شار تابشی

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

شار تابشی (Flux) به میزان انرژی خارج شده از واحد سطح یک ستاره در واحد زمان گفته می شود که آن را با F نشان می دهند.

واحد شار تابشی همانند واحد شار دریافتی یا روشنایی ، وات بر متر مربع است.<ref>کتاب الفبای المپیاد نجوم و اخترفیزیک (ج اول) / محمد بهرام پور / انتشارات دانش پژوهان جوان </ref>

شار تابشی‌ به وسیلهٔ یک ستاره به درون زاویه ی ω برابر است با: L=ωr^2 F در آن ‌‌‌ عبارت است از چگالی شار مشاهده شده در فاصله r. شار کل عبارت است از شار عبوری از یک سطح بسته که منبع را احاطه کرده است . معمولا در نجوم ، شار کل یک ستاره را درخشندگی نامید با L نشان میدهند

اگر منبع , مثلا یک ستاره به صورت همسانگرد تابش کند, تابش آن در یک فاصلهٔ r به صورت یکنواخت بر یک سطح مساحت 4Πr^2 توزیع می‌شود.

یک شار انرژی که در فاصله ی rبر سطح A توزیع شده, در فاصله ی 2r بر سطح 4r پخش می‌شود.

چنانچه تابش که از این سطح عبور می‌کند ‌‌‌F باشد ، شار کل برابر است با :

L=4Πr^2 F

اگر ما خارج از منبع باشیم، یعنی‌ جایی‌ که تابش خلق یا نبود نمی‌شود. درخشندگی به فاصله بستگی نخواهد داشت. از طرف دیگر چگالی شار متناسب با r^-2 کاهش می‌‌یابد.<ref>مبانی ستاره‌شناسی/ هانو کارتونن و همکاران/ مترجم: غلامرضا شاه‌علی/ انتشارات شاهچراغ شیراز </ref>

اندازه گیری[ویرایش]

با توجه به این که میزان انرژی ای که ستاره از خود خارج می کند وابسته به دمایش است ما می‌توانیم شار تابشی ستارگان را از این راه بدست آوریم:

Flux.png

در این فرمول T دمای موثر ستاره بر حسب کلوین و Sigma.PNG (سیگما) است.

میزان انرژی خارج شده از واحد سطح یک ستاره در واحد زمان

منابع[ویرایش]

<references />