سرعت مداری

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

اگر بخواهیم سرعت مداری را محاسبه کنیم باید توجه داشته باشیم که نیروی مرکز گرا در دوران اجسام آسمانی به وسیله نیرویگرانش تامین می‌شود .اگر m جرم جسمی باشد که دور جسم بسیار پرجرم تر M در مداری به شعاع r دوران می کند و البته G هم ثابت گرانش باشد خواهیم داشت :

Gif.latecx (1).gifباید توجه داشته باشید که این سرعت مداری به جرم و شعاع سیاره مربوط است ، نه به مشخصات ماهواره با سیاره دوران کننده. اگر سرعت جسم دوران کننده از این کم تر باشد روی جسم مرکزی سقوط می کند و اگر از این بیشتر باشد مدارش از حال دایره ای خارج می‌شود و کم کم دور می‌شود .


منبع[ویرایش]

کتاب افبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک