الگو:Key press/core

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

{{#switch:{{{1}}} | shift = الگو:Unicode Shift | shift = الگو:Unicode شیفت | enter = الگو:Unicode Enter | enter = الگو:Unicode Enter | cmd = الگو:Unicode Cmd | cmd | cmd = الگو:Unicode Cmd | opt = الگو:Unicode Opt | opt | opt = الگو:Unicode Opt | tab = Tab الگو:Unicode | tab = Tab الگو:Unicode | backspace = ← بک‌اسپیس | backspace = ← بک‌اسپیس | win = الگو:Unicode Win | کلید ویندوز | win = الگو:Unicode کلید ویندوز | menu = الگو:Unicode Menu | menu = الگو:Unicode Menu | up = ↑ | up = | down = ↓ | down = | left = ← | left = | right = → | right= | * = * | # = # | # = # | : = : | [[:]] = : | [[|]] = |

| #default = {{{1}}} }}

{{#switch:

 {{#if:
 | {{{demospace}}}  
 | {{#ifeq:الگو|الگو
  | template
  | other
  }}
 }}

| template = {{#ifeq: | sysop

 | {{#ifeq:{{#switch:{{#switch:
 |semi
 |autoconfirmed=semi
 |administrator
 |full
 |sysop=indef
 |#default=indef}}
 |move={{#ifeq:
   {{#switch:{{#ifeq:key press/core/الگو|core/الگو|undefined|{{#ifeq:core|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |sysop|yes|no
  }}
 |create={{#if:
   {{#switch:{{#ifeq:key press/core/الگو|core/الگو|undefined|{{#ifeq:core|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |yes|no
  }}

|#default={{#if:

   {{#switch:{{#ifeq:key press/core/الگو|core/الگو|undefined|{{#ifeq:core|sandbox|sysop|undefined}}}}
    |semi
    |autoconfirmed=autoconfirmed
    |administrator
    |full
    |sysop=sysop
    |undefined=
    |#default=}}
   |{{#ifeq:{{#switch:
        |semi
        |autoconfirmed=autoconfirmed
        |administrator
        |full
        |sysop=sysop
        |#default=}}
    |{{#switch:{{#ifeq:key press/core/الگو|core/الگو|undefined|{{#ifeq:core|sandbox|sysop|undefined}}}}
      |semi
      |autoconfirmed=autoconfirmed
      |administrator
      |full
      |sysop=sysop
      |undefined=
      |#default=}}
    |no|yes
   }}
 |no}}

}}|yes|{{#ifeq:yes|yes|

|

{{#ifeq:[[پرونده:{{#switch:{{#switch: |semi |autoconfirmed=semi |administrator |full |sysop=indef |#default=indef}} |full=Padlock.svg |semi=Padlock-silver-medium.svg |move=Padlock-olive.svg |indef=Padlock-red.svg |office=Padlock-black.svg |create=Padlock-skyblue.svg |#default=Padlock.svg }}|40px|این {{#ifeq:الگو|پرونده|تصویر|الگو}} به علت حساس بودن بی‌پایان برای جلوگیری از خرابکاری محافظت شده است.]]|none | |}}