A9 وA1 که در فاصله 372 سال نوری قراردارد.

ستاره کم نورتر ،همدمی از قدر 7 دارد که در فاصله 8 ثانیه قوسی از آن قراردارد. S این صورت فلکی نیز متغییری از نوع گرفتی است که طی دوره 6483/0 روزه قدر آن بین 4/6 تا 92/6 تغییر می کند. یک سحابی سیاره ای بیضوی با شماره NGC 3132 در آن وجود دارد، این سحابی در سال 1835 توسط ویلیام هرشل کشف شده است. ستاره‌ای با قدر ده در وسط این سحابی سیاره‌ای قراردارد. یک کهکشان مارپیچی با شماره NGC 2997 با قدر ده ویک کهکشان متعلق به گروه محلی کهکشان‌ها با شماره PGC 29194 نیز دراین صورت فلکی قرار دارد. مساحت آن ۲۳۹ درجه مربع است.