راهنما:نویسه غیراستاندارد

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

مهمترین نویسه‌های غیر استاندارد از قرار زیرند:

 • ی به جای ی
  • گاهی فقط یهای میانی و ابتدایی به صورت ی واردشده‌است و یهای پایانی به همان صورت ی. باید توجه داشت که این حالت نیز نادرست است و تمام یها باید بی‌نقطه باشد. برای نمونه نوشته‌های بی‌بی‌سی فارسی به این شیوهٔ نادرست نوشته‌ شده‌اند. در این صورت پی‌بردن به استفاده‌شدن از ی دشوارتر است.
 • ک به جای ک
 • ه‌ی به جای هٔ
 • ۀ به جای هٔ
 • ة به جای هٔ
 • ا" به جای اً (مثال: معمولا" به جای معمولاً)
 • "گیومه" به جای «گیومه»
 • , به جای ،
 •  ; به جای ؛